Mediation soft? Integendeel: bedrijfskundig heel slim!

Het tijdig inzetten van mediationvaardigheden op de werkvloer is bedrijfskundig gezien ontzettend slim. Het eerste ‘gedoe’ binnen een team, tussen een paar collega’s, of tussen leidinggevende en medewerker(s) is het signaal bij uitstek om actie te ondernemen.
Als je dan al de hulp van een dialoogcoach of mediator inschakelt, kost het relatief weinig geld en inspanning om het tij te keren. Hoe sneller hoe beter. En ja, dat moet een interventie door een extern persoon zijn: vreemde ogen ‘dwingen’ en zorgen ervoor dat elke betrokkene de situatie serieus neemt.

Zo’n interventie is niet soft, het is praktisch en oplossingsgericht. In een vroeg stadium bespreekbaar maken wat belangrijk is in bijvoorbeeld samenwerking, zorgt ervoor dat de arbeidsproductiviteit en ROI niet in gevaar komt.

Herken je als werkgever niet de eerste signalen van ‘gedoe’, of erger, neem je niet meteen actie, dan is het aannemelijk dat de situatie op den duur escaleert. Niemand zit te wachten op dossiers ‘op te moeten bouwen’, ruzie-achtige sferen, vertrek van kundige collega’s en verlaging van arbeidsproductiviteit. Toch?

PS. Om mediation(vaardigheden) in te zetten, hoeft er echt niet eerst sprake te zijn van een geëscaleerd conflict. Het is zelfs veel beter om in een vroeger stadium een dialooginterventie te doen. Noemen we het gewoon geen mediation, maar het bevorderen van dialoog. Als de situatie maar opgelost wordt, toch?

Mediation, is dat altijd ‘in het midden’ uit komen?

Ik ben een eigen onderzoek gestart naar de stand van mediation in het bedrijfsleven. Mijn vooronderstelling is dat bedrijven een mediator te weinig en te laat inschakelen als interventie om een conflict op te lossen.

Wat ik wil weten is:
– Hebben bedrijven geen conflicten en/of herkennen zij een conflict niet als zodanig?
– Wat maakt dat bedrijven met mate een mediator inschakelen voor een interventie?
– Hoe wordt een conflict opgelost?
– Wat denken zij over danwel ‘voelen zij bij’ mediation als methode? En bij de mediator?
– Moet mediation anders heten en/of moet een mediator zich anders profileren?

Tijdens een netwerkbijeenkomst voor ondernemers sprak ik een ondernemer die last heeft van de economische crisis; zijn bedrijf is van 50 naar 15 werknemers geslonken de laatste paar jaar. Ik ging met hem in gesprek over bovenstaande vragen en dat leverde een aantal waardevolle inzichten op.

Wat mij het meeste triggerde was de stellige mening die deze ondernemer mij gaf: “Mediation? Dat is bemiddeling toch? Dat betekent dat ik bij voorbaat toegeef dat ik in het midden ga uitkomen. Dat ga ik dus nooit doen in een conflict met een medewerker!”

Is dit ook het beeld dat u heeft van mediation? Ik zie uit naar uw reactie.

In het kader van mijn onderzoek, zou ik graag interviews afnemen met verantwoordelijken voor personeelsbeleid, ondernemers met personeel, directieleden. Wilt u een uurtje van uw tijd beschikbaar stellen? Ik kom graag bij u langs. Bel 06-48837924 of mail mij op barbara@mediationamsterdam.nl