Investeren

Bruggenbouwen tussen mensen, organisaties, belangen en culturen zit in mijn dna. En er is niets heerlijkers dan daar je beroep van te maken.

Dat heb ik dan ook gedaan. Als communicatie expert – in het ontdekken en helpen vertellen van verhalen, als trainer – door problemen en kansen bespreekbaar te maken, en natuurlijk als mediator – daar waar mensen het contact met elkaar verloren zijn en niet meer weten wat hen bindt en daardoor niet meer in staat lijken om eigen oplossingen te formuleren.

Maar, alleen onze eigen bedrijvigheid stimuleren is voor ons bij Mediation Amsterdam eigenlijk niet genoeg. Uiteraard zijn we ondernemers en willen we ons brood verdienen en kunnen investeren in onze kennis en vaardigheden. Maar daarnaast zoeken wij ook steeds naar een manier om onze kennis te delen en te investeren in mensen en de wereld om ons heen. Bijvoorbeeld als vrijwillige buurtbemiddelaar bij stichting Beter Buren

Investeren in een nieuwe generatie
Mediation is nog lang niet bij iedere beroepsgroep bekend, laat staan populair. Want het lijkt natuurlijk een beetje soft en ergens bijna te simpel – mensen begeleiden in zelf oplossingen te bedenken. Hoezo is dat nodig? En waarom zou een beetje praten bij een mediator helpen bij een zwaar geëscaleerd zakelijk conflict? Tja. Dat het werkt zien wij keer op keer in onze praktijk, maar hoe brengen we die overtuiging verder bij andere branches zoals advocaten, notarissen en bedrijfseconomen?

Nou, door bijvoorbeeld een mediationcompetitie te organiseren voor jong aanstormend zakelijk talent. Vorig jaar nam het Centrum voor Conflicthantering (CvC) het initiatief om deze competitie die al jaren in Parijs op internationaal niveau plaatsvindt, naar Nederland te halen. Dit jaar vindt de tweede editie plaats waarbij studententeams van de meeste Nederlandse Universiteiten leren onderhandelen onder begeleiding van echte mediators en strijden voor een plek in de internationale competitie in Parijs komend jaar. Ik ben sinds begin 2014 betrokken bij de organisatie van dit mooie initiatief, en kijk weer enorm uit naar de tweede editie bij Houthoff Buruma op 5 en 6 november.

Want er is niets mooiers dan je passie en ervaringen verder door te geven!

Meer weten over de competitie? Neem een kijkje op de website.

 

Als ik je zie, dan groet ik je

Een paar weken terug mocht ik naar een speciale voorpremière van de documentaire: ‘Als ik je zie dan groet ik je’. Een indringende documentaire over een gewapende overval door twee piepjonge tieners in de Amsterdamse wijk IJburg, hier niet ver vandaan. Ik zag de documentaire in het bijzijn van een ‘juridisch’ gezelschap van (kinder-)rechters, strafrechtmediators, organisaties die zich bezighouden met strafrecht en Julia Roeselers, documentairemaker én ‘slachtoffer’.

Gerechtigheid
Julia gaat in deze indringende documentaire, inmiddels ook uitgezonden op NPO2 (hier online terug te kijken, aanrader) op zoek naar gerechtigheid. Gelijk in het begin van de film geeft ze aan dat ze niet op zoek is naar wraak en vergelding. Wel zoekt ze naar een manier om het incident een plek te kunnen geven, zeker als blijkt dat één van de tieners bij haar in de straat woont. De camera volgt haar in gesprekken met buurtbewoners, professionals, politici. En in haar pogingen om contact te leggen met de daders, om hen te kunnen vergeven. Dat lukt uiteindelijk maar ten dele.

Wat ik heel mooi en tegelijk pijnlijk vond aan dit filmische relaas over schuld, straf en boetedoening, is de kwetsbare worsteling van Julia tussen willen vergeven maar ook gehoord en gezien willen worden door de daders. Die haar die mogelijkheid niet bieden, ondanks een flink aantal pogingen vanuit Julia om in contact te komen.

Vergeving
Dat is iets wat soms bij ons aan tafel ook ingewikkeld is. Want hoe vergeef je iets dat niet of maar ten dele erkend wordt door de ander? Kun je vooruit zonder expliciete excuses? Hoe geef je pijn een plek zodat je tenminste zelf verder kan?

Als mediator zoek ik met de deelnemers aan tafel naar manieren om op tafel te krijgen wat er tussen hen gebeurd is, en welke emotionele gevolgen dat heeft gehad. Soms valt er een kwartje, en wordt de (emotionele) schade erkend en komen er zelfs oprechte excuses. En soms ook niet. En dat is knap lastig.

Wat ik ongelofelijk prachtig vond aan deze documentaire dat Julia uiteindelijk zelf de keuze maakt: als ik hem zie, dan groet ik hem. Daarmee pakt ze de regie terug. Er valt een last van haar schouders. Zodat zij weer fijn over straat kan. Kortom: ga kijken!

Samenwerken en ordeningsprincipes

Mensen neigen naar hokjes. Dat maakt dat je in een groter geheel snel in kaart krijgt wie, wat, waar. Als iedereen werkt vanaf zijn eigen, juiste plek, geeft dat kracht aan de persoon èn aan het geheel.

Nou zijn er in organisaties ‘eigen, juiste’ plekken, bepaald door de hiërarchie, dus dat is fijn. Een heldere ordening.

Maar hoe werkt dat dan in een team van meerdere personen met dezelfde functie? Geldt daar dan niet iets als ordening? Het geldt daar zeker, alleen is die ordening niet altijd duidelijk en dus, je raadt het al: voer voor gedoe en conflict.

Wie is er belangrijker in het team: degene die er het langst werkt, degene met de meeste ervaring, de oudste, de jongste, de meest geleerde, degene die het best met iedereen kan opschieten of degene die het handigst is met de bedrijfssoftware?

Een voorbeeld: degene die ergens al 20 jaar werkt zal het meeste weten van de historie van de organisatie, en in de ogen van de nieuweling ook het minst open staan voor vernieuwing. De ‘new kid on the block’ wil zijn of haar plek veroveren en gaat in de ogen van de ervaren collega maar al te vaak te makkelijk door roeien en ruiten.

Het slechte nieuws is: een èchte helder afgebakende (sub)ordening is een illusie. Verschillen zijn er nou eenmaal.

Het goede nieuws is: het gesprek hierover aangaan en de verschillende manieren van ordening (wie betekent wat voor het team), werkt erkennend en veelal – ook – gedoe-oplossend.

Herken jij dit? Een groepsdialoog in combinatie met diverse werkvormen en/of een kundig begeleide organisatieopstelling kunnen de onderlinge samenwerking verbeteren. Zodat zowel de afzonderlijke individuen als de groep als geheel beter en prettiger kunnen functioneren. Neem vrijblijvend contact op via info@mediationamsterdam.nl