Elk afscheid is een nieuw begin!

Een nieuwe eigenaar voor Mediation Amsterdam

Mediation Amsterdam heeft sinds 2003 een uitstekende reputatie in Amsterdam en omstreken, dankzij oprichter Barbara Hoogenboom. Sinds 2014 werkt zij intensief samen met MfN registermediator Tabitha van den Berg.

Barbara werd in 2015 gevraagd om mede-eigenaar te worden van het Bert Hellinger Instituut Nederland, hèt expertisecentrum op het gebied van organisatie- en familieopstellingen en systemisch werken. Een prachtige kans, en nieuwe roeping, die Barbara weinig tijd en ruimte overliet voor het mediatorschap.

Dus de tijd is gekomen om het stokje definitief over te dragen. Vanaf 1 juli 2016 is Tabitha van den Berg mediator én eigenaar van Mediation Amsterdam.

Tabitha van den Berg: “Ik heb het de afgelopen jaren heerlijk gevonden om samen met Barbara te werken. Hoewel het jammer is om haar te verliezen aan het Bert Hellinger Instituut, gun ik haar deze prachtige nieuwe carrière-stap van harte. Ik kijk er naar uit om ons kantoor in Amsterdam verder te laten groeien en bloeien. Ik ben er trots op om als mediator en trainer mensen, organisaties en bedrijven de komende jaren te gaan begeleiden om samen tot een oplossing te komen.”

Barbara Hoogenboom: “Toen ik Tabitha twee jaar geleden benaderde met de vraag of zij wilde toetreden tot mijn mediationpraktijk, was de insteek om samen met haar Mediation Amsterdam te laten doorgroeien tot hèt onbetwiste mediationkantoor voor Amsterdam en omstreken. Op dat moment had ik nog geen idee dat mijn werk zo snel een andere wending zou krijgen. Ik ben ongelooflijk blij met de mediator en ondernemer die Tabitha is en kan me geen betere opvolger voorstellen. Ik draag Mediation Amsterdam dan ook met het volste vertrouwen over aan Tabitha en wens haar veel succes met het verder in de wereld zetten ervan!”

Mediation is een goed alternatief voor het oplossen van gedoe en conflicten tussen zakenpartner en werkgever-werknemer en voorkomt eindeloze strijd bij de rechter en verdere escalatie en beschadiging van zowel organisatie als betrokken individuen.

Vrijblijvend advies of inzet mediation in uw situatie een passende oplossing kan zijn? Of meer weten over Mediation Amsterdam? Bel of mail naar tel 020 685 3330 / info@mediationamsterdam.nl

Meer weten over het Bert Hellinger Instituut Nederland en Barbara’s werk als trainer & opsteller? Neem een kijkje op de website www.hellingerinstituut.nl, mail of bel 050- 502 06 80.

 

Route rechtbank niet enige optie bij arbeidsconflict!

Afgelopen week werden op het evaluatiecongres WWZ de cijfers bekendgemaakt van een grootschalig empirisch onderzoek naar de effecten van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De reacties waren divers en wisselend.

Minister Asscher en de FNV rapporteren positief: als je dossier op orde is, is ontslag voor een werkgever sneller en voordeliger geworden. En werkgevers en werknemers komen vaker onderhands tot een schikking.

Werkgeversorganisaties en arbeidsjuristen reageren ronduit negatief. Meer dan vier keer zoveel afwijzingen van ontslagvergunningen door de rechter, hoezo flexibel?

De feiten: sinds de inwerkingtreding van de wet wordt meer geschikt en zijn meer ontslagvergunningen geweigerd. Juristen van werkgever en werknemer proberen er voorafgaand tijdens of na afloop van de zitting onderling uit te komen. In de vaststellingsovereenkomst spreekt men vaak hogere ontslagvergoedingen af dan de (wettelijk) voorgeschreven transitievergoeding. Geen probleem dus, zeker niet vanuit werknemersperspectief? Die wordt immers minder makkelijk ontslagen en vangt uiteindelijk meer. Of toch niet?

Rechtbank als eindstation
Los van de gok op het wel of niet verkrijgen van een ontslagvergunning onder het huidige WWZ stelsel, hoort de rechtbank voor werkgevers én werknemers het laatste alternatief te zijn.

Een arbeidsgeschil kost beide partijen geld, legt beslag op de capaciteit van de rechtbank en neemt vaak enkele maanden in beslag. Daarbovenop komt de emotionele schade en aanhoudende onzekerheid bij de werknemer. Ook de werkgever weet lange tijd niet waar hij aan toe is.

Hoe dan ook twee verliezende partijen dus, ongeacht de uitkomst van het rechterlijk vonnis.

Zowel mediators als juristen weten dat de meeste arbeidsconflicten ontstaan vanuit miscommunicatie, (onderling) wantrouwen en werk-gerelateerde ziekte. Pas als je alles hebt geprobeerd om er samen uit te komen, moet je een ander de knoop door laten hakken.

Het betere alternatief
Ontslag heeft enorme impact. Met een hogere ontslagvergoeding vang je de financiële schade op. De emotionele impact van aan de kant gezet worden (werknemer) en reputatieschade/schade bij achterblijvend personeel (werkgever) blijven bestaan. Mediation is een uitstekend instrument om deze nevenschade te beperken. Een ervaren conflictprofessional helpt beide partijen om hun standpunten en belangen op een rijtje te krijgen. Het is geen zakelijke variant van relatietherapie, maar werkt wél positief door op de onderlinge relatie(s). In de vertrouwelijke, neutrale setting bij de mediator kan worden onderzocht hoe het gekomen is dat werkgever en werknemer niet meer samen door een deur kunnen. En dan kan er opnieuw onderhandeld worden. Gaan we met elkaar verder of beter uit elkaar? En voor beide opties geldt dat partijen zelf de voorwaarden vaststellen. Deze afspraken worden, zeker bij een vertrekregeling getoetst door een onafhankelijke jurist. Geen hoge juridische kosten voor beide partijen, geen maandenlange juridische strijd in de rechtszaal met het grote risico dat je sinds invoering WWZ blijkbaar met lege handen staat.

In mediation kom je op een effectieve en zo prettig mogelijke manier tot een oplossing voor een arbeidsconflict. Samen. Zonder de rechter. Met de mediator.

Ik schreef dit blog i.s.m. mr. Eline van Tijn