Hoofdcategorie

Mediation Amsterdam; het oudste mediationkantoor van Amsterdam

Jawel, ons kantoor was het eerste in Amsterdam! Vandaar onze naam. We werken weliswaar door het hele land en zelfs internationaal, maar hebben onze basis in de hoofdstad. Barbara Hoogenboom, vooruitstrevend oprichter van ons kantoor, schreef Mediation Amsterdam in februari 2005 in bij de Kamer van Koophandel. We kijken er nu al naar uit om in 2025 ons 20-jarig bestaan te vieren.

Waren er dan geen mediators in Amsterdam voor 2005? Toch wel, volgens historica Justyna Wubs-Mrozewicz, was mediation daar al eeuwen geleden een succesvolle pragmatische manier van conflictbeheersing, juist voordat de rechtspraak zich verder ontwikkelde.

‘In de middeleeuwse Hanzesteden werden bemiddelaars ingezet voordat een conflict echt escaleerde en in de rechtbank moest worden uitgevochten. Zo’n bemiddelaar kon een jurist zijn, maar ook bijvoorbeeld een koopman, bisschop of arts. De diplomatieke rol was een tijdelijke rol, die werd toegekend aan een gerespecteerd persoon uit de gemeenschap. Dat zorgde voor veel flexibiliteit, want zo kon voor ieder conflict de juiste persoon worden ingezet met de juiste talenten, talenkennis en connecties.’

Aldus Wubs-Mrozewicz, die haar bevindingen rond conflictbeheersing ook verwerkte een kinderboek. Zie dit artikel over haar onderzoek naar middeleeuwse mediation. Het heeft nog eeuwen geduurd voordat het zijn van bemiddelaar een heus beroep werd en de MfN registermediator een erkende professional met een eigen kwaliteitsregister.

Bij een jubileum hoort ook geschiedenis.

De eerste jaren was Mediation Amsterdam een eenmanszaak met een klein kantoor in een Amsterdams arbeiderswijkje. Dat veranderde toen Barbara Hoogenboom en Tabitha van den Berg, onze huidige partner, gingen samenwerken. Zij ontmoetten elkaar als vrijwillige buurtbemiddelaars en van het één kwam het ander. Anno 2024 heeft Mediation Amsterdam drie zelfstandige eigen mediationruimten, twee aan het IJ in Amsterdam Noord, en één in hartje Edam, en daarnaast mediaten we regelmatig op locaties in Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

Groei ging niet vanzelf

Het verder groeien tot een serieus te nemen kantoor ging natuurlijk niet vanzelf… Om als mediator succesvol praktijk te voeren moet je ook als ondernemer aan de bak. Zo is het essentieel dat je als goede professional gevonden wordt. Omdat een mediator neutraal en onpartijdig moet zijn mag hij of zij de deelnemers aan tafel nog niet kennen. Het is belangrijk om elke schijn van partijdigheid te voorkomen. Een mediator kan dus geen vaste ‘klanten’ hebben, maar wel vaste verwijzers. Dat kunnen in ons geval bijvoorbeeld advocaten zijn of HR-professionals of andere zakelijke adviseurs. Bovendien was destijds het hele fenomeen mediation weinig bekend. (Mensen dachten bijvoorbeeld dat men dan samen in een kring zou gaan zitten mediteren.)

Een volgende hobbel is: hoe krijg je mensen over de drempel en om de tafel? Je moet als mediator niet alleen relaties onderhouden, maar ook mensen met ruzie en gedoe verleiden om te stoppen met strijden. Dat rijmt, maar is toch contra-intuïtief. Bij ruzie hoort stress en vanuit daar ontstaat een tunnelvisie. Jij staat hier en de ander staat in de weg. Je wordt hoekig en komt in de knel. Je zoekt medestanders en medestrijders. De eerste gedachte is doorgaans juist niet: ik ga onder begeleiding van een professional met die ander om de tafel.

Ambassadeurschap

Mediation is dan dus ‘de andere weg’, een alternatief voor de (juridische) strijd. Vanaf het moment dat Tabitha het mediatorschap omarmde was ze zich bewust van de noodzaak om als ambassadeur op te treden. Als snel kwam het net opgerichte ambassadeursnetwerk van de Nederlandse Mediatorsvereniging op haar pad. En dat was het begin van onze huidige maatschap…

In 2012 was ook Eline van Tijn bevlogen geraakt van mediation. Parallel aan elkaar registreerden zowel Tabitha als Eline zich in 2014 als MfN-registermediator en begin 2015 kwam ze elkaar tegen in het ambassadeursnetwerk. Eline was bij de NMv in het bestuur gestapt vanuit dezelfde gedrevenheid om de bekendheid en de kwaliteit van mediation te vergroten. Twee vrouwen met een missie, ambitie (en een paar uur samen in een monsterfile na een bijeenkomst in Amersfoort) bleek het begin te zijn van een vruchtbare samenwerking. In het voorjaar van 2016 besloot Barbara Mediation Amsterdam over te dragen aan Tabitha, en in november 2016 richtten Tabitha en Eline samen de maatschap Mediation Amsterdam op.

Resultaat

Samenwerken, netwerken, het vak op de kaart zetten, jezelf professioneel blijven ontwikkelen; de afgelopen acht jaar leverde die samenwerking veel mooie resultaten. Ons slagingspercentage voor mediations of andere vormen van gespreksbegeleiding ligt rond de 85%.

We zijn er trots op dat ons kantoor zich heeft ontwikkeld tot een serieuze speler in onze branche met nu vijf diverse professionele mediators. Naast Tabitha en Eline hebben we Mark Spaargaren, Lindsay Kom en Diederik Diercks in huis. Ieder met hun eigen specifieke aandachtsgebieden en ervaring en tegelijk uitwisselbaar in kwaliteit.

Zo kunnen we bij Mediation Amsterdam, net als in de tijd van de Hanze, voor ieder conflict de juiste persoon inzetten!

Kennisontbijt 8 april: Pesten en Provocatie

Kennisontbijt Pesten en Provocatie

Beide kanten van het gesprek over veiligheid en inclusie

Mediation Amsterdam nodigt u van harte uit op haar jaarlijkse kennisontbijt, alweer de negende interdisciplinaire bijeenkomst op rij.

Ook dit jaar weer een actueel onderwerp waar je niet omheen kunt: pesten of gepest worden. De grens respecteren of erover gaan. En de keerzijde: het risico op een ‘cancelcultuur’. Thema’s die wij met een aantal specialisten zullen bespreken. Zoals u van ons gewend bent en van mediators mag verwachten gaat dit veilig en in balans.

Het panel voor 8 april:

Yaïr da Costa, Senior Selecteur Voorlichter Koninklijke Landmacht, spreekt op persoonlijke titel. Yaïr heeft zich jarenlang ingezet voor het werven van meer (divers) personeel binnen Defensie. Vanuit het jongerennetwerk van Defensie heeft hij zich ingezet voor meer diversiteit en inclusie binnen de Krijgsmacht. Hierbij heeft hij – als ervaringsdeskundige – ook collega’s bijgestaan die te maken kregen met uitsluiting en pesten.
Renate Stam, ervaren arbeidsrechtadvocaat. Renate Stam heeft 27 jaar ervaring in het arbeidsrecht en doceert regelmatig Arbeidsrecht. Verder is zij gespecialiseerd in het automatiseringsrecht en staat zij veel ICT cliënten bij.
Jonathan Zeijl, opgeleid als pastoraal werker en na omzwervingen in verzekeringsbranche, goede doelen sector en politiek, nu in dagelijks leven extern vertrouwenspersoon voor meer dan 20 organisaties met een focus op not-for-profit en publieke sector. Daarnaast is hij adviseur of sparringspartner voor organisaties op gebied van integriteitsbeleid.
Tabitha van den Berg, ervaren (arbeids-)mediator met veel ervaring in zaken waarbij pesten en/of uitsluiting één van de onderwerpen is.

Wij ontvangen u graag op maandagochtend 8 april in de Verbroederij, Johan van Hasseltweg 21, 1021 KN Amsterdam. Na de plenaire sessie wordt er in groepen doorgepraat en ontbeten.

De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is wel verplicht!

Schrijft u zich hieronder in;

Inschrijven

Webinar Conflictdiagnose

Negentien jaar Mediation Amsterdam. Het Grote Interview

Mediation Amsterdam bestaat op 1 februari 2024 negentien jaar. Lindsay Kom en Diederik Diercks zijn relatief nieuw bij onze organisatie, en interviewden de oudgedienden Tabitha en Eline die van het merk in 2016 een maatschap maakten, op basis van 19 vragen. Leer ons bedrijf kennen op een net even andere manier…

Geef een voorbeeld van een bijzonder uitdagende mediationzaak waarin je dacht: “Dit is waarom ik van mijn werk houd.”

E: De casus waarin het lukt om twee broers na 13 jaar ruzie, verbroken contact, en 10 jaar procederen (met 5 advocaten en al tonnen aan proceskosten) in de eerste mediation sessie weer constructief samen te laten werken aan een oplossing.

T:  Dat denk ik minstens een paar keer per week! Maar een concreet voorbeeld: toen twee familieleden samen een broodje Haring gingen halen om de hoek, aansluitend aan het tweede gesprek. Ik kan de details vanwege privacy niet delen, maar het was een enorm pijnlijk, ingrijpend en diep conflict, en ik denk niet dat iemand had gedacht dat die twee weer on speaking terms zouden kunnen komen. De moed, kwetsbaarheid en openheid die die middag aan tafel getoond werden waren adembenemend.

Wat onderscheidt Mediation Amsterdam van andere mediationkantoren?

E: De vrolijkheid.

T: Er zijn sowieso niet veel kantoren met onze specialisatie. Ik denk dat we bekend zijn om ons ondernemende, zichtbare karakter binnen de sector. En om onze oranje hoodies!

Wat zijn enkele van de meest voorkomende misvattingen over mediation die jullie zijn tegengekomen?

E: Mediation is een vage bezigheid waarbij mensen in een kring zitten

T: “Jij doet iets met meditatie toch? Is dat niet een soort mindfulness of yoga op het werk?”

Hoe zag mediation er 19 jaar geleden uit?

E: Als pionieren van een relatief kleine groep gedreven professionals

T: Toen was ik 24 en had nog nooit van mediation gehoord 😉. Maar van horen zeggen: een paar mensen hadden het licht gezien, en werden niet gelijk serieus genomen door collega’s uit andere branches. Met name de corporate advocatuur heeft er een tijdje over gedaan om nut en noodzaak van mediation te zien. Dat is wel echt aan het veranderen de laatste tien jaar…

Wat is de belangrijkste les die jullie hebben geleerd gedurende jullie jarenlange ervaring in mediation? (Blijven lachen?)

E: Denk nooit dat een vastgelopen conflict niet geschikt zou zijn voor mediation

T: Mogen het er ook twee zijn? Nieuwsgierig blijven en jezelf zijn in de relatie met de deelnemers.

Bestaat Mediation Amsterdam over 19 jaar nog steeds?

E: Tuurlijk

T: Wat mij betreft wel. Mediation Amsterdam dient de stad in de breedste zin van het woord én is een steengoede naam, dus ook als wij zouden stoppen dan zijn er vast opvolgers. Ik heb Mediation Amsterdam ook mogen overnemen nadat ik er in 2014 bij kwam.

19, zijn jullie dan nu net de pubertijd uit?

E: Ja, we zijn jongvolwassenen

T: We blijven jong 😉

19, dat is een priemgetal. Zijn alle mediations ook uniek?

E: Ja

T: er zijn altijd overeenkomsten én verschillen. En de combinatie van die verschillende elementen maken wel dat het altijd weer net even anders loopt aan tafel.

Was mediation er ook al in de 19de eeuw?

E: zeker, het is van alle tijden, alleen gebruikte men andere namen voor het fenomeen waarbij een neutrale professional helpt om ruziënde partijen weer in gesprek te krijgen (zoals de Leidse vredemakers).

T: vast wel, ik denk dat vredestichters, buurtregelaars, dorpsoudsten en religieuze leiders er al zijn sinds de tijd dat we nog in holen woonden. Gedoe is inherent aan samenwerken, samenwonen en samenleven als semi-intelligente zoogdieren.

19 is bijna 20. Zijn er al plannen voor het lustrum volgend jaar?

E: Ja hele leuke plannen!

T: Our lips are sealed. Maar volg ons gewoon op de socials of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte!

Hoe ziet mediation Amsterdam er over 19 jaar uit?

E: Hetzelfde, niet heel groot, maar waarschijnlijk nog een paar kantoorgenoten erbij

T: Hmmm. Als ik heel hard droom dan zijn we met een stuk 9 mensen, de meerderheid mediator, en hoop ik dat we dan met een aantal andere leuke bedrijven in een fijn duurzaam, inspirerend pand zitten mét een tuin, een soort multidisciplinaire ‘OplossingenHub’.

Heb je ooit een mediation van 19 sessies gedaan?

E: Zeker niet

T: Oef! Nee gelukkig niet!

En 19 uur, gebeurt dat wel eens?

E: Misschien wel eens in het totaal aantal besteedde uren, maar 19 uur aan bijeenkomsten kwam in mijn zakelijke mediation nooit voor

T: Alleen in complexe meerpartijen-mediations. Niet in een regulier zakelijke/ arbeidstraject.

En wat is de kortste mediation ooit? 19 minuten?

E: Haha, nee maar ik herinner me wel een totaaloplossing in één sessie van 3 uur, (die bij nabellen ook na 3 maanden nog houdbaar was)

T: Haha. Ook niet. Wel in 90 minuten (oké, en intakes vooraf) iets helpen opklaren en oplossen tussen twee mensen waar heel veel mensen om hen heen al 9 maanden mee aan het worstelen waren.

Willen jullie naar 19 mediators?

E: Nee

T: Zeker niet!

Wist jij op je 19de al dat je mediator ging worden?

E: Nee

T: Nee. Toen wilde ik nog de wereld in zijn geheel redden 😉

Heb je ooit met 19 mensen om tafel gezeten in een mediation?

E: Nee, 13 is mijn maximum.

T: Precies 19 niet, maar wel groepsprocessen rondom conflict met méér dan 20 deelnemers.

Wat is je lievelingsnummer van Adele’s album 19?

E: “Chasing Pavements

T: “Tired” omdat het zo’n catchy tune heeft én gaat over keuzes maken!

Tot slot; wat vond je de leukste vraag?

E: ik houd echt enorm van muziek, dus die muziekvraag!

T: Die over de puberteit/ of ons merk nu volwassen was. Misschien omdat ik thuis drie pubers heb!

Fonds Mediation voor Amsterdam gestart

De mediators van Mediation Amsterdam zijn op verschillende manieren maatschappelijk betrokken via vrijwilligerswerk of zetten zich in voor het bestuur van een maatschappelijke organisatie. Vaak genoeg komen er vragen voor bemiddeling of training op hun pad of zien zij zelf een noodzaak voor bemiddeling of training op plekken waar dit niet voorhanden is. Soms omdat er onvoldoende financiën aanwezig zijn om dit proces te laten begeleiden, soms omdat er simpelweg geen andere route uit een conflict wordt gezien dan door de strijd aan te gaan.

Wat gaan we doen?

Met oud-burgemeester Eberhard van der Laan hopen wij dat Amsterdam “die lieve stad blijft die het is”, en daar willen we graag een bijdrage aan leveren. Maatschappelijke Mediation: Via Stichting Mediation voor Amsterdam willen we het mogelijk maken voor burgers of maatschappelijke organisaties om bemiddeling of mediation in te schakelen waar zij dat zelf niet kunnen bekostigen, in het bijzonder in situaties waarin er geen recht op toevoeging is via de Raad voor Rechtsbijstand (https://www.rvr.org/). Conflictvaardige communicatie Een tweede doel is het geven van trainingen, waarmee we de stad helpen om conflictvaardiger te worden. Daarmee voorkomen of stoppen we escalatie. Door burgers en maatschappelijke organisaties hier voor tools aan te rijken, hopen we dat mensen elkaar minder snel kwijt raken en conflictsituaties eerder én constructiever worden opgelost. We willen bewoners uit alle lagen en wijken in de stad helpen elkaar te zien, en om bruggen te slaan, in tijden waarin polarisatie welig tiert.

Kortgezegd, we willen een bijdrage leveren aan een conflictvaardiger Amsterdam (en omstreken)!

Ook bijdragen?

Vanuit Mediation Amsterdam dragen we een een deel van onze winst af aan dit fonds, als onderdeel van onze ambities rondom social impact. Daarnaast dragen we vrijwillig bij aan de activiteiten van dit fonds.

Het ontwikkelen van trainingsmaterialen, huren van ruimten voor maatschappelijke mediation en voorlichting kosten geld. Wilt u daar ook een bijdrage aan leveren, dan kun u dat doen via een donatie op rekeningnummer NL08 TRIO 032072930 t.n.v. Stichting Mediation voor Amsterdam.

Psychologie aan de mediationtafel – e-book gelanceerd

Mediation is mensenwerk! Dat schrijft psycholoog-mediator Mark Spaargaren in het voorwoord van ons e-book Psychologie aan de Mediationtafel. Een verzameling van zijn gepubliceerde blogs van het afgelopen jaar, dat wij, gebundeld aanbieden als kadootje voor het nieuwe jaar.

Mark: “Waar mensen zijn, zijn psychologische processen werkzaam. Dus ook in conflicten en aan de mediationtafel. Als psycholoog en mediator ben ik geïnteresseerd in menselijk gedrag en de interactie tussen mensen. Terwijl we denken dat we over het algemeen rationele wezens zijn die weloverwogen beslissingen nemen, doet de realiteit toch anders vermoeden.”

Als Mediation Amsterdam vinden we vergaren én het delen van kennis belangrijk. Dit e-book is één van de manieren waarop we daar in 2024 vorm aan geven. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan het versterken van conflictvaardig communiceren in onze maatschappij.

Benieuwd naar het e-book?

Mediation Amsterdam verwelkomt Diederik Diercks

Per 1 januari sluit mediator/trainer Diederik Diercks (1980) zich aan bij Mediation Amsterdam, een gespecialiseerd kantoor in arbeids- en zakelijke mediation, coaching en andere vormen van procesbegeleiding tussen professionals met drie kantoren in Amsterdam en Edam. Met Diederik schuift er een zeer senior mediator met 12 jaar ervaring aan bij ons kantoor. Een mooie ontwikkeling die past in onze ambitie om een toonaangevend, gespecialiseerd en toegankelijk kantoor te zijn, met professionals met verschillende expertises en achtergronden. Zodat onze klanten kunnen kiezen welke mediator het beste bij hen en hun conflictkwestie of uitdaging past. Hij stelt zichzelf even voor.

Diederik Diercks: “Leuker kunnen wij het als mediator vaak niet maken, wel duidelijker. Niemand wil in een conflict zitten, al voelt het soms alsof degene met wie we in een conflict zitten dat wel wil. Niemand gaat ook voor zijn lol naar de mediator op zondagmiddag. Gelukkig maar! En toch gaat bijna iedereen beter weg bij de mediator (in tegenstelling tot wat er soms op voetbalvelden met je gebeurt ;)). Er is weer rust, er is duidelijkheid, je kunt verder, je hebt houvast.

Ik ben gespecialiseerd in arbeidsmediations en groepsmediations. Situaties waarin de professionele samenwerking niet meer is wat hij moet zijn. Situaties waarin een moeilijk gesprek gevoerd moet worden: zijn wij nog goed voor elkaar? En zo ja, wat hebben wij dan allebei nodig om het weer te laten werken. En zo nee, hoe zorgen we er dan voor dat we, lost van elkaar, weer verder kunnen en in een werkomgeving terecht komen waar we gelukkig van worden.

Hoe eerder je dit moeilijke gesprek goed voert, hoe groter de kans op een verbetering, op een mooie uitkomst. En hoe weet je dan wanneer je dat moet doen? Wanneer er veel tijd en energie gaat zitten in “papier-in-de-printer” discussies. Gesprekken over kleine dingen die heel groot worden en die veel energie kosten. Inhoudelijk gezien “makkelijke” gesprekken (“dat is toch duidelijk, als je het papier opmaakt moet je er nieuw papier in doen!”), terwijl eigenlijk het moeilijke gesprek gevoerd moet worden.

Als je dat zelf nog kunt, dat moeilijke gesprek voeren, dan is dat top! Alles wat je samen op kunt lossen zonder mediators en advocaten maakt jullie samen ook sterker. Maar als dat niet meer lukt, betekent dat niet dat het niet kan. Het is net als ziek zijn: veel kan je lichaam zelf, soms heb je een dokter nodig. Dat maakt jou niet een mislukkeling, dat maakt die ander niet een duivel, dat bewijst alleen maar dat je een mens bent: soms wordt een beter resultaat bereikt wanneer je samenwerkt met anderen, in dit geval een mediator.

Mocht je twijfelen over of het in jouw geval al verstandig is om een mediator om hulp te vragen in jullie situatie, bel of mail dan. Ik doe graag een haalbaarheidsonderzoek met je en geef tips over de verschillende opties.

Uit een conflict komen is moeilijk. Oorlog is makkelijk, vrede is moeilijk. Het is hard werken, maar het is ook de enige optie. En wanneer het gelukt is, is het ongelooflijk dankbaar en helpt het je ook te voorkomen dat je weer in dezelfde situatie terecht komt. Laat ons samen lachen, zingen, leren van het verleden en kijken naar de toekomst!”

Over Mediation Amsterdam
De MfN-registermediators van Mediation Amsterdam zoeken de dialoog op met alle betrokkenen. Open, respectvol en pragmatisch. Door van mens tot mens in gesprek te gaan ontstaat ruimte voor een andere blik – en daarmee verandering.

Het team van Mediation Amsterdam bestaat uit geaccrediteerde mediators met ieder hun eigen achtergrond en expertise. Vanuit de gedeelde overtuiging dat iedereen het best geholpen is met een duurzame oplossing voor het conflict, brengen zij beweging in de meest uiteenlopende en complexe processen.

Naast mediation bieden we ook coaching- en procesbegeleiding aan: verschillende vormen om mensen weer succesvol in dialoog te brengen. Met respect voor autonomie en verschillen. Elke keer maatwerk, met de focus op kwaliteit én een fijne werkrelatie. Tussen werkgever en werknemers, binnen organisaties en tussen eigenaren en vennoten.

Mediation Amsterdam bestaat sinds 2004 en heeft sindsdien meer dan 700 conflicten tot een goed einde gebracht.

We geloven ook in maatschappelijke betrokkenheid, juist als ondernemers. Daar waar wij een steentje kunnen bijdragen, doen we dat dan ook. Op ons kantoor kun je dus regelmatig co-mediators en stagiairs tegenkomen. Daarnaast zijn we regelmatig actief als gastdocent, spreker of als buurtbemiddelaars om zo een bijdrage te leveren aan een conflictvaardige samenleving.

 

Kennisbijeenkomst rouw op de werkvloer

Sinds 2019 organiseren we regelmatig interdisciplinaire kennisbijeenkomsten over actuele thema’s rondom werk, recht, conflict en dreigend verzuim. In de Landelijke week van de Mediation, van 30 oktober t/m 3 november hebben we het thema rouw op de werkvloer als uitgangspunt genomen.

Ben je erbij? De kennissessie vindt online plaats op dinsdagochtend 31 oktober via Zoom van 10.00 – 12.00 uur. Gelijk aanmelden.

Achtergrond en sprekers
Hoe ga je om met een medewerker die worstelt met verlies? Verlies kent vele vormen. Verlies van een naaste, maar ook verlies van identiteit, door ziekte of door het komen te vervallen van een functie. Hoe kun je als collega en/of werkgever naast iemand gaan staan? En voor hoe lang? Zijn er ‘regels’ rondom rouw? Wat werkt wel en wat werkt niet?

Op 31 oktober a.s. organiseren we, in het kader van de week van de mediation, een interdisciplinaire online kennisbijeenkomst voor professionals. We bespreken dit thema dan graag met elkaar vanuit verschillende invalshoeken: arbeidsrechtelijk, zorg/medisch, best practices, wetenschap, cultuur en leiderschap.

Wij hebben een aantal deskundigen vanuit de ervaringskennis, bedrijfsmaatschappelijk werk en de wetenschap bereid gevonden hun gedachten hierover vanuit hun eigen professionele achtergrond en expertise met ons te delen, in een openhartige, vertrouwelijke bijeenkomst.

We gaan ervan uit dat eenieder vertrouwelijk zal omgaan met de informatie die we met elkaar delen. We zullen na afloop zorgdragen voor een (geanonimiseerd) verslag met inzichten en tips om breder te verspreiden.

Terugblik op de laatste drie bijeenkomsten:

Training autisme, conflict en mediation

Over autisme, of autisme spectrum stoornis (ASS) zoals de diagnose officieel heet, bestaan veel vooroordelen. Ook onder mediators. Het denken over autisme is (gelukkig) aan ontwikkeling onderhevig. De term neurodiversiteit, die breder is dan alleen autisme, is in opmars. Onder andere op basis van data van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt geschat dat één op de zeven mensen wereldwijd een ‘afwijkend’ brein heeft, dat wil zeggen een brein dat informatie en prikkels op een andere manier verwerkt. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen met hoogbegaafdheid, dyslexie, AD(H)D of autisme. Langzaamaan wordt duidelijk dat een inclusieve werkvloer ook betekent oog hebben voor verschillende breinen in de werksetting. Dat is (nog) niet altijd vanzelfsprekend.

Autisme en (kans op) conflict

De meeste mensen die zich identificeren als autist en/of de diagnose autisme hebben, ervaren moeilijkheden in de communicatie met nietautistische mensen. Samenwerken kost hen méér energie. Voldoen aan normen die niet bij je passen, omgaan met verschillende verwachtingen en moeite hebben met periodes van onduidelijkheid en transitie; dit kan allemaal een bron van stress en een voedingsbodem voor conflict vormen. Niet kunnen meekomen in een wereld waarin jouw behoeften en talenten minder  zichtbaar zijn of minder gewaardeerd worden dan die van een ander heeft een prijs, bijvoorbeeld ziekte en/of conflict op de werkvloer. Een situatie met allemaal verliezers. Kan dat anders? En kan bemiddeling of mediation daarbij een rol spelen? Wij geloven van wel.


Daarom ontwikkelden Myrthe Korf (zelf autistisch en werkzaam als consultant/trainer autisme en hoogbegaafdheid) en Tabitha van den Berg (gespecialiseerd arbeidsmediator) in 2022 een internationale workshop in London waaraan 40 mediators van over de hele wereld deelnamen. Na het succes van deze training in London brengen we de training dit voorjaar ook naar Nederland.

Beide trainers hebben beiden veel eigen ervaring met autisme en conflict in organisaties. Daarnaast hebben zij ook verschillende opleidingen gevolgd, onder andere bij de AutismeAcademie.

Myrthe Korf: Binnen het thema neurodiversiteit ligt onze focus bij autisme, maar een deel van onze kennis en tips is ook toepasbaar als er sprake is van ADHD, dyslexie, hoogbegaafdheid en vormen van chronische psychische kwetsbaarheid.

Op het programma

Deze training bestaande uit drie delen: 2 * 1,5 uur online via Zoom en 1 dag op locatie in Amsterdam.

In een kleine groep van maximaal 8 personen gaan wij aan de slag met:
Inzichten in verschillende uitingsvormen van autisme;
De impact van stress, conflict en trauma op het autistisch brein;
De verschillen in communicatiestijlen tussen neurotypische (‘gemiddelde’) breinen en autistische breinen;
Handelingsverlegenheid: hoe word je prikkel en taalbewust als begeleider?
Het schrijven van een autismevriendelijk mediationscript;
Diverse rollenspellen en groepsopdrachten.

Uiteraard is er in onze opzet veel ruimte voor eigen inbreng en het uitwisselen van ervaringen. Ook zal een wandeling in tweetallen van 45 minuten met een coachvraag onderdeel zijn van de trainingsdag op locatie.

Voor wie?

Mediators, leidinggevende, HRmedewerkers en jobcoaches met een actieve rol in en/of affiniteit met het begeleiden van samenwerkingen tussen autistische en nietautistische collega’s. Voor mediators worden 12PE punten aangevraagd bij het MfN.

Kosten & data dit voorjaar

Kosten €525 ex btw. Dit is inclusief lunch, koffie en thee, een reader en een literatuurlijst, en 12 PE punten (MfN)  (in aanvraag). Kom je met zijn tweeën vanuit één organisatie dan geldt er 10% korting voor jullie beiden.

Op het kantoor van Mediation Amsterdam (Johan van Hasseltweg 2C1, 1022 WV Amsterdam Noord).

Donderdag 25 mei, 15.0017.00 inleidend webinar. Terminologie en inventarisatie leervragen.
(Online via Zoom)

Vrijdag 2 juni, Volle dag (live op kantoor Mediation Amsterdam):
o
9.30 inloop,
o
BLOK 1 10.0012.45
o
Pauze: wandelen + lunch 12.4514.00
o
BLOK 2 14.0016.30
o
Afronden/opruimen 16.3017.00

Donderdag 29 juni 15.0017.00 (online via Zoom): Afronding en praktijkvragen webinar:

Aanmelden of nog vragen? Stuur een mailtje naar Tabitha