HR nieuws

Mediation Amsterdam; het oudste mediationkantoor van Amsterdam

Jawel, ons kantoor was het eerste in Amsterdam! Vandaar onze naam. We werken weliswaar door het hele land en zelfs internationaal, maar hebben onze basis in de hoofdstad. Barbara Hoogenboom, vooruitstrevend oprichter van ons kantoor, schreef Mediation Amsterdam in februari 2005 in bij de Kamer van Koophandel. We kijken er nu al naar uit om in 2025 ons 20-jarig bestaan te vieren.

Waren er dan geen mediators in Amsterdam voor 2005? Toch wel, volgens historica Justyna Wubs-Mrozewicz, was mediation daar al eeuwen geleden een succesvolle pragmatische manier van conflictbeheersing, juist voordat de rechtspraak zich verder ontwikkelde.

‘In de middeleeuwse Hanzesteden werden bemiddelaars ingezet voordat een conflict echt escaleerde en in de rechtbank moest worden uitgevochten. Zo’n bemiddelaar kon een jurist zijn, maar ook bijvoorbeeld een koopman, bisschop of arts. De diplomatieke rol was een tijdelijke rol, die werd toegekend aan een gerespecteerd persoon uit de gemeenschap. Dat zorgde voor veel flexibiliteit, want zo kon voor ieder conflict de juiste persoon worden ingezet met de juiste talenten, talenkennis en connecties.’

Aldus Wubs-Mrozewicz, die haar bevindingen rond conflictbeheersing ook verwerkte een kinderboek. Zie dit artikel over haar onderzoek naar middeleeuwse mediation. Het heeft nog eeuwen geduurd voordat het zijn van bemiddelaar een heus beroep werd en de MfN registermediator een erkende professional met een eigen kwaliteitsregister.

Bij een jubileum hoort ook geschiedenis.

De eerste jaren was Mediation Amsterdam een eenmanszaak met een klein kantoor in een Amsterdams arbeiderswijkje. Dat veranderde toen Barbara Hoogenboom en Tabitha van den Berg, onze huidige partner, gingen samenwerken. Zij ontmoetten elkaar als vrijwillige buurtbemiddelaars en van het één kwam het ander. Anno 2024 heeft Mediation Amsterdam drie zelfstandige eigen mediationruimten, twee aan het IJ in Amsterdam Noord, en één in hartje Edam, en daarnaast mediaten we regelmatig op locaties in Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

Groei ging niet vanzelf

Het verder groeien tot een serieus te nemen kantoor ging natuurlijk niet vanzelf… Om als mediator succesvol praktijk te voeren moet je ook als ondernemer aan de bak. Zo is het essentieel dat je als goede professional gevonden wordt. Omdat een mediator neutraal en onpartijdig moet zijn mag hij of zij de deelnemers aan tafel nog niet kennen. Het is belangrijk om elke schijn van partijdigheid te voorkomen. Een mediator kan dus geen vaste ‘klanten’ hebben, maar wel vaste verwijzers. Dat kunnen in ons geval bijvoorbeeld advocaten zijn of HR-professionals of andere zakelijke adviseurs. Bovendien was destijds het hele fenomeen mediation weinig bekend. (Mensen dachten bijvoorbeeld dat men dan samen in een kring zou gaan zitten mediteren.)

Een volgende hobbel is: hoe krijg je mensen over de drempel en om de tafel? Je moet als mediator niet alleen relaties onderhouden, maar ook mensen met ruzie en gedoe verleiden om te stoppen met strijden. Dat rijmt, maar is toch contra-intuïtief. Bij ruzie hoort stress en vanuit daar ontstaat een tunnelvisie. Jij staat hier en de ander staat in de weg. Je wordt hoekig en komt in de knel. Je zoekt medestanders en medestrijders. De eerste gedachte is doorgaans juist niet: ik ga onder begeleiding van een professional met die ander om de tafel.

Ambassadeurschap

Mediation is dan dus ‘de andere weg’, een alternatief voor de (juridische) strijd. Vanaf het moment dat Tabitha het mediatorschap omarmde was ze zich bewust van de noodzaak om als ambassadeur op te treden. Als snel kwam het net opgerichte ambassadeursnetwerk van de Nederlandse Mediatorsvereniging op haar pad. En dat was het begin van onze huidige maatschap…

In 2012 was ook Eline van Tijn bevlogen geraakt van mediation. Parallel aan elkaar registreerden zowel Tabitha als Eline zich in 2014 als MfN-registermediator en begin 2015 kwam ze elkaar tegen in het ambassadeursnetwerk. Eline was bij de NMv in het bestuur gestapt vanuit dezelfde gedrevenheid om de bekendheid en de kwaliteit van mediation te vergroten. Twee vrouwen met een missie, ambitie (en een paar uur samen in een monsterfile na een bijeenkomst in Amersfoort) bleek het begin te zijn van een vruchtbare samenwerking. In het voorjaar van 2016 besloot Barbara Mediation Amsterdam over te dragen aan Tabitha, en in november 2016 richtten Tabitha en Eline samen de maatschap Mediation Amsterdam op.

Resultaat

Samenwerken, netwerken, het vak op de kaart zetten, jezelf professioneel blijven ontwikkelen; de afgelopen acht jaar leverde die samenwerking veel mooie resultaten. Ons slagingspercentage voor mediations of andere vormen van gespreksbegeleiding ligt rond de 85%.

We zijn er trots op dat ons kantoor zich heeft ontwikkeld tot een serieuze speler in onze branche met nu vijf diverse professionele mediators. Naast Tabitha en Eline hebben we Mark Spaargaren, Lindsay Kom en Diederik Diercks in huis. Ieder met hun eigen specifieke aandachtsgebieden en ervaring en tegelijk uitwisselbaar in kwaliteit.

Zo kunnen we bij Mediation Amsterdam, net als in de tijd van de Hanze, voor ieder conflict de juiste persoon inzetten!

PS: meer lezen over Eline & Tabitha en hun kijk op, lees het interview van Lindsay Kom over hun mediatorschap

Kennisontbijt 8 april: Pesten en Provocatie

Kennisontbijt Pesten en Provocatie

Beide kanten van het gesprek over veiligheid en inclusie

Mediation Amsterdam nodigt u van harte uit op haar jaarlijkse kennisontbijt, alweer de negende interdisciplinaire bijeenkomst op rij.

Ook dit jaar weer een actueel onderwerp waar je niet omheen kunt: pesten of gepest worden. De grens respecteren of erover gaan. En de keerzijde: het risico op een ‘cancelcultuur’. Thema’s die wij met een aantal specialisten zullen bespreken. Zoals u van ons gewend bent en van mediators mag verwachten gaat dit veilig en in balans.

Het panel voor 8 april:

Yaïr da Costa, Senior Selecteur Voorlichter Koninklijke Landmacht, spreekt op persoonlijke titel. Yaïr heeft zich jarenlang ingezet voor het werven van meer (divers) personeel binnen Defensie. Vanuit het jongerennetwerk van Defensie heeft hij zich ingezet voor meer diversiteit en inclusie binnen de Krijgsmacht. Hierbij heeft hij – als ervaringsdeskundige – ook collega’s bijgestaan die te maken kregen met uitsluiting en pesten.
Renate Stam, ervaren arbeidsrechtadvocaat. Renate Stam heeft 27 jaar ervaring in het arbeidsrecht en doceert regelmatig Arbeidsrecht. Verder is zij gespecialiseerd in het automatiseringsrecht en staat zij veel ICT cliënten bij.
Jonathan Zeijl, opgeleid als pastoraal werker en na omzwervingen in verzekeringsbranche, goede doelen sector en politiek, nu in dagelijks leven extern vertrouwenspersoon voor meer dan 20 organisaties met een focus op not-for-profit en publieke sector. Daarnaast is hij adviseur of sparringspartner voor organisaties op gebied van integriteitsbeleid.
Tabitha van den Berg, ervaren (arbeids-)mediator met veel ervaring in zaken waarbij pesten en/of uitsluiting één van de onderwerpen is.

Wij ontvangen u graag op maandagochtend 8 april in de Verbroederij, Johan van Hasseltweg 21, 1021 KN Amsterdam. Na de plenaire sessie wordt er in groepen doorgepraat en ontbeten.

De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is wel verplicht!

Schrijft u zich hieronder in;

Inschrijven

Webinar Conflictdiagnose

Mediation Amsterdam verwelkomt Diederik Diercks

Per 1 januari sluit mediator/trainer Diederik Diercks (1980) zich aan bij Mediation Amsterdam, een gespecialiseerd kantoor in arbeids- en zakelijke mediation, coaching en andere vormen van procesbegeleiding tussen professionals met drie kantoren in Amsterdam en Edam. Met Diederik schuift er een zeer senior mediator met 12 jaar ervaring aan bij ons kantoor. Een mooie ontwikkeling die past in onze ambitie om een toonaangevend, gespecialiseerd en toegankelijk kantoor te zijn, met professionals met verschillende expertises en achtergronden. Zodat onze klanten kunnen kiezen welke mediator het beste bij hen en hun conflictkwestie of uitdaging past. Hij stelt zichzelf even voor.

Diederik Diercks: “Leuker kunnen wij het als mediator vaak niet maken, wel duidelijker. Niemand wil in een conflict zitten, al voelt het soms alsof degene met wie we in een conflict zitten dat wel wil. Niemand gaat ook voor zijn lol naar de mediator op zondagmiddag. Gelukkig maar! En toch gaat bijna iedereen beter weg bij de mediator (in tegenstelling tot wat er soms op voetbalvelden met je gebeurt ;)). Er is weer rust, er is duidelijkheid, je kunt verder, je hebt houvast.

Ik ben gespecialiseerd in arbeidsmediations en groepsmediations. Situaties waarin de professionele samenwerking niet meer is wat hij moet zijn. Situaties waarin een moeilijk gesprek gevoerd moet worden: zijn wij nog goed voor elkaar? En zo ja, wat hebben wij dan allebei nodig om het weer te laten werken. En zo nee, hoe zorgen we er dan voor dat we, lost van elkaar, weer verder kunnen en in een werkomgeving terecht komen waar we gelukkig van worden.

Hoe eerder je dit moeilijke gesprek goed voert, hoe groter de kans op een verbetering, op een mooie uitkomst. En hoe weet je dan wanneer je dat moet doen? Wanneer er veel tijd en energie gaat zitten in “papier-in-de-printer” discussies. Gesprekken over kleine dingen die heel groot worden en die veel energie kosten. Inhoudelijk gezien “makkelijke” gesprekken (“dat is toch duidelijk, als je het papier opmaakt moet je er nieuw papier in doen!”), terwijl eigenlijk het moeilijke gesprek gevoerd moet worden.

Als je dat zelf nog kunt, dat moeilijke gesprek voeren, dan is dat top! Alles wat je samen op kunt lossen zonder mediators en advocaten maakt jullie samen ook sterker. Maar als dat niet meer lukt, betekent dat niet dat het niet kan. Het is net als ziek zijn: veel kan je lichaam zelf, soms heb je een dokter nodig. Dat maakt jou niet een mislukkeling, dat maakt die ander niet een duivel, dat bewijst alleen maar dat je een mens bent: soms wordt een beter resultaat bereikt wanneer je samenwerkt met anderen, in dit geval een mediator.

Mocht je twijfelen over of het in jouw geval al verstandig is om een mediator om hulp te vragen in jullie situatie, bel of mail dan. Ik doe graag een haalbaarheidsonderzoek met je en geef tips over de verschillende opties.

Uit een conflict komen is moeilijk. Oorlog is makkelijk, vrede is moeilijk. Het is hard werken, maar het is ook de enige optie. En wanneer het gelukt is, is het ongelooflijk dankbaar en helpt het je ook te voorkomen dat je weer in dezelfde situatie terecht komt. Laat ons samen lachen, zingen, leren van het verleden en kijken naar de toekomst!”

Over Mediation Amsterdam
De MfN-registermediators van Mediation Amsterdam zoeken de dialoog op met alle betrokkenen. Open, respectvol en pragmatisch. Door van mens tot mens in gesprek te gaan ontstaat ruimte voor een andere blik – en daarmee verandering.

Het team van Mediation Amsterdam bestaat uit geaccrediteerde mediators met ieder hun eigen achtergrond en expertise. Vanuit de gedeelde overtuiging dat iedereen het best geholpen is met een duurzame oplossing voor het conflict, brengen zij beweging in de meest uiteenlopende en complexe processen.

Naast mediation bieden we ook coaching- en procesbegeleiding aan: verschillende vormen om mensen weer succesvol in dialoog te brengen. Met respect voor autonomie en verschillen. Elke keer maatwerk, met de focus op kwaliteit én een fijne werkrelatie. Tussen werkgever en werknemers, binnen organisaties en tussen eigenaren en vennoten.

Mediation Amsterdam bestaat sinds 2004 en heeft sindsdien meer dan 700 conflicten tot een goed einde gebracht.

We geloven ook in maatschappelijke betrokkenheid, juist als ondernemers. Daar waar wij een steentje kunnen bijdragen, doen we dat dan ook. Op ons kantoor kun je dus regelmatig co-mediators en stagiairs tegenkomen. Daarnaast zijn we regelmatig actief als gastdocent, spreker of als buurtbemiddelaars om zo een bijdrage te leveren aan een conflictvaardige samenleving.

 

Wij doen mee: Week van de Werkstress mediation-hotline

Zorgt een conflict op werk voor stress? Bel tijdens de Week van de Werkstress met de hotline: 0800-MEDIATION

Dat is de nieuwste actie van de NMv-ambassadeurs i.s.m. collega’s van de specialistische mediation-beroepsverenigingen VAN en MfN-Groep Arbeidsmediators. In de Week van de Werkstress, van 12 t/m 16 november 2018, dragen onze mediators Eline van Tijn en Tabitha van den Berg graag belangeloos bij aan deze actie.

Een conflict is besmettelijk
Een slechte verhouding met je baas, ruzie met een collega of een vervelende klant: conflicten op en rond de werkvloer kunnen voor veel stress zorgen. Want laten we eerlijk zijn, lang niet iedereen is er even goed in om bij een ontluikend conflict meteen zelf in actie te komen. Integendeel, vaak hopen we dat het vanzelf wel goed komt. En die hoop blijkt vaak ijdel. Conflicten blijven sluimeren of, erger nog, ontsporen volledig. Met alle gevolgen van dien: van psychisch verzuim tot verstoorde werkverhoudingen die niet meer te lijmen zijn. Dit is niet alleen erg stressvol voor de direct betrokkenen, maar ook voor de rest van het team.

Mediation-hotline
Tijdens de Week van de Werkstress willen de arbeidsmediators van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) dit patroon doorbreken. Dit doen ze met de hotline 0800-MEDIATION, waar mensen gedurende de week elke werkdag terecht kunnen met vragen over een zakelijk conflict of verstoorde arbeidsverhoudingen. Dus of je nu een HR-professional, leidinggevende, bedrijfsarts of medewerker bent: via de mediationhotline kan je op een laagdrempelige manier kijken of mediation in jouw specifieke geval van toegevoegde waarde kan zijn. Ook algemene vragen over mediation zijn uiteraard welkom.

Van 12 t/m 16 november is het belteam met arbeidsmediators elke werkdag van 9 tot 18 uur te bereiken via 0800-6334284.

Geen behoefte aan telefonisch contact maar wel benieuwd of mediation bij conflict en mogelijk verzuim op het werk zinvol is? Kijk ook onze vlogs