Samenwerken nieuws

Negentien jaar Mediation Amsterdam. Het Grote Interview

Mediation Amsterdam bestaat op 1 februari 2024 negentien jaar. Lindsay Kom en Diederik Diercks zijn relatief nieuw bij onze organisatie, en interviewden de oudgedienden Tabitha en Eline die van het merk in 2016 een maatschap maakten, op basis van 19 vragen. Leer ons bedrijf kennen op een net even andere manier…

Geef een voorbeeld van een bijzonder uitdagende mediationzaak waarin je dacht: “Dit is waarom ik van mijn werk houd.”

E: De casus waarin het lukt om twee broers na 13 jaar ruzie, verbroken contact, en 10 jaar procederen (met 5 advocaten en al tonnen aan proceskosten) in de eerste mediation sessie weer constructief samen te laten werken aan een oplossing.

T:  Dat denk ik minstens een paar keer per week! Maar een concreet voorbeeld: toen twee familieleden samen een broodje Haring gingen halen om de hoek, aansluitend aan het tweede gesprek. Ik kan de details vanwege privacy niet delen, maar het was een enorm pijnlijk, ingrijpend en diep conflict, en ik denk niet dat iemand had gedacht dat die twee weer on speaking terms zouden kunnen komen. De moed, kwetsbaarheid en openheid die die middag aan tafel getoond werden waren adembenemend.

Wat onderscheidt Mediation Amsterdam van andere mediationkantoren?

E: De vrolijkheid.

T: Er zijn sowieso niet veel kantoren met onze specialisatie. Ik denk dat we bekend zijn om ons ondernemende, zichtbare karakter binnen de sector. En om onze oranje hoodies!

Wat zijn enkele van de meest voorkomende misvattingen over mediation die jullie zijn tegengekomen?

E: Mediation is een vage bezigheid waarbij mensen in een kring zitten

T: “Jij doet iets met meditatie toch? Is dat niet een soort mindfulness of yoga op het werk?”

Hoe zag mediation er 19 jaar geleden uit?

E: Als pionieren van een relatief kleine groep gedreven professionals

T: Toen was ik 24 en had nog nooit van mediation gehoord 😉. Maar van horen zeggen: een paar mensen hadden het licht gezien, en werden niet gelijk serieus genomen door collega’s uit andere branches. Met name de corporate advocatuur heeft er een tijdje over gedaan om nut en noodzaak van mediation te zien. Dat is wel echt aan het veranderen de laatste tien jaar…

Wat is de belangrijkste les die jullie hebben geleerd gedurende jullie jarenlange ervaring in mediation? (Blijven lachen?)

E: Denk nooit dat een vastgelopen conflict niet geschikt zou zijn voor mediation

T: Mogen het er ook twee zijn? Nieuwsgierig blijven en jezelf zijn in de relatie met de deelnemers.

Bestaat Mediation Amsterdam over 19 jaar nog steeds?

E: Tuurlijk

T: Wat mij betreft wel. Mediation Amsterdam dient de stad in de breedste zin van het woord én is een steengoede naam, dus ook als wij zouden stoppen dan zijn er vast opvolgers. Ik heb Mediation Amsterdam ook mogen overnemen nadat ik er in 2014 bij kwam.

19, zijn jullie dan nu net de pubertijd uit?

E: Ja, we zijn jongvolwassenen

T: We blijven jong 😉

19, dat is een priemgetal. Zijn alle mediations ook uniek?

E: Ja

T: er zijn altijd overeenkomsten én verschillen. En de combinatie van die verschillende elementen maken wel dat het altijd weer net even anders loopt aan tafel.

Was mediation er ook al in de 19de eeuw?

E: zeker, het is van alle tijden, alleen gebruikte men andere namen voor het fenomeen waarbij een neutrale professional helpt om ruziënde partijen weer in gesprek te krijgen (zoals de Leidse vredemakers).

T: vast wel, ik denk dat vredestichters, buurtregelaars, dorpsoudsten en religieuze leiders er al zijn sinds de tijd dat we nog in holen woonden. Gedoe is inherent aan samenwerken, samenwonen en samenleven als semi-intelligente zoogdieren.

19 is bijna 20. Zijn er al plannen voor het lustrum volgend jaar?

E: Ja hele leuke plannen!

T: Our lips are sealed. Maar volg ons gewoon op de socials of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte!

Hoe ziet mediation Amsterdam er over 19 jaar uit?

E: Hetzelfde, niet heel groot, maar waarschijnlijk nog een paar kantoorgenoten erbij

T: Hmmm. Als ik heel hard droom dan zijn we met een stuk 9 mensen, de meerderheid mediator, en hoop ik dat we dan met een aantal andere leuke bedrijven in een fijn duurzaam, inspirerend pand zitten mét een tuin, een soort multidisciplinaire ‘OplossingenHub’.

Heb je ooit een mediation van 19 sessies gedaan?

E: Zeker niet

T: Oef! Nee gelukkig niet!

En 19 uur, gebeurt dat wel eens?

E: Misschien wel eens in het totaal aantal besteedde uren, maar 19 uur aan bijeenkomsten kwam in mijn zakelijke mediation nooit voor

T: Alleen in complexe meerpartijen-mediations. Niet in een regulier zakelijke/ arbeidstraject.

En wat is de kortste mediation ooit? 19 minuten?

E: Haha, nee maar ik herinner me wel een totaaloplossing in één sessie van 3 uur, (die bij nabellen ook na 3 maanden nog houdbaar was)

T: Haha. Ook niet. Wel in 90 minuten (oké, en intakes vooraf) iets helpen opklaren en oplossen tussen twee mensen waar heel veel mensen om hen heen al 9 maanden mee aan het worstelen waren.

Willen jullie naar 19 mediators?

E: Nee

T: Zeker niet!

Wist jij op je 19de al dat je mediator ging worden?

E: Nee

T: Nee. Toen wilde ik nog de wereld in zijn geheel redden 😉

Heb je ooit met 19 mensen om tafel gezeten in een mediation?

E: Nee, 13 is mijn maximum.

T: Precies 19 niet, maar wel groepsprocessen rondom conflict met méér dan 20 deelnemers.

Wat is je lievelingsnummer van Adele’s album 19?

E: “Chasing Pavements

T: “Tired” omdat het zo’n catchy tune heeft én gaat over keuzes maken!

Tot slot; wat vond je de leukste vraag?

E: ik houd echt enorm van muziek, dus die muziekvraag!

T: Die over de puberteit/ of ons merk nu volwassen was. Misschien omdat ik thuis drie pubers heb!

Fonds Mediation voor Amsterdam gestart

De mediators van Mediation Amsterdam zijn op verschillende manieren maatschappelijk betrokken via vrijwilligerswerk of zetten zich in voor het bestuur van een maatschappelijke organisatie. Vaak genoeg komen er vragen voor bemiddeling of training op hun pad of zien zij zelf een noodzaak voor bemiddeling of training op plekken waar dit niet voorhanden is. Soms omdat er onvoldoende financiën aanwezig zijn om dit proces te laten begeleiden, soms omdat er simpelweg geen andere route uit een conflict wordt gezien dan door de strijd aan te gaan.

Wat gaan we doen?

Met oud-burgemeester Eberhard van der Laan hopen wij dat Amsterdam “die lieve stad blijft die het is”, en daar willen we graag een bijdrage aan leveren. Maatschappelijke Mediation: Via Stichting Mediation voor Amsterdam willen we het mogelijk maken voor burgers of maatschappelijke organisaties om bemiddeling of mediation in te schakelen waar zij dat zelf niet kunnen bekostigen, in het bijzonder in situaties waarin er geen recht op toevoeging is via de Raad voor Rechtsbijstand (https://www.rvr.org/). Conflictvaardige communicatie Een tweede doel is het geven van trainingen, waarmee we de stad helpen om conflictvaardiger te worden. Daarmee voorkomen of stoppen we escalatie. Door burgers en maatschappelijke organisaties hier voor tools aan te rijken, hopen we dat mensen elkaar minder snel kwijt raken en conflictsituaties eerder én constructiever worden opgelost. We willen bewoners uit alle lagen en wijken in de stad helpen elkaar te zien, en om bruggen te slaan, in tijden waarin polarisatie welig tiert.

Kortgezegd, we willen een bijdrage leveren aan een conflictvaardiger Amsterdam (en omstreken)!

Ook bijdragen?

Vanuit Mediation Amsterdam dragen we een een deel van onze winst af aan dit fonds, als onderdeel van onze ambities rondom social impact. Daarnaast dragen we vrijwillig bij aan de activiteiten van dit fonds.

Het ontwikkelen van trainingsmaterialen, huren van ruimten voor maatschappelijke mediation en voorlichting kosten geld. Wilt u daar ook een bijdrage aan leveren, dan kun u dat doen via een donatie op rekeningnummer NL08 TRIO 032072930 t.n.v. Stichting Mediation voor Amsterdam.