eline platform business mediation

Eline van Tijn in actie voor Platform Business Mediation

Onze zakelijk mediator Eline van Tijn is al jaren gecertificeerd en ervaren mediator voor het familiebedrijf. Dat is geen toeval, in dit korte interview over haar activiteiten voor het Platform Business Mediation komend najaar lees je waarom.

Eline, jij bent actief lid van Platform Business Mediation, wat betekent dat voor jou?

Als voormalig succesvol ondernemer én advocaat heb ik grote affiniteit met het zakenleven en het aangaan / oplossen van alle gedoe dat daarbij hoort. Nu ik mij heb ontwikkeld tot zakelijk mediator is PBM voor mij een inspirerende vereniging. We zijn een relatief kleine club van zo’n 100 ervaren conflictprofessionals met als doel te bevorderen dat er gebruik wordt gemaakt van mediation en de inzet van mediationvaardigheden bij het oplossen van zakelijke geschillen. En daarbij ondersteunen we elkaar om onze eigen kwaliteit te bewaken of verder te ontwikkelen.

Wat maakt voor jullie kantoor de uitwisseling en samenwerking met andere (zakelijke) mediators belangrijk?

Mediation Amsterdam heeft kwaliteitsontwikkeling in onze branche, het delen van kennis en vergroten van de bekendheid van mediation altijd al als speerpunten. We zijn allen actief in meerdere brancheorganisaties en gaan er van uit dat samen meer bereikt kan worden dan alleen.

Er komt een groot event aan vanuit PBM, waarvan jij de kar trekt dit najaar, kun je wat over dat idee vertellen?

Ik organiseer een mooi event op 15 oktober met een groep van 5 PBM leden, die gespecialiseerd zijn in mediation in de context van het familiebedrijf. Het thema is “Continuïteit door Communicatie” over familiebedrijven, conflicten en succesvol overdragen, voor ondernemers uit familiebedrijven en hun adviseurs. Het idee is een kort-maar-krachtig seminar over communicatie in het familiebedrijf. Een cruciale factor voor de continuïteit en zeker ook voor een succesvolle overgang naar de volgende generatie. Toch is het onze ervaring als gespecialiseerde mediators dat deze factor nog te vaak onderbelicht blijft.

Topspecialist op dit onderwerp is onze spreker, organisatie psycholoog, dr. Katalien Bollen, onderzoeker aan de Universiteit Gent en de KU Leuven en specialist Family Dynamics bij Deloitte Legal. Katalien zal ons meenemen in de kansen en risico’s rond communicatie binnen de ondernemende familie. Hoe voorkom je conflict? Maar ook: hoe kun je gezond omgaan met conflict wat toch, vaak onvermijdelijk, ontstaan is?

In een interactieve paneldiscussie met ervaringsdeskundigen uit verschillende families gaan we daarna in gesprek over de uitdagingen rond communicatie in het familiebedrijf en dynamieken in de familie tijdens de verschillende opvolgingstrajecten. Het seminar sluiten we af met een borrel.

Op welke manier ben jij zakelijk en/of persoonlijk verbonden met dit thema?

Mijn broer, Eric van Tijn, en ik waren tweede generatie ondernemers in ons familiebedrijf, Soundwise. Met ingang van dit jaar heb ik mijn aandelen overgedragen en is de derde generatie toegetreden. Samen zullen we tijdens de paneldiscussie op 15 oktober kunnen vertellen hoe het ons is vergaan tijdens het proces van opvolging.

Wat hoop je dat dit evenement gaat opleveren?

Ik hoop natuurlijk dat er veel deelnemers zullen inschrijven. Het zal laagdrempelig en pro-actief het belang van goede communicatie onder de aandacht kunnen brengen. Alle deelnemers ontvangen bovendien het handzame en bijzonder nuttige werkboekje “Familiale grammatica” waarvan Katalien Bollen mede-auteur is. We merken nu al dat het onderwerp aanslaat bij de doelgroep, ondernemers uit familiebedrijven en hun adviseurs. Nu al heel veel zin in!

Wil je meer weten over de diensten van Eline van Tijn of rechtstreeks met haar in contact komen? Bezoek haar profielpagina.

Meer over het Platform Business Mediation en haar leden: bezoek de website.