Stichting Mediation voor Amsterdam

Fonds Mediation voor Amsterdam gestart

De mediators van Mediation Amsterdam zijn op verschillende manieren maatschappelijk betrokken via vrijwilligerswerk of zetten zich in voor het bestuur van een maatschappelijke organisatie. Vaak genoeg komen er vragen voor bemiddeling of training op hun pad of zien zij zelf een noodzaak voor bemiddeling of training op plekken waar dit niet voorhanden is. Soms omdat er onvoldoende financiën aanwezig zijn om dit proces te laten begeleiden, soms omdat er simpelweg geen andere route uit een conflict wordt gezien dan door de strijd aan te gaan.

Wat gaan we doen?

Met oud-burgemeester Eberhard van der Laan hopen wij dat Amsterdam “die lieve stad blijft die het is”, en daar willen we graag een bijdrage aan leveren. Maatschappelijke Mediation: Via Stichting Mediation voor Amsterdam willen we het mogelijk maken voor burgers of maatschappelijke organisaties om bemiddeling of mediation in te schakelen waar zij dat zelf niet kunnen bekostigen, in het bijzonder in situaties waarin er geen recht op toevoeging is via de Raad voor Rechtsbijstand (https://www.rvr.org/). Conflictvaardige communicatie Een tweede doel is het geven van trainingen, waarmee we de stad helpen om conflictvaardiger te worden. Daarmee voorkomen of stoppen we escalatie. Door burgers en maatschappelijke organisaties hier voor tools aan te rijken, hopen we dat mensen elkaar minder snel kwijt raken en conflictsituaties eerder én constructiever worden opgelost. We willen bewoners uit alle lagen en wijken in de stad helpen elkaar te zien, en om bruggen te slaan, in tijden waarin polarisatie welig tiert.

Kortgezegd, we willen een bijdrage leveren aan een conflictvaardiger Amsterdam (en omstreken)!

Ook bijdragen?

Vanuit Mediation Amsterdam dragen we een een deel van onze winst af aan dit fonds, als onderdeel van onze ambities rondom social impact. Daarnaast dragen we vrijwillig bij aan de activiteiten van dit fonds.

Het ontwikkelen van trainingsmaterialen, huren van ruimten voor maatschappelijke mediation en voorlichting kosten geld. Wilt u daar ook een bijdrage aan leveren, dan kun u dat doen via een donatie op rekeningnummer NL08 TRIO 032072930 t.n.v. Stichting Mediation voor Amsterdam.