Herdershond

Afgelopen zomer maakte ik een flinke wandeling in de bossen rondom Nijmegen. Op een zandvlakte midden in het bos ontmoette ik een herderin met een kudde schapen.

Al kijkend zag ik een herkenbaar schouwspel.

De kudde kreeg de ruimte om een heuvel vol struikgewas op te trekken. Een aantal schapen zagen een hapje groen vlak buiten de kudde en dwaalde enkele meters af. Meer dan 3 meter waren ze niet van de kudde verwijderd, en geen wolf in zicht. Toch raakte een van de twee honden van slag.

De herder brulde ‘zit!’. De hond worstelde, ging even onrustig liggen maar rende er uiteindelijk toch op af. Dat schaap moest terug de kudde in. Ondanks het harde roepen van zijn baas. Taakopvatting en opdracht. Je eigen gevoel volgen of gehoorzamen?

Wat voel of vind jij dat hoort in jouw functie als verzorgende, administratief medewerker of manager. En wat wil jouw baas van jou?

Tussen die twee opvattingen is er vaak een spanningsveld die de bron vormt van vele conflicten. Want de baas snapt toch zeker er niets van, heeft geen idee hoe het is op de werkvloer. En die medewerker functioneert niet en werkt niet efficiënt zo halen we de doelstellingen van een modern bedrijf nooit.

Zo’n conflict leidt na een tijd vaak tot gedoe op de werkvloer. De samenwerking verloopt steeds stroever en/of op een gegeven moment treedt er ziekteverzuim op.

Is er dan nog een weg terug? In een coaching of mediationtraject is het zaak om te ontrafelen of er inderdaad sprake is van zo’n (innerlijk) conflict. Zijn taakopvatting en opdracht werkelijk onverzoenbaar? Welke passie en idealen delen werkgever en medewerker nog? Is er ruimte voor het erkennen van de verschillen en kan de samenwerking opnieuw worden vormgegeven?

Vaak blijkt gaandeweg dat het gesprek over de diepere waarden van het werk niet of nauwelijks gevoerd is. Als dat gesprek eenmaal op gang komt is de kloof vaak minder diep dan gedacht en gelukkig is er vaak een brug te bouwen die terugkeer naar de werkvloer mogelijk maakt. Zo kan een conflict uiteindelijk het begin vormen van een waardevolle en betere samenwerking.

En die herder? Die koos eieren voor haar geld en liet de hond uiteindelijk maar drie keer de schapen terugjagen de kudde in. En toen was het goed en kon ook hij rustig naast baas en collega-herdershond gaan liggen. Kijken naar de grazende kudde.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *