Interview Mark Spaargaren twee jaar bij ons kantoor

In april 2022 werd  psycholoog-mediator Mark Spaargaren deel van ons team. Een mooi moment om twee jaar later eens terug te blikken en vooruit te kijken via een interview.

Hi Mark, twee jaar geleden begon je bij MA. Wat heeft dat je gebracht?

Ik heb de afgelopen twee jaar flink ervaring mogen opdoen. Veel verschillende opdrachten kwamen op mijn pad; mediations en dialoogbegeleiding bij bedrijven, maatschappelijke organisaties en in families. Ook heb ik samen met collega’s een aantal trainingen verzorgd rondom conflictvaardig communiceren. Zeker in het begin als alles nieuw is,  is het heel fijn om samen met ervaren collega’s te werken die kunnen meedenken en adviseren. Ik weet zeker dat ik als éénpitter nooit zoveel ervaring had kunnen op doen als nu het geval is. En nog steeds is het prettig om te kunnen sparren, en bij complexere of grotere groepen met zijn tweeën te kunnen optreden. Dat is echt het voordeel van dit kantoor.

Wat maakt het mediatorschap voor jou de moeite waard?

Mediation is een mooi vak, maar heel eerlijk, het kan ook een ingewikkeld en frustrerend vak zijn. Het is de moeite waard om mensen, die niet meer op een normale manier met elkaar in gesprek kunnen gaan, of waarbij de communicatie helemaal is gestopt, weer bij elkaar te brengen.  Hen te helpen het gesprek in ieder geval weer op te starten. Dat leidt helaas niet altijd tot succes, maar vaak wel. Soms is de winst dat mensen elkaar weer eens kunnen ontmoeten in een veilige omgeving. De mooiste zaken zijn zaken waarbij mensen van tevoren zich niet kunnen voorstellen dat herstel mogelijk is, en gedurende het proces worden verrast, en elkaar weer gaan horen. Herstel kan, in zakelijke en arbeidszaken, ook zijn dat partijen tot de conclusie komen dat afscheid de beste optie is en dit op een respectvolle manier kunnen doen.

Naast mediator ben je ook beschikbaar als (conflict)coach/ procesbegeleider bij gedoe in groepen: vertel eens?

Klopt. Naast de ‘standaard’ mediations, is het ook heel leuk om groepen te begeleiden. Dat kan bijvoorbeeld een team zijn dat is vastgelopen in de samenwerking of dit juist wil voorkomen, een bestuur die moeite heeft om tot een gezamenlijk besluit te komen, of een aantal ouders die een conflict hebben met een school. Je hebt nog steeds de rol van neutrale en meervoudig partijdige begeleider maar kunt indien gewenst ook wat eigen expertise en creatieve werkvormen inbrengen. Bij ons is ook individuele coaching mogelijk, als iemand op zijn of haar eigen handelen in conflictsituaties wil reflecteren.

Je hebt vanuit het kantoor ook het Fonds Mediation voor Amsterdam opgericht; wat is de gedachte daarachter?

Het Fonds staat nog in de kinderschoenen, maar de gedachte erachter is dat we als kantoor een bijdrage willen leveren aan het conflictvaardiger maken van Amsterdam. Niet iedereen is in staat om voor bemiddeling te betalen, en sommige maatschappelijke/ vrijwillige samenwerkingsverbanden hebben niet de middelen om een training conflictvaardig handelen te bekostigen. Vanuit het fonds willen we dit graag gaan faciliteren. Er gebeuren prachtige dingen in Amsterdam. Op veel plekken werken mensen van allerlei achtergronden samen om de stad een stukje mooier en leefbaarder te maken. Om samenwerken duurzaam te maken, is het belangrijk om bij gedoe, de juiste dingen te doen. Hoe mooi als we vanuit onze kennis en ervaring hieraan kunnen bijdragen!

Sinds 1 februari dit jaar ben je (iets) minder beschikbaar voor klanten van ons kantoor, omdat je een zwaardere functie hebt aangenomen binnen het Leger des Heils. Wat levert de combinatie van Manager Zorg en het parttime mediatorschap jou op?

Een bomvolle agenda! 😉 Door deze keuze werk ik 4 dagen per week voor het Leger des Heils en ben ik nog 1 dag in de week beschikbaar voor Mediation Amsterdam. Ik heb daarin wel wat flexibiliteit, maar minder dan voorheen. Ik voel me verbonden aan Mediation Amsterdam en denk dat ik nog voldoende kan bieden aan onze klanten. Ik zie het ook niet als iets heel anders, ook al verschilt mijn rol en context bij beiden. Er zijn ook veel overeenkomsten: bij beide is sprake van samenwerking en (met zekere regelmaat) gedoe in die samenwerking, er zijn bij beiden mensen in kwetsbare posities die ondersteuning of coaching nodig hebben. En voor mij het meeste belangrijke: vanuit beide organisaties kan ik een bijdrage leveren aan een mooier Amsterdam.

Dank voor dit gesprek Mark!

Meer weten over Mark? Bezoek zijn profielpagina