Kado voor de stad - conflictvaardig

Kado voor de stad – Amsterdam 750 jaar

In 2025 bestaat de stad Amsterdam 750 jaar. In dat kader worden alle Amsterdammers opgeroepen om mee te denken over een Kado voor de Stad. Een oproep die wij van harte omarmd hebben en beloond is.

Gedoe

Maar waar samen wordt gewerkt om de stad een stukje mooier en leefbaarder te maken, ontstaat soms ook onderling gedoe. Daardoor kunnen prachtige initiatieven aan kracht verliezen of zelfs helemaal verdwijnen. Ons kado voor de stad is om onder de noemer ‘De Conflictvaardige stad: lokaal leren ruziemaken én vredestichten’ coördinatoren, informele regelaars, pioniers en stadsmakers die vrijwillig werken met en voor Amsterdammers, te trainen om lastige gesprekken op een betere manier te voeren!

Financiering

Onze psycholoog mediator, Mark Spaargaren (ook bewoner van stadsdeel Zuidoost), heeft in het kader van 750 jaar Amsterdam en het project Kado voor de stad, subsidie ontvangen om samen met andere collega’s van Mediation Amsterdam, een vijftal trainingen aan te bieden aan lokale initiatieven. Dit zijn bij uitstek de plekken waar de uitdagingen én de liefde voor de stad samenkomen. Daar wordt de stad gemaakt. De helft van de kosten voor dit project wordt gedragen door ons kantoor, de andere helft wordt bekostigd door deze bijdrage vanuit het verjaardagspotje van de stad.

Met en voor wie?

Wij gaan thematische doeners die samen de stad mooier maken bij elkaar brengen zoals:

  • Vrijwillige medewerkers van verschillende voedselbanken in de stad
  • Mensen die actief zijn in het begeleiden van nieuwkomers en verbinden van nieuwkomers en buurtgenoten
  • De tuinders van de stad; verschillende voedseltuinen/ groenprojecten gericht op lokale gemeenschapszin
  • (Vrijwillige) coördinatoren van lotgenotencontact voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of neurodivers brein
  • Buurtvaders en buurtmoeders; mensen die zich in de stad hard maken voor jongerenwerk.
Beter luisteren = beter ruziën?

Deze mensen willen wij helpen om betere luisteraars te worden. Beter in ‘ruziemaken’ en nog veel vaardiger in vredestichten. Zodat zij conflictvaardiger worden, met inzicht in hun eigen communicatievoorkeuren, patronen en conflict-respons. Én de vaardigheid krijgen om om te gaan met de communicatiestijl, bagage en conflictrespons van een ander. Daarmee blijven buurtinitiatieven beter bemenst, langer actief en hebben zij meer impact in de gemeenschap die wij als stad samen willen vormen. Gebouwd op de schouders van alle Amsterdammers die al eeuwen voor ons de stad maakten en bewaakten.

Meer weten? Neem contact op.

Onze initiatieven steunen: zie ook Fonds Mediation voor Amsterdam