Mediation Amsterdam verwelkomt Diederik Diercks

Per 1 januari sluit mediator/trainer Diederik Diercks (1980) zich aan bij Mediation Amsterdam, een gespecialiseerd kantoor in arbeids- en zakelijke mediation, coaching en andere vormen van procesbegeleiding tussen professionals met drie kantoren in Amsterdam en Edam. Met Diederik schuift er een zeer senior mediator met 12 jaar ervaring aan bij ons kantoor. Een mooie ontwikkeling die past in onze ambitie om een toonaangevend, gespecialiseerd en toegankelijk kantoor te zijn, met professionals met verschillende expertises en achtergronden. Zodat onze klanten kunnen kiezen welke mediator het beste bij hen en hun conflictkwestie of uitdaging past. Hij stelt zichzelf even voor.

Diederik Diercks: “Leuker kunnen wij het als mediator vaak niet maken, wel duidelijker. Niemand wil in een conflict zitten, al voelt het soms alsof degene met wie we in een conflict zitten dat wel wil. Niemand gaat ook voor zijn lol naar de mediator op zondagmiddag. Gelukkig maar! En toch gaat bijna iedereen beter weg bij de mediator (in tegenstelling tot wat er soms op voetbalvelden met je gebeurt ;)). Er is weer rust, er is duidelijkheid, je kunt verder, je hebt houvast.

Ik ben gespecialiseerd in arbeidsmediations en groepsmediations. Situaties waarin de professionele samenwerking niet meer is wat hij moet zijn. Situaties waarin een moeilijk gesprek gevoerd moet worden: zijn wij nog goed voor elkaar? En zo ja, wat hebben wij dan allebei nodig om het weer te laten werken. En zo nee, hoe zorgen we er dan voor dat we, lost van elkaar, weer verder kunnen en in een werkomgeving terecht komen waar we gelukkig van worden.

Hoe eerder je dit moeilijke gesprek goed voert, hoe groter de kans op een verbetering, op een mooie uitkomst. En hoe weet je dan wanneer je dat moet doen? Wanneer er veel tijd en energie gaat zitten in “papier-in-de-printer” discussies. Gesprekken over kleine dingen die heel groot worden en die veel energie kosten. Inhoudelijk gezien “makkelijke” gesprekken (“dat is toch duidelijk, als je het papier opmaakt moet je er nieuw papier in doen!”), terwijl eigenlijk het moeilijke gesprek gevoerd moet worden.

Als je dat zelf nog kunt, dat moeilijke gesprek voeren, dan is dat top! Alles wat je samen op kunt lossen zonder mediators en advocaten maakt jullie samen ook sterker. Maar als dat niet meer lukt, betekent dat niet dat het niet kan. Het is net als ziek zijn: veel kan je lichaam zelf, soms heb je een dokter nodig. Dat maakt jou niet een mislukkeling, dat maakt die ander niet een duivel, dat bewijst alleen maar dat je een mens bent: soms wordt een beter resultaat bereikt wanneer je samenwerkt met anderen, in dit geval een mediator.

Mocht je twijfelen over of het in jouw geval al verstandig is om een mediator om hulp te vragen in jullie situatie, bel of mail dan. Ik doe graag een haalbaarheidsonderzoek met je en geef tips over de verschillende opties.

Uit een conflict komen is moeilijk. Oorlog is makkelijk, vrede is moeilijk. Het is hard werken, maar het is ook de enige optie. En wanneer het gelukt is, is het ongelooflijk dankbaar en helpt het je ook te voorkomen dat je weer in dezelfde situatie terecht komt. Laat ons samen lachen, zingen, leren van het verleden en kijken naar de toekomst!”

Over Mediation Amsterdam
De MfN-registermediators van Mediation Amsterdam zoeken de dialoog op met alle betrokkenen. Open, respectvol en pragmatisch. Door van mens tot mens in gesprek te gaan ontstaat ruimte voor een andere blik – en daarmee verandering.

Het team van Mediation Amsterdam bestaat uit geaccrediteerde mediators met ieder hun eigen achtergrond en expertise. Vanuit de gedeelde overtuiging dat iedereen het best geholpen is met een duurzame oplossing voor het conflict, brengen zij beweging in de meest uiteenlopende en complexe processen.

Naast mediation bieden we ook coaching- en procesbegeleiding aan: verschillende vormen om mensen weer succesvol in dialoog te brengen. Met respect voor autonomie en verschillen. Elke keer maatwerk, met de focus op kwaliteit én een fijne werkrelatie. Tussen werkgever en werknemers, binnen organisaties en tussen eigenaren en vennoten.

Mediation Amsterdam bestaat sinds 2004 en heeft sindsdien meer dan 700 conflicten tot een goed einde gebracht.

We geloven ook in maatschappelijke betrokkenheid, juist als ondernemers. Daar waar wij een steentje kunnen bijdragen, doen we dat dan ook. Op ons kantoor kun je dus regelmatig co-mediators en stagiairs tegenkomen. Daarnaast zijn we regelmatig actief als gastdocent, spreker of als buurtbemiddelaars om zo een bijdrage te leveren aan een conflictvaardige samenleving.