ZAKELIJKE MEDIATION

Als je recht tegenover elkaar staat, kan het lastig zijn om de juiste toon te vinden en het gesprek weer met elkaar aan te gaan.

Wat is arbeidsmediation?

Waar gewerkt wordt, ontstaan spanningen. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Werkdruk, miscommunicatie, een moeizaam verlopen functioneringsgesprek, een reorganisatie, nieuwe taken, financiële druk thuis of juist in het bedrijf, ziekte en ongewenst gedrag.
Als je recht tegenover elkaar staat, kan het lastig zijn om de juiste toon te vinden en het gesprek weer met elkaar aan te gaan.

Toekomstgericht
Hoe gaan we verder na conflict? Is er nog een plek voor mij? Welke mogelijkheden zijn er om te groeien in het bedrijf? Hoe vinden we samen een betere werk/privé-balans zodat ik/jij niet weer onderuit gaat?

Een beetje hulp
Samenwerken vraagt om goede afstemming en communicatie. Is die communicatie verstoord dan kan de afdeling personeelszaken, de bedrijfsarts of een van jullie zelf mediation adviseren. Om met hulp van een neutrale, professionele bemiddelaar weer in gesprek te gaan over de professionele toekomst van jullie relatie. En soms ook vanuit de wens om op een goede manier afscheid te nemen. Een mediator helpt jullie de angel uit het conflict te halen, en helder te krijgen waar voor een ieder van jullie de kansen en (on)mogelijkheden liggen qua oplossingen. De mediator neemt geen beslissingen en adviseert niet, maar ondersteunt het communicatie en besluitvormingsproces.

Onze mensen
Onze mediators zijn na hun basisopleiding gespecialiseerd in arbeidszaken. Ze zijn goed thuis in de wettelijke regels én de dynamiek op de werkvloer. Wij gaan zorgvuldig, oplossingsgericht te werk, met respect en begrip voor eventuele emoties en onderlinge verhoudingen.

Onze manier van werken
In een eerste intake maken wij kennis met elkaar en horen wij van iedere partij afzonderlijk waar het in de mediation over moet gaan. We stellen samen met jullie vast wie er om tafel nodig is om het conflict op te lossen. Soms schuiven adviseurs als de HR-adviseur, advocaat of de bedrijfsjurist ook aan in de gezamenlijke sessies. Dat gaat altijd in goed overleg en met instemming van beide partijen.

Nadat de tafelsetting en agenda bepaald zijn, gaan we van start met de gezamenlijke gesprekken. Je mag van ons verwachten dat wij als neutrale en onpartijdige bemiddelaar leiding geven aan evenwichtige en effectieve gesprekken.

Over het algemeen zij drie à vier gezamenlijke sessies van twee uur nodig om te komen tot een duurzame afspraken waar jullie allebei achter staan. Het resultaat wordt meestal schriftelijk vastgelegd in een afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst.

Tijdspad
Een gemiddelde arbeidsmediation neemt vier tot zes weken in beslag, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en beschikbaarheid van cliënten en hun eventuele adviseurs. Als er naast conflict ook ziekte speelt, kan het zijn dat – op advies van de bedrijfsarts – de mediation over een iets langere tijdsperiode plaatsvindt. Daarbij is het soms lastig om te bepalen wat het kip en wat het ei is. Kun je je pas gaan focussen op herstel en/of reïntegratie als het conflict opgelost is, of moet je eerst herstellen voordat je het gesprek over het conflict aan kunt? Wij zijn geen medische experts, en raden deelnemers in dit soort situaties aan het advies van de bedrijfsarts te volgen.

Vrijblijvend contact
Heb je behoefte om eens vrijblijvend en vertrouwelijk te sparren over een sluimerende kwestie op de werkvloer? Neem gerust contact met ons op.

Misschien ook interessant:

  • Is mediation een te grote stap, maar hebben jullie wel behoefte aan deskundige begeleiding van een dialoog over bijvoorbeeld de onderlinge taakverdeling, (on)gewenst gedrag & omgangsvormen en/of het samenwerken? Wellicht is dialoogbegeleiding voor jullie interessant
  • Soms is het te vroeg om samen om tafel te gaan, maar heb je wel een persoonlijk professioneel vraagstuk. Dan zou je persoonlijke coaching kunnen overwegen
  • Meer over onze mediators, bezoek de profielpagina’s van onze mensen