ZAKELIJKE MEDIATION

Samenwerken met familie, in de eerste, tweede of zelfs derde generatie, levert zijn eigen kansen én uitdagingen op.

Wat is mediation in het familiebedrijf?

Het familiebedrijf is een hoeksteen van de Nederlandse economie. Zowel in werkgelegenheid als in stabiliteit van de onderneming staan familiebedrijven bovenaan. Echter, het samenwerken met familie, in de eerste, tweede of zelfs derde generatie, levert ook zijn eigen uitdagingen op.

Bron van conflicten
Potentiële conflicten in een familiebedrijf zijn er volop: verschillen in toekomstvisie, (deels niet geaccepteerde) machtsverhoudingen, opvolgingskwesties, algemenere vormen van botsing (bijvoorbeeld van karakters) of zelfs (echt)scheiding van de aandeelhouders. Ook simpelweg andere ideeën over de lopende bedrijfsvoering kunnen voor spanning zorgen.

Tijdig ingrijpen
Het is zaak om deze potentiële conflicten zo vroeg mogelijk te onderkennen en aan te pakken. Een mediator kan daarbij van grote waarde zijn, omdat deze de kwesties zonder persoonlijk belang of verborgen agenda bespreekbaar kan maken.

Meestal spelen in dit soort gevallen tegelijkertijd zowel zakelijke als familierelatie-gerelateerde aspecten mee. De zakelijke mediator moet dus ook bekend zijn met de dynamiek en potentiële problematiek binnen familiaire relaties.

Onze mensen
Onze mediators zijn ervaren op beide terreinen en kunnen desgewenst ook samen optreden om u van de best mogelijke dienstverlening te voorzien. Door hun jarenlange ervaring in familiebedrijven, bank- en bedrijfsleven zijn zij vertrouwd met de meest uiteenlopende bedrijfsvormen, en kunnen zij met snel gewonnen inzicht in uw problematiek u zo efficiënt en professioneel mogelijk bijstaan. Wij gaan oplossingsgericht te werk, met respect en begrip voor onderlinge verhoudingen.

Onze manier van werken
In een eerste intake maken wij kennis met elkaar en horen wij van iedere partij afzonderlijk wat de onderhavige zakelijke geschillen zijn. We stellen samen met u vast wie er om tafel moeten om die geschillen op te lossen. Soms schuiven adviseurs als de accountant, advocaat of de bedrijfsjurist ook aan in de gezamenlijke sessies. Nadat de tafelsetting en agenda bepaald zijn, gaan we van start met de gezamenlijke gesprekken, waarbij u van ons mag verwachten dat wij in onze rol van neutrale en onpartijdige mediator(s) leiding geven aan een evenwichtig en effectief mediationproces. Over het algemeen zij drie à vier gezamenlijke sessies van twee uur nodig om te komen tot een duurzaam gedragen oplossing. Het resultaat wordt meestal schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Tijdspad
Een puur zakelijke mediation neemt twee tot zes weken in beslag, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en beschikbaarheid van cliënten en hun adviseurs. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de looptijd van een mediation in het familiebedrijf, juist door de onderlinge verbondenheid vaak een eigen tempo heeft. De ene zaak is juist dankzij de wens de familieverbanden en het bedrijf samen op één te zetten relatief snel opgelost, een andere mediation kan juist langer de tijd nodig hebben zodat beslissingen kunnen rijpen.

Vrijblijvend contact
Heeft u behoefte om eens vrijblijvend en vertrouwelijk te sparren over een sluimerende kwestie in uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op.

Misschien ook interessant:

  • Is mediation een te grote stap, maar heeft u wel behoefte aan begeleiding van een dialoog over bijvoorbeeld de toekomst van het bedrijf, taakverdeling en/of het samenwerken? Wellicht is dialoogbegeleiding voor u interessant
  • Soms is het te vroeg om samen om tafel te gaan, maar heeft u wel een persoonlijke vraag over uw professionele functioneren waar u eens goed naar wilt kijken. Dan zou u persoonlijke coaching kunnen overwegen
  • Meer over onze mediators, bezoek de profielpagina’s van onze mensen