ZAKELIJKE MEDIATION

Conflict is een ongewenste en vermoeiende afleiding en misschien zelfs een bedreiging voor de continuïteit van de onderneming.

Wat is zakelijke mediation

Zakelijke mediation richt zich op geschillen tussen bedrijven, met of tussen aandeelhouders of andere professionele partijen zoals leveranciers, klanten of zakelijke partners. Ook contractuele geschillen vallen onder zakelijke mediation.

U bent ondernemer of vertegenwoordigt een zakelijk belang. Conflict is een ongewenste en vermoeiende afleiding en misschien zelfs een bedreiging voor de continuïteit van de zaak. Bij zakelijke mediation staan snelheid en efficiency dan ook voorop.

Mediation is geen arbitrage en zeker geen therapie. Onze zakelijke mediators gaan wél op zoek naar onderliggende overtuigingen die een directe oplossing van het conflict in de weg staan. Daar kunnen ook sterke emoties bij spelen. Die blockingissues worden geïdentificeerd en geadresseerd, voor zover nodig en nuttig voor een goed resultaat.

Onze mensen
Onze mediators zijn door de wol geverfd in het bedrijfsleven en bankwezen, met veel ervaring in het ondernemerschap, op (nationaal en internationaal) juridisch vlak, in algemene kredietverlening en in structured finance.

Onze manier van werken
In een eerste intake maken wij kennis met elkaar en horen wij van iedere partij afzonderlijk wat de onderhavige zakelijke geschillen zijn. We stellen samen met u vast wie er om tafel moeten om die geschillen op te lossen. Soms schuiven adviseurs als de accountant, advocaat of de bedrijfsjurist ook aan in de gezamenlijke sessies. Nadat de tafelsetting en agenda bepaald zijn, gaan we van start met de gezamenlijke gesprekken, waarbij u van ons mag verwachten dat wij in onze rol van neutrale en onpartijdige mediator(s) leiding geven aan een evenwichtig en effectief mediationproces. Over het algemeen zij drie à vier gezamenlijke sessies van twee uur nodig om te komen tot een duurzaam gedragen oplossing. Het resultaat wordt meestal schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Dat proces neemt twee tot zes weken in beslag, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en beschikbaarheid van cliënten en hun adviseurs.

Mediation in één dag
Indien gewenst bieden wij ook mediation in één dag aan. Daarbij stellen alle partijen en hun adviseurs zich de hele dag beschikbaar op een neutrale vergaderlocatie. Er worden daar gezamenlijke en gescheiden gesprekken gevoerd met de mediator. Het is belangrijk dat men zo’n mediation aan gaat met het mandaat om bindende afspraken te maken.