Onze locatie voor mediation in Edam

Opening tweede locatie in Edam

De afgelopen jaren zijn we flink gegroeid. In omvang door de komst van registermediator Roderic van Voorst tot Voorst in 2018, maar ook qua opdrachten. Tijd om te investeren dus. Met gepaste trots kondigen we onze tweede locatie aan, in hartje Edam, een kleine 20 kilometer boven Amsterdam. Daarmee hopen we te voorzien in een groeiende behoefte in zakelijke- en arbeidsmediations in de regio Waterland, Purmerend en Hoorn.

Eline van Tijn: “Ik woon zelf al enige tijd in Edam en begrijp als ondernemer als geen ander dat tijd kostbaar is. Amsterdam in komen is zeker aan het begin en einde van de dag een hele klus. Door deze tweede locatie kunnen we Noord-Hollandse professionals van buiten Amsterdam een filevrije locatie aanbieden. Daarnaast is er met deze tweede praktijkruimte ook extra ruimte voor mediations op onze drukke locatie in Amsterdam. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen in conflict snel geholpen worden, en werken niet met wachtlijsten.”

Tabitha van den Berg: “Ik ben ook erg blij met deze locatie. Het is fijn voor medewerkers en werkgevers om ook bij arbeidsmediations in je eigen regio terecht te kunnen. Het nieuwe kantoor is heel mooi geworden, een prachtig plekje aan de gracht. Een persoonlijke aanpak is voor ons heel belangrijk. Conflicten op de werkvloer kosten veel energie. Praten over frustraties, woede en verdriet is niet altijd eenvoudig. Een prettige, warme plek waar er naar iedereen aan tafel geluisterd wordt, is toch een stuk prettiger dan een anoniem groot vergadercomplex ergens langs de snelweg.”

Benieuwd? Kom je met ons proosten op onze tweede plek? We houden open huis op donderdag 16 april vanaf 16.30. Meld je aan via deze link!

 

PERSBERICHT: Noord-Hollandse ondernemers helpen bij oplopende spanningen

Veel ondernemers zien zich deze weken geconfronteerd met uitersten. Een deel zet alle zeilen bij omdat er door de Corona-uitbraak een extra beroep op producten en diensten werd gedaan. En een fors deel van de ondernemers had juist weinig tot geen omzet en moest noodgedwongen personeel naar huis sturen. In beide gevallen kunnen de spanningen op de werkvloer oplopen. De zakelijk mediators van Mediation Amsterdam bieden hulp.

In tijden van grote drukte of juist schaarste van opdrachten lopen dagelijkse misverstanden sneller uit op ernstige conflicten. Eline van Tijn: ‘Als gespecialiseerde mediators voor het MKB in Noord-Holland zien we de spanningen met lede ogen aan. We hebben geen ‘kritisch’ beroep, maar denken toch als conflict-professionals een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.’

Pas na 20 mei zal duidelijk worden hoe we vele ondernemingen in ons land weer kunnen opstarten. Veel ondernemers staan voor moeilijke keuzes. Niet alle facturen kunnen (op tijd) betaald worden; een werknemer krijgt toch niet dat beloofde vaste contract. Hoe voer je die moeilijke gesprekken?

Het is voor iedere ondernemer belangrijk om conflictvaardig te zijn. Zeker nu, als door de crisis je zakelijke relaties, de sfeer onder het personeel of andere bedrijfsbelangen zwaar onder druk komen te staan. De meeste mensen willen geen escalatie en als ondernemer zit je al helemaal niet te wachten op nog meer gedoe. Hoe voorkom je dit en wat kun je beter doen als er al een stevig meningsverschil is ontstaan?

Eline van Tijn: ‘Als gratis sparringpartner voor alle soorten zakelijk gedoe zijn onze mediators beschikbaar voor Noord-Hollandse ondernemers. Dat kan op afspraak per telefoon, online of (met 1,5 meter afstand) op één van onze locaties in Edam of Amsterdam-Noord.’

Ons aanbod
Vertrouwelijk een analyse maken van een (dreigend) conflict. Samen nadenken hoe je het gedoe weer kunt oplossen. Of overleggen hoe je bij slecht nieuws eerlijk en duidelijk kunt blijven communiceren met afnemers, zakelijke partners en personeel.
Zo voorkomen we samen dat spanningen escaleren tot grotere conflict in deze ongewone tijden.

Voor ondernemers: Bel 020- 685 33 30 of mail: info@mediationamsterdam.nl om een afspraak te maken of gelijk te sparren.

Voor de media: wilt u meer weten over onze actie en onze visie op conflictvrij ondernemen ten tijden van de Corona-maatregelen, neem contact op met mr. Eline van Tijn, 06 55893656 of eline@mediationamsterdam.nl

Benieuwd naar wat mediation kan betekenen voor het MKB? Kijk naar een gesprek tussen onze mediators Roderic van Voorst tot Voorst en Eline van Tijn over mediation voor het MKB

familiestatuut in familiebedrijf

HET (ON)ZICHTBARE CONFLICT IN FAMILIEBEDRIJVEN

Verrassend onderzoek door VU-master-studenten.

In de maand juni stelden we een groep VU-master-studenten organisatiewetenschappen een vraag: hoe kunnen we familiebedrijven  bijstaan in conflictsituaties? Die vraag stellen deden we trouwens niet alleen maar samen; Matthijs Bierman, zakelijk mediator en tot 1 oktober daarnaast ook  directeur van de Triodosbank deed mee. Het advies dat we kregen was verrassend en onverwacht. Niet voor het eerst ondervonden we weer hoeveel energie en inspiratie wij terugkrijgen als we bereid zijn onze kennis, ervaring en netwerken te delen met jonge professionals. 

Onverwacht kritisch

Eline van Tijn: “Het advies vorige week luidde kortweg: doe het niet! …èh wat? Tsja, volgens onze jonge adviseurs heeft mediation weinig kans van slagen bij conflicten in familiebedrijven. Dus kwamen ze met een ander voorstel. Als zakelijk mediator zijn wij namelijk bij uitstek geschikt om bedrijfsfamilies te begeleiden bij het opstellen van hun familiestatuut. Wat een goed idee; daar gaan wij graag mee aan de slag!”

Adviesrapport

Het adviesrapport geeft weer hoe conflict bij familiebedrijven werkt en welke rol daarbij voor Mediation Amsterdam is weggelegd. Het kwam tot stand op basis van praktijk- en literatuuronderzoek; input van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven, diverse diepte-interviews met ondernemers en opvolgers in familiebedrijven en de ervaringen van ons kantoor.

Complexiteit en Glasl

Conflicten in familiebedrijven zijn vaak complexer zijn dan bij andere bedrijven. Conflicten blijven vaak (on)bewust lang onbesproken waardoor escalatie op enige moment onvermijdelijk wordt. Door de combinatie van deze sluimerende conflicten, de vaak lange familie-voorgeschiedenis en complexiteit van de verhoudingen en belangen, escaleren conflicten bij familiebedrijven veelal met explosieve snelheid. Om in de termen van de escalatieladder van Glasl te spreken, fase 2, (trap 4 t/m 6) wordt eigenlijk overgeslagen.

Vechten en verliezen

Op het moment dat het conflict escaleert, belandt de familie direct in de vechtfase waarin alle belangen wegvallen en het nemen van juridische stappen de enige oplossing is. Het moment van escalatie kan niet altijd voorspeld worden en kan zelfs voor de betrokken familieleden onverwachts komen. Op basis van die observaties  lijkt er voor de zakelijk mediator weinig tijd en ruimte om gedurende het conflictproces ingeschakeld te worden. Dat komt overeen met onze eigen ervaring in de praktijk de afgelopen jaren. Familiebedrijven schakelen (te) laat een mediator in, vaak pas nadat er al juridische stappen zijn genomen en dan op doorverwijzing van de Rechtbank.

Geen tijd om hulp te vragen

Onze jonge onderzoekers constateerden dat het familiale ondernemers vaak niet (meer) lukt om tussendoor hulp te vragen om een conflict te de-escaleren, maar dat er wèl in een veel eerder stadium  winst te halen is, namelijk bij het opstellen van een familiestatuut. Wordt dat familiestatuut (mede) met behulp van een mediator opgesteld, dan kan daarin ook conflict-management worden meegenomen. In een statuut worden regels en afspraken vastgelegd over hoe de familie met het bedrijf wil omgaan. Het draait daarbij om het zoveel mogelijk in balans brengen van familie- en bedrijfsbelangen.

Drie voordelen van het familiestatuut

In hun advies noemen de studenten de volgende voordelen van het opstellen van een familiestatuut

– Voordat een conflict ontstaat zullen familieleden al moeten nadenken over kwesties die conflictgevoelig zijn, zoals overname, zeggenschap of de verdeling van aandelen na een overlijden

– Deze gevoelige kwesties brengen (latente) irritaties veel eerder aan het licht; onder begeleiding van een gespecialiseerde mediator kan men constructieve gesprekken voeren die leiden naar een solide basis onder een toekomstbestendig bedrijf;

– Tenslotte staat in het familiestatuut een paragraaf over conflicthantering waarin concreet wordt gemaakt hoe men een eventueel conflict wil oplossen en welke partijen hiervoor worden ingeschakeld.

Door als familiebedrijf een familiestatuut op te stellen kan men tijdig reflecteren op conflicthantering. Het is een uitstekende manier om het gesprek tussen familieleden op gang te krijgen, belangen en opvattingen op tafel te krijgen en goede afspraken te maken

Ons kantoor krijgt dus het advies om eerder bewustwording te creëren over de aanpak van conflicten bij familiebedrijven. Er is bij het voorkomen van conflicten in familiebedrijven een preventieve rol weggelegd voor Mediation Amsterdam. En dat advies nemen wij graag dankbaar over!

Hieronder het pakkende adviesfilmpje dat we ontvingen naast een gedegen adviesrapport.

 

Dit artikel is gebaseerd op het mooie advies van VU-master-studenten: Maaike de Lange, Anna Klas, Shanna Ros, Rosemarie Steenbeek, Cyrma Tawjoeram; onze grote dank voor hun geweldige snelle service.

 

 

kennis mediation amsterdam

Kennis moet je delen – jubileum

Wat hadden we een hoop leuke plannen bij onze jubileum brainstorm op 29 december 2019 in ons nog te openen kantoor aan de Voorhaven in Edam. Niet alle plannen bleken mogelijk in de eerste helft van 2020. We weten allemaal wel waarom. Maar na een warme zomer pakken we de draad weer op!

Vanaf september zijn we weer vol in beeld. Een kleine greep uit onze activiteiten in september en oktober onder het mom, wie wat te vieren heeft trakteert én kennis moet je delen:

–  Op 24 september geven we aan de coördinatoren van diverse vrijwilligersprojecten een gratis masterclass conflictvaardig managen. Dit doen we in samenwerking met VCA, de Vrijwilligersacademie Amsterdam, een mooie organisatie voor vrijwilligers uit de stad, voor de stad.

– We gaan géén evenement organiseren in onze vestiging in Edam de komende maanden. De noodzaak om fysiek afstand te houden blijft nog wel even in ons land. Maar via onze socials gaan we graag de relatie aan, én er komt een speciale ambachtelijke verrassing aan voor ondernemers rondom onze nieuwe vestiging. Benieuwd? Volg ons op Instagram of Twitter.

– er komt een speciale publicatie aan, die we on- en offline gaan verspreiden. Wij zijn achter de schermen hard aan het schrijven en interviewen en denken dat het een hele mooie verzameling wordt. Meer weten, volg ons op LinkedIn waar we de verschillende bijdrage ook digitaal zullen delen.

– Niet speciaal voor het jubileum, maar we hebben weer ‘Ja’ gezegd op het begeleiden van een jonge, ambitieuze masterstudente met interesse in het mediationvak. Ze zal zich binnenkort voorstellen!

– Afgelopen juni leverden een vijftal studenten van de Vrije Universiteit een heel mooi advies op over conflict in het familiebedrijf. We zijn samen met hen bezig om dit advies verder om te zetten in een artikel voor een vakblad.

– Natuurlijk doen we ook dit jaar weer mee met de landelijke Week van de Mediation in oktober Later meer, maar alvast een tipje van de sluier: we gaan weer aan de slag met het thema conflict en verzuim.

– Ondertussen wordt er ook gewoon gewerkt! Na een rustig voorjaar lopen de mediation- en coachingstrajecten deze zomer lekker door. Speciaal voor werkende professionals en ondernemers hebben we ook de optie om in een intensieve sparsessie conflictmanagement mee te denken over conflictstijlen, een goede communicatie strategie bij reorganiseren of een andere vraagstukken die te maken hebben met samenwerken en communiceren. Dat kan ook lekker buiten, dan ben je letterlijk en figuurlijk in beweging!

Meer weten over onze diensten en plannen, bel of mail gerust! Tot ziens!

 

 

geschillencommissie auteursrechten en mediation Eline van Tijn

Succesvol mediaten in de creatieve industrie

Moet je als mediator specialistische kennis in huis hebben over de branche waaruit de ruziënde partijen komen? Dat is een vraag die mediators onderling soms verdeeld houdt. Ons antwoord: nee niet persé. Een mediator moet vooral vaardig zijn op het gebied van conflictdynamiek en procesbegeleiding. Onze klanten weten zelf alles over de inhoud van hun probleem. Als registermediator staat in onze gedragsregels dat we ons niet mogen uitspreken of adviseren over de inhoud van het conflict. Partijautonomie is naast vertrouwelijkheid en vrijwilligheid misschien wel de belangrijkste pijler van mediation. Dus niets weten, kan zelfs een voordeel zijn. Dan word je ook niet verleid tot het geven van een mening!

Toch heeft Eline van Tijn ook in haar rol als mediator baat bij haar ervaring als professional in de creatieve industrie. Eline heeft ruim 25 jaar intensief samengewerkt met creatieve en artistieke professionals in binnen- en buitenland. Met makers en opdrachtgevers en producenten.

(NB lees meer in het artikel over haar familiebedrijf in ons jubileum magazine)

Bemiddelen voor de branchevereniging

Als mensen uit de culturele sector met elkaar ergens op zijn vastgelopen, dan kent Eline als geen ander de belangen en gevoeligheden die kunnen spelen en zal ze daar ook zeker op doorvragen. En dat werkt! Zoals ook onlangs weer bleek bij een kwestie die was aangebracht bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. Eline is bij de oprichting van die commissie aangewezen als bemiddelingsdeskundige vanwege VOI©E, de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties voor auteurs- of naburige rechten.

Het belang van reputatie

Er zijn duizenden kunstenaars, componisten, artiesten, musici in Nederland. Alleen al bij Buma zijn 30.000 muziekauteurs en muziekuitgevers aangesloten. Toch is het wereldje van de cultuursector in een land zoals Nederland relatief klein. Als er sprake is van een conflict is het voorkomen van reputatie- of relatieschade dus altíjd belangrijk. Dat is natuurlijk ook één van de voordelen van mediation.

Geschikt?

De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht behandelt een aantal specifieke geschillen tussen makers en exploitanten. Het gaat dan meestal over het begrip “billijke vergoeding” dat halverwege 2015 is opgenomen in de Auteurswet. Welk bedrag is bijvoorbeeld redelijk als vergoeding voor het gebruik van muziek in een reclamespot voor een bekend biermerk? En wat moet er worden bijbetaald als die reclame later ook nog op internet wordt gebruikt? Die onderhandelingen kunnen wel eens vastlopen.

Het streven van de betrokken brancheorganisaties is om, voordat er een uitspraak komt van de commissie, altijd eerst te proberen of partijen alsnog tot een schikking kunnen komen. Dat was tot nog toe nooit gelukt, totdat … Eline de laatste zaak als mediator mocht begeleiden.

De situatie

Een componist had de klacht ingediend omdat er volgens hem geen billijke vergoeding was betaald voor het gebruik van zijn muziek door een producent. De twee partijen hadden jarenlang goed samengewerkt in verschillende producties maar nu toch een flink verschil van mening over wat redelijk zou zijn. De aanpak van Eline was – ook hier – om eerst uitgebreide persoonlijke en vertrouwelijke intakegesprekken te voeren met de twee partijen en hun raadslieden. Daaruit ontstond de bereidheid om met elkaar en de mediator om tafel te gaan. Zo konden de deelnemers samen onderzoeken of en hoe ze zonder verdere reputatieschade tot een oplossing konden komen.

Dat lukte! Uiteraard delen we niets over de inhoud van het geschil, maar we kunnen wel vertellen dat Eline de mediation met goed resultaat heeft beëindigd.

Waarom is de kennis en ervaring van Eline in deze branche relevant?

Om terug te komen op de vraag in het begin. Het blijkt als mediator wél nuttig om achtergrondkennis te hebben van deze branche. Door haar ervaring haalt Eline de specifieke belangen snel naar boven en zal ze op typische details ook goed doorvragen. Men komt eerder tot inzichten over wat er misging en wat er nodig zou kunnen zijn om de zaak weer vlot te trekken. En Eline is gewoon een goede gesprekspartner voor artiesten en kunstenaars; eigenlijk altijd leuke mensen met wie ze al haar hele leven plezier beleeft.

business mediation

Zit een goede business mediator altijd aan het stuur?

Onlangs nam Eline van Tijn deel aan het symposium van het Platform Business Mediators met het interessante thema: Wat onderscheidt business mediation? Over dit thema voerden zes panelleden het gesprek als ervaringsdeskundigen en mediation-gebruikers met veel inbreng uit de zaal vol business mediators.

Eline: ‘Een eigenschap die de panelleden meermaals noemden was dat een goede business mediator ‘sturend’ moet zijn. Wat betekent dat eigenlijk? Sturend? Moet de mediator dan laten doorschemeren wat hij/zij ervan vindt? Nee dat niet direct. Hoewel het een enkele keer voor komt dat men bij aanvang expliciet afspreekt dat de mediator een bindend advies zal geven als deelnemers er zelf niet uitkomen. Dan moet die mediator een professional zijn met vakinhoudelijke kennis van de kwestie. Bijvoorbeeld met kennis en ervaring in de bouwwereld in geval van een conflict over de uitvoering van een bouwproject. Maar over het algemeen heeft men de mediator er niet bij gehaald om een oordeel te vellen.’

Wat bedoelden de panelleden dan met een ‘sturende mediator’?
Het gaat in elk geval om sturend op het proces. Dus niet alleen maar het gesprek faciliteren, achterover leunen, van links naar rechts samenvatten, nog eens koffie schenken en afwachten of men er zelf uit gaat komen. Een goede business mediator houdt de voortgang nauwlettend in de gaten!

Hij of zij zal regelmatig kritisch en met verstand van zaken doorvragen. Dit kan met name gebeuren in de zogenaamde caucus gesprekken, dat is zonder de tegenpartij. Daarbij checkt de mediator of de deelnemers hun eigen situatie goed kunnen inschatten. Als ze ergens wel of juist niet mee akkoord willen gaan zou dat moeten zijn op basis van ‘informed consent’.

Reality testing

Bovendien moet de business mediator vroeg in het proces met de deelnemers bespreken welke alternatieve scenario’s er zijn als de mediation niet zou slagen. Dan kan door bijvoorbeeld een kritische vraag te stellen: wat is je plan B als je in deze mediation niet jouw gewenste resultaat bereikt? Ok, dus jouw advocaat zegt dat je een geweldig sterke zaak hebt; heeft hij/zij ook garantie gegeven dat je gaat winnen? Wat zou de advocaat van de ander gezegd hebben denk je? Of: Ok, je verwacht een bedrag van 200 K te krijgen voor jouw aandelen; hoe heb je dat precies berekend?

Bij geschillen tussen aandeelhouders is het belangrijk dat de mediator de basics kent van hoe men komt tot de waardering van aandelen. Overigens kwam uit de zaal gelijk ook de opmerking kwam dat die waarderingen eigenlijk altijd subjectief zijn!

In het algemeen werd tijdens het symposium gesteld dat vanuit de markt én verwijzende partijen wel verwacht dat een business mediator ruime ervaring heeft in het bedrijfsleven.

Bij ons op kantoor zijn Roderic van Voorst tot Voorst en Eline van Tijn ervaren zakelijke MfN register-mediators met die ervaring in het bedrijfsleven. We werken ook op verwijzing door Rechtbank, Hof of Ondernemingskamer en hebben een slagingspercentage van 85%. We beginnen ieder mediationtraject met persoonlijke en vertrouwelijke intake gesprekken. Nadat we als mediator het vertrouwen hebben gekregen van de deelnemers, kunnen we die kritische vragen stellen, en doorpakken als het proces lijkt te stagneren. Ook stellen we altijd aan de start de vraag die we nooit moeten vergeten: wat verwacht je eigenlijk van mij als mediator?

Wilt u meer weten over mediation in een zakelijke context? Bezoek onze webpagina over zakelijke mediation of neem gelijk contact met ons op!

Open bedrijvendag Amsterdam Noord – Conflictvaardig ondernemen

Op vrijdag 7 oktober opent de ondernemersgemeenschap van Amsterdam Noord haar deuren. Van Damen Shipyards tot een ZZP hotspot, van een probiotica-laboratorium tot toprestaurant; in Amsterdam Noord vind je het allemaal. Bewoners, geïnteresseerden, werkzoekenden, studenten, nieuwkomers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen is welkom! Meer informatie over de deelnemende bedrijven en plekken die je kunt bezoeken op vrijdag 7 oktober op de website van de Open Bedrijvendag Amsterdam Noord.

Wij dragen dit soort initiatieven een warm hart toe en doen ook dit jaar mee. Als ondernemers die al sinds 2005 in Amsterdam Noord gevestigd zijn. Maar ook om te laten zien wie wij zijn, en hoe mediation – vaak – erger kan voorkomen. Wij bieden daarom een workshop conflictvaardig ondernemerschap aan. Want waar gewerkt wordt, ontstaat ook wel eens gedoe. Hoe voorkom je dat dat gedoe jouw bedrijf of project volledig op zijn gat gooit?

Je vindt ons bij ZZP-hotspot de Werkplek, waar we van 13.00-13.20 een workshop geven in de Expo-Loods, en daarna ook open staan voor een vertrouwelijke sparsessie of gewoon een open gesprek op de Hotspot-informatiemarkt. Je kunt op deze leuke plek ook een proefles van NDSM Fightclub volgen, een mini-meditatiemomentje boeken, mee op een fietstocht door Noord met gids, of meedoen met de ‘ontslag-op-staande-voet-quiz’, om maar een paar van de andere activiteiten op te noemen. Kijk hier voor het volledige programma bij de Werkplek.

Waarom doen wij mee met de Open bedrijvendag Amsterdam Noord?

mediation

Goede voornemens: MKB en mediation

Zo, de eerste volle werkweek van 2019 zit we weer bijna op. Onze persoonlijke professionele goede voornemens deelden we al in een vlog, maar we hebben ook een mooie belofte aan het MKB als kantoor Mediation Amsterdam.

Wij willen bijdragen aan méér bekendheid over mediation onder MKB-ondernemers. In de hoop dat dat uiteindelijk ook bijdraagt aan méér oplossingen voor ondernemers. MKB’rs zijn ondernemers die met hart en ziel geloven in hun bedrijf en product, risico’s nemen en vaak dag en nacht werken voor de zaak. En onderweg tegen gedoe aan kunnen lopen.

Misverstanden met zakelijk partners of in een samenwerkingsverband van ZZP’rs, met aandeelhouders, investeerders, klanten of afnemers: conflicten ontstaan vaak met iets kleins maar kunnen massieve gevolgen hebben.

En wij denken dat mediation juist voor MKB’rs een goed middel kan zijn. Snel, effectief, met behoud van relatie en reputatie werken aan pragmatische oplossingen waar iedereen mee verder kan.

Onze belofte voor 2019: meer ondernemers bijstaan. En daarom zijn wij. Eline van TijnRoderic van Voorst tot Voorst en Tabitha van den Berg voortaan elke maandagavond van 19.00-21.00 en op afspraak bereikbaar voor een gratis telefonisch conflict-consult.

Behoefte aan zo’n vrijblijvende telefonische sparsessie? Bel 020 685 3330 of mail naar info@mediationamsterdam.nl en wij nemen contact met u op.

Nieuwe stagiaires bij Mediation Amsterdam

Wij geloven in kennis delen! Dat betekent dat we regelmatig tijd investeren in contact met studenten en jonge onderzoekers. Door het geven van hoorcolleges, interviews en het schrijven van artikelen.

Stageplekken
Sinds februari zijn Michelle Visser en Pim Holtes, beiden masterstudent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam regelmatig te vinden op ons kantoor.

MKB Onderzoek
Naast een kijkje in de praktijk van een gespecialiseerd mediationkantoor, helpen zij ook bij ons onderzoek naar beeldvorming en naamsbekendheid van mediation in het midden- en kleinbedrijf.

Ook een bijdrage leveren?
Vindt u het leuk om onze jonge onderzoekers te helpen met hun studie en het onderzoek? Zij komen graag bij u langs voor een interview over ‘gedoe’ in het ondernemerschap en uw ervaringen en/of verwachtingen met zakelijke mediation. Stuur gerust een mail om in contact te komen.

Maak alvast kennis met Michelle in dit korte introductie-vlog.

Elke maandagavond gratis conflict-coaching voor het MKB
Loopt u zelf tegen problemen aan in het soepel managen van uw onderneming en heeft u behoefte aan een vrijblijvende, vertrouwelijke sparsessie? Elke maandagavond kunt u bellen voor een gratis conflictconsult met één van onze ervaren zakelijk mediators. Wij zijn wekelijks bereikbaar van 19.00-21.00 via 020 6585 3330. Liever een ander moment? Neem contact met ons op.

 

Ondernemers gezocht voor MKB onderzoek

Onze stagiaires Pim Holtes en Michelle Visser zijn inmiddels al twee maanden druk bezig met hun stage en onderzoek. Zij willen graag weten hoe MKB-ondernemers in de regio Groot-Amsterdam kijken naar zakelijk conflict.

Michelle volgt aan de Vrije Universiteit de master conflicthantering en Pim de master beleid communicatie & organisatie.

Wij vinden het leuk om een bijdrage te leveren aan het opleiden van jonge ambitieuze professionals en zijn benieuwd naar de resultaten van hun onderzoeken. Ook als mediation professionals denken wij te kunnen leren van de uitkomsten van dit onderzoek. Wat maakt dat ondernemers kiezen voor oplossing A of B bij zakelijk gedoe?

Wat heeft u er aan?
Wij ervaren het als inspirerend om door jonge professionals met een scherpe blik en open geest bevraagd te worden over het hoe en waarom van onze onderneming, ons vak en onze visie op de toekomst van mediation. Elke gesprek zet ons ook weer even op scherp en brengt ons op nieuwe ideeën.

Doet u ook mee?
Pim en Michelle komen graag bij u langs voor een interview van ongeveer 45 minuten in de maanden april en mei.

Helpt u hen afstuderen? Stuur ons een mailtje of bel en ze nemen z.s.m. contact met u op voor een passende afspraak voor het MKB onderzoek.

Alvast dank!