Wij doen mee: Week van de Werkstress mediation-hotline

Zorgt een conflict op werk voor stress? Bel tijdens de Week van de Werkstress met de hotline: 0800-MEDIATION

Dat is de nieuwste actie van de NMv-ambassadeurs i.s.m. collega’s van de specialistische mediation-beroepsverenigingen VAN en MfN-Groep Arbeidsmediators. In de Week van de Werkstress, van 12 t/m 16 november 2018, dragen onze mediators Eline van Tijn en Tabitha van den Berg graag belangeloos bij aan deze actie.

Een conflict is besmettelijk
Een slechte verhouding met je baas, ruzie met een collega of een vervelende klant: conflicten op en rond de werkvloer kunnen voor veel stress zorgen. Want laten we eerlijk zijn, lang niet iedereen is er even goed in om bij een ontluikend conflict meteen zelf in actie te komen. Integendeel, vaak hopen we dat het vanzelf wel goed komt. En die hoop blijkt vaak ijdel. Conflicten blijven sluimeren of, erger nog, ontsporen volledig. Met alle gevolgen van dien: van psychisch verzuim tot verstoorde werkverhoudingen die niet meer te lijmen zijn. Dit is niet alleen erg stressvol voor de direct betrokkenen, maar ook voor de rest van het team.

Mediation-hotline
Tijdens de Week van de Werkstress willen de arbeidsmediators van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) dit patroon doorbreken. Dit doen ze met de hotline 0800-MEDIATION, waar mensen gedurende de week elke werkdag terecht kunnen met vragen over een zakelijk conflict of verstoorde arbeidsverhoudingen. Dus of je nu een HR-professional, leidinggevende, bedrijfsarts of medewerker bent: via de mediationhotline kan je op een laagdrempelige manier kijken of mediation in jouw specifieke geval van toegevoegde waarde kan zijn. Ook algemene vragen over mediation zijn uiteraard welkom.

Van 12 t/m 16 november is het belteam met arbeidsmediators elke werkdag van 9 tot 18 uur te bereiken via 0800-6334284.

Geen behoefte aan telefonisch contact maar wel benieuwd of mediation bij conflict en mogelijk verzuim op het werk zinvol is? Kijk ook onze vlogs

verzuim en conflict

Het spanningsveld rondom (psychisch) verzuim, werk regelgeving en conflict

Kennis delen, ervaringen verzamelingen en samen sparren; dat we doen we graag met collega-professionals uit aanverwante sectoren rondom vraagstukken rondom conflict, verzuim en het arbeidsrecht. We delen graag een verslag van wederom een boeiende online sessie afgelopen maart.

Drie ervaringsdeskundigen namen ons deze keer mee in hun persoonlijke re-integratie- en/of verzuimverhaal. Zij vertelden openhartig wat hen op de werkvloer is overkomen en welke impact dat heeft gehad. Daarna wisselden we in kleinere groepen hierover van gedachten. Over pittige stellingen rondom rechten en plichten in het voorkomen of managen van verzuim.

Als gespecialiseerde arbeidsmediators is het soms verrassend en altijd boeiend om te horen hoe andere ketenpartners rondom verzuim en conflict kijken naar situaties op de werkvloer. Het perspectief van een zieke werknemer, de bedrijfsarts, HR-manager, verzuimcoach of arbeidsrechtadvocaat op rechten, plichten en de plek van emoties/beleving kan heel verschillend zijn.

Ons vak gaat over luisteren. Contact maken en elke keer weer opnieuw zoeken waar ruimte zit om uit een vastgelopen situatie te komen. De verhalen van de ervaringsdeskundigen waren een waardevolle aanvulling op onze kennis en ervaring rondom moeizame re-integratie-processen. Het lijkt erop dat  het gesprek tussen werkgever en werknemer over behoeften en verwachtingen eerder en beter gevoerd zou kunnen worden.

Onze stagiaire Lindsay Kom (masterstudent Conflicthantering, rechtspraak en mediation aan de Vrije Universiteit) was ook aanwezig: “Als jonge professional kreeg ik meerdere ‘eyeopeners’ uit de gesprekken in deze kennisbijeenkomst; heel bijzonder om te mogen delen in de schat aan ervaring van de deelnemers!”

Wil je graag meer lezen over deze sessie of tips van onze ervaringsdeskundigen?

– Lees het verslag van onze interdisciplinaire kennissessie op 9 maart 2021

Lees ook de tips van twee van onze ervaringsdeskundigen:

over het tempo van re-integratie bij hersenletsel en

10 tips voor leidinggevenden en andere collega’s over (samen)werken met een medewerker met autisme

Wil je meer weten over het inzetten van mediation in een vastgelopen conflict rondom werk en verzuim, neem dan gerust eens vrijblijvend contact met één van ons op.

covid en samenwerken

Het nieuwe normaal een blijvende verandering?

Nieuwe vormen van samenwerken en conflict in tijden van pandemie

Op 9 december organiseren wij opnieuw een interdisciplinaire kennissessie rondom psychisch verzuim, spanningen en conflict op de werkvloer. Na de sessie van 9 maart, met ervaringsdeskundigen met autisme, chronische depressie en niet aangeboren hersenletsel, en die van 16 september over de dynamiek in familiebedrijven, willen we dit maal in gesprek over de impact het ‘nieuwe normaal’ op de werkvloer.

COVID in de praktijk

In onze mediations de afgelopen maanden merken we dat er nieuwe misverstanden en strubbelingen kunnen ontstaan. Als gevolg van restklachten na corona, maar ook bijvoorbeeld omdat het thuiswerken voor de één een zegen is, en een ander niet kan wachten totdat de kantoortuin weer lekker vol zit.

Managers worstelen met ‘in verbinding blijven’, signalen rondom dreigend verzuim lijken minder goed opgepikt te worden en hoe houd je vergaderingen een beetje leuk via beeldbellen? Ook lijken ‘moeilijke’ gesprekken, over functioneren, houding en gedrag via Teams of Zoom (nog) minder goed uit te pakken dan live.

Kortom; wij zien genoeg gespreksstof om met elkaar van gedachten te wisselen, te sparren over lastige kwesties en best practices te delen. We hebben zin om – juist nu – dit rare jaar in gezamenlijkheid af te sluiten.

Praat je mee? Er is plek voor max 20 professionals. Meld je aan voor deze (online) bijeenkomst op donderdag 9 december, 10.00-12.00 (via Zoom). Heb je een bijzonder vraagstuk wat je wilt inbrengen, laat het ons dan vooraf ook even weten, dan zorgen we dat er ruimte voor is!

Wij horen heel graag!

kennisontbijt complex verzuim

Complex en langdurig verzuim – kennisbijeenkomst

Op 19 april kwamen wij vanuit Mediation Amsterdam samen met een veertigtal experts uit verschillende disciplines, met één gezamenlijke interesse: van elkaar leren hoe wij op een betere manier kunnen omgaan met complex, langdurig verzuim.

Als mediator, HR-professional, verzuimcoach, bedrijfsarts, advocaat of leidinggevende heb je ieder een andere rol. Vaak zijn we wel allemaal vanuit een andere hoek betrokken bij een complexe casus.

Stellingen en advies

Wat heeft een medewerker die langdurig uitvalt of kampt met restklachten nodig van een leidinggevende? Kim Hulscher, vanuit haar eigen kankerdiagnose en herstel nu werkzaam als ervaringsdeskundige binnen het Leger des Heils en stichting Olijf nam ons mee in de wereld van ziek zijn. En de complexiteit van terugkeren of uiteindelijk afscheid nemen op de werkvloer.

Kerstin Hopman, advocaat sociale zekeringsrecht en zielscoach deelde haar visie op langdurig verzuim én tips hoe wel en niet om te gaan met een WIA-aanvraag als werkgever en werknemer. Een traject bij het UWV dat je bij voorkeur gezamenlijk loopt.

Astrid Scheper, zelfstandig HR adviseur binnen het MKB ziet veel mogelijkheden om leidinggevende beter te begeleiden en coachen in de omgang met zieke werknemers. Daar is nog veel winst te halen.

Mark Spaargaren, nu mediator bij ons kantoor maar in het verleden manager/leidinggevende van grote teams in de zorg, pleitte vooral voor het actief en preventief investeren in de goede werkrelatie met iedere medewerker. Want: “Omdat als het ingewikkeld wordt, de werkrelatie toch vaak niet zo goed blijkt te zijn als gedacht en als nodig is. En omdat er (over en weer vaak) allerlei aannames worden gedaan vanuit beide kanten die niet of onvoldoende bij de ander worden getoetst waardoor
miscommunicatie en teleurstelling kan ontstaan.”

Kennis delen

Naast het luisteren naar een aantal deskundige sprekers, is er ook in kleinere groepen doorgepraat over de thema’s van de ochtend. Een mooie, rijke uitwisseling, die we ook komend jaar willen voortzetten.

Het meer uitgebreide verslag van deze kennissessie, inclusief tips voor leidinggevenden/werkgevers én werknemers kun je hier downloaden: Verslag kennissessie complex verzuim 19 april 2022.

vertrouwen arbeidsrelatie

Kennisbijeenkomst: Vertrouwen in de arbeidsrelatie

Sinds 2019 organiseren we jaarlijks twee interdisciplinaire kennisbijeenkomsten rondom actuele thema’s op het terrein arbeidsrecht, (psychisch) verzuim en conflict. Op dinsdag 11 april organiseren we alweer de zevende bijeenkomst, rondom het thema “Vertrouwen in de arbeidsrelatie”. Vertrouwen is cruciaal in een goede werkrelatie, zeker als je in een lastige situatie zit rondom reorganisatie, functioneren of ziekte.

We nodigen je graag uit om deel te nemen aan ons kennisontbijt op dinsdag 11 april, 10.00-12.00 in de VerbroederIJ, een creatieve, sociale en duurzame hotspot aan het IJ in Amsterdam Noord.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, aanmelden wel noodzakelijk. Er zijn maximaal 30 plekken.

Achtergrond bij thema

Geschaad vertrouwen is een bekende voedingsbodem voor conflict. Vertrouwensbreuk is bijna altijd een element binnen onze arbeidsmediations.

In deze interdisciplinaire kennissessie voor professionals willen we weer vanuit verschillende invalshoeken het gesprek voeren. Vanuit HR, leidinggevende, verzuimbegeleiding, bedrijfsarts en de juridisch adviseur kijken we naar het begrip vertrouwen, vertrouwensbreuk en vooral ook mogelijkheden tot herstel.

Programma

We beginnen om 10 uur met ontbijt en terwijl u geniet van uw broodje een paneldiscussie, waarvoor we deze keer de volgende deskundige professionals hebben uitgenodigd:

  1. Jaap Dogger, senior bedrijfsarts, mede auteur van de NVAB Richtlijn Psychische Problemen en lid van het Regionaal Tucht College Gezondheidszorg Amsterdam
  2. Johan Voogel, arbo-coördinator bij het Leger des Heils Amsterdam
  3. En onze eigen Tabitha van den Berg, die behalve als mediator ook als docent en trainer veel ervaring heeft op het gebied van conflicten bij samenwerking.

Om 10.45 breken we op in kleinere groepjes, om met elkaar verder te brainstormen over eigen casuistiek en  ieders’ ervaringen met vertrouwen verliezen en herstellen in de arbeidsrelatie. Onze ervaring is dat juist daar de mooiste gesprekken ontstaan, omdat de meesten van niet zo vaak in de gelegenheid zijn om kennis en ervaringen te delen met andere professionals. Zoals verzuimbegeleiders, arbeidsrechtadvocaten, een bedrijfsarts, mediator of HR-deskundige.

Om 11.45 ronden we af met een rondje oogsten van inzichten en om 12.00 sluit de bijeenkomst.

Praktisch

We sturen c.a. 1 week voor de bijeenkomst een mail met bevestiging en aanvullende informatie naar iedereen die zich heeft aangemeld.

Aanmelden kan hier

Terugblik kennisbijeenkomsten uit 2022:

Ook leuk: luister onze podcast over verzuim/ arbeidsconflict en de rol van vertrouwen

conflictvaardig op het werk

Nieuw aanbod rondom aanpak conflicten op de werkvloer

 

“Dit moet je zelf kunnen managen als leidinggevende.” “Ga eerst zelf het gesprek aan met die collega, jullie zijn beiden volwassen?” Misschien komt het je bekend voor, dit soort uitspraken. Toch is het voeren van lastige gesprekken, niet voor iedereen even eenvoudig. En het goede nieuws: daar kunnen wij je bij helpen.

Regelmatig zitten wij als mediators bij conflicten die misschien, als er eerder een goed gesprek had plaatsgevonden, niet zo ver hadden hoeven escaleren. We komen mensen tegen die lang geslikt hebben, zonder hun eigen grenzen te voelen en te bewaken, ook op de werkvloer. Of leidinggevenden die hoopten dat kwesties in hun team zich wel zouden oplossen met een heldere visie en missie.

Relaties, en het ontwarren van potentiële conflicten en voorkomen van gedoe tussen professionals is ons werk. De afgelopen 18 jaar hebben we daarin heel veel kennis en ervaring opgedaan. Die kennis delen we graag. Naast registermediators zijn we ook actief als als coach/trainer.

Een heel team conflictvaardiger

Bij het kennismaken als (nieuwe) collega’s gaat het vaak over waar je vandaan komt, welke werkervaring je hebt, waar de koffie te vinden is, en wat je gaat doen in de nieuwe functie. Maar praat je ook over je communicatiestijl? Of hoe je reageert op stress en spanningen?

In veel teams is het gesprek over samenwerken en persoonlijke verschillen lastig . We hebben het liever over ‘werk’. We vergaderen over efficiënte processen, deadlines en de KPI’s maar niet over hoe je prettig samenwerkt. Een training conflictvaardig samenwerken is een mooie investering voor zowel nieuwe teams als voor collega’s die al jaren samenwerken. Je kunt de focus leggen op hoe je omgaat met druk of zelfs agressie van buitenaf (‘lastige klanten’) of onderzoeken welke conflictstijlen er binnen jullie team zijn, en hoe je daarin elkaar beter kunt leren begrijpen. Of een beetje van allebei. Een training of workshop met ons, is een fijne combinatie van teambuilding, praktische kennis, zinnige theorie en lekker oefenen. Zo’n workshop kan trouwens ook gecombineerd worden met een diner/kookworkshop op een landelijke locatie net boven Amsterdam Noord.

Individuele coaching

Welke doelen wil je bereiken en waar is ruimte voor verbetering of compromis? Die vraag staat centraal bij een coaching-traject. Op basis van je eigen wens om je verder te ontwikkelen, of misschien op advies vanuit de werkgever.

We maken gebruik van diverse werkvormen, om in- en uit te zoomen naar wat er gebeurt in de interactie. Met als uitkomst: jouw positie in het conflict en wat je ermee te doen hebt wordt duidelijk. Je ontwikkelt een eigen strategie waarmee je verder kan, of hoe je een soortgelijke situatie in de toekomst kunt voorkomen. We kijken onder andere naar taal, jouw plek en rol in het team, jouw eigen conflict- en stressrespons. Coaching is altijd maatwerk! Starten met een kennismaking en daarna een coach-plan kan altijd binnen twee weken. Je hebt de keuze uit Mark Spaargaren en Tabitha van den Berg.

Aantrekkelijk aanbod tot en met 1 juli 2023:

Coaching:
Weet je nu al dat je met één van ons aan de slag wil? Dan hebben we een mooi aanbod.

Bij individuele gesprekken rekenen we een uurtarief van €150,- ex btw. Stap je voor 1 juli in een coachingstraject dan krijg je 3 sessies van 1,5 uur voor de pakketprijs van €495,- ex btw in plaats van €675,- ex btw. Bel gerust voor een (gratis) persoonlijke telefonische intake van 30 minuten.

Aan de slag binnen het team:
* Een training conflictvaardig communiceren voor een team, 2,5 uur (max 8 deelnemers): €500,- exclusief btw, inclusief voorbereiding.*

* Training conflictvaardig communiceren voor grotere teams / op maat, t/m 24 deelnemers/ 4 uur (2 trainers): €950,- ex btw.*

* Reis- en/of lokatiekosten indien buiten Amsterdam nader overeen te komen.

 

Kennisbijeenkomst Vertrouwen in de arbeidsrelatie – een terugblik

Op 11 april organiseerden wij onze negende kennisbijeenkomst. Dit keer over de rol van Vertrouwen in de arbeidsrelatie. We combineerden dit met een ontbijtje bij de sociale ondernemers van de VerbroederIJ. Voor ons een vertrouwde plek in de buurt.

Vertrouwen gaat over je geliefd en geaccepteerd voelen! Voelen dat er iemand naast je wil staan.  Kun je geschaad vertrouwen ook weer herstellen? En hoe belangrijk is vertrouwen binnen een arbeidsrelatie?

In het panel vroegen we 3 professionals om hier vanuit het eigen perspectief op te reflecteren:

Aan de hand van een drietal stellingen werd het onderwerp vanuit verschillende kanten belicht, waarna in kleinere groepjes de aanwezigen verder in gesprek konden gaan met de panelleden. We kunnen concluderen dat waar mensen samenwerken,  vertrouwen een belangrijk ingredient is om je ‘senang’ te voelen in je werk. En ook als er moeite is, blijkt vertrouwen in de leidinggevende, de HR-medewerker, de bedrijfsarts of de vertrouwenspersoon essentieel voor herstel.

Het uitgebreide verslag van deze kennisbijeenkomst kun je hier downloaden: Terugblik kennisbijeenkomst Vertrouwen in de arbeidsrelatie 11 april 2023

Voorafgaand aan de kennisbijeenkomst heeft psycholoog-mediator Mark Spaargaren een aantal blogs geschreven over Vertrouwen in de arbeidsrelatie: De basis en het vervolg.

Lindsay Kom mediator Mediation Amsterdam

Uitbreiding – Lindsay Kom bij Mediation Amsterdam

Per 1 juli is ons kantoor een vijfde mediator rijker: Lindsay Kom heeft ja gezegd op een samenwerking met ons kantoor en is nu ook (legal) mediator bij Mediation Amsterdam. Wellicht heeft u haar eerder gezien; enkele jaren geleden liep zij tijdens het afronden van haar masteropleiding aan de Vrije Universiteit ook al stage bij ons kantoor.

Lindsay Kom over haar mediatorschap: “Al op jonge leeftijd heb ik geleerd om te luisteren naar de onuitgesproken woorden, die als stille melodieën in de lucht zweven. Het geeft mij energie wanneer ik merk dat de deelnemers aan de mediationtafel elkaar echt horen en na de mediationsessie weer verder kunnen.”

Tabitha van den Berg, partner Mediation Amsterdam: ‘Met Lindsay Kom, MfN-registermediator halen wij energie, deskundigheid en bevlogenheid in huis. Wij kennen elkaar al een aantal jaar, en in verschillende projecten en bemiddelingen hebben wij Lindsay vol overtuiging het aanbod gedaan om een intensieve samenwerking aan te gaan.’

Over Lindsay

Lindsay heeft op hoog niveau gedanst en na het afronden van haar hbo-rechtenstudie heeft ze enkele jaren als jurist gewerkt bij zakelijk-juridische organisaties. Haar doorzettingsvermogen en intrinsieke motivatie om mensen te leren kennen en problemen te doorgronden, zijn kenmerkend voor haar persoonlijkheid.

Al voordat Lindsay in 2019 begon aan de Master Rechtsgeleerdheid: conflicthantering, rechtspraak en mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam, was ze al actief als bemiddelaar. Zo vervulde ze de rol van trainer en coördinator van buurtbemiddeling bij een maatschappelijke organisatie.

Met haar juridische kennis en werkervaring in zowel de commerciële rechtspraktijk als bij maatschappelijke organisaties, is Lindsay een veelzijdige mediator die goed uitgerust is om professionele kwesties aan te pakken.

Kortom, een geweldige aanwinst binnen ons team van mediators. Benieuwd naar Lindsay? Kijk haar profiel-video hier