Nederlandse Mediation

Publicatie mediation casuïstiek in vakblad

Als kantoor willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons vak. Het (b)lijkt vaak lastig voor buitenstaanders om een idee te krijgen hoe het mediation-proces er uit ziet. Hoe leidt mediation tot oplossingen in verschillende juridische domeinen? Voor mediators, verwijzers, juridische professionals én studenten is daarom een aantal jaar geleden een vakblad met mediation casuïstiek gestart: Nederlandse Mediation.

Vanuit Mediation Amsterdam leveren we geregeld een (geanonimiseerde, niet tot partijen herleidbare) casus aan. Dit kwartaal beschreven Roderic van Voorst tot Voorst en Tabitha van den Berg een arbeidszaak die zij afgelopen jaar tot een goed einde wisten te begeleiden.

Meer bekendheid over ons vak…
Wij willen meer inzicht bieden over de mogelijkheden die mediation biedt om op een respectvolle, effectieve wijze tot goede oplossingen te komen. Dat doen we door bijdrages in dit vakblad en in het tijdschrift voor Conflicthantering. Ook begeleiden we jonge onderzoekers zoals Michelle Visser, die afgelopen maand ook een mooi artikel publiceerde over mediation en het (Amsterdamse) MKB.

Interesse in casuïstiek?

De online versie van het vakblad is gratis toegankelijk voor leden van de NMv en studenten hebben toegang via de abonnementen op vakbladen via hun universiteit.

Worstelt u zelf met gedoe op de werkvloer of heeft u interesse in een training of workshop toegepaste mediationvaardigheden?  Neem gerust een kijkje bij ons cursusaanbod of neem contact op voor een gratis conflictdiagnose.

Mark Spaargaren bij Mediation Amsterdam

Mark Spaargaren sluit zich aan bij Mediation Amsterdam

Een laagje dieper: uitbreiding met een psycholoog-mediator

Per 1 april sluit psycholoog-mediator Mark Spaargaren (1972) zich aan bij Mediation Amsterdam, een gespecialiseerd kantoor in arbeids- en zakelijke mediation, coaching en andere vormen van procesbegeleiding tussen professionals.

Mark Spaargaren: ‘Eerlijke gesprekken op tijd voeren, ook over moeilijkere onderwerpen, leidt tot meer werkvreugde. Daarmee houd je mensen binnenboord. Na ruim 15 jaar leidinggeven weet ik dat daar veel winst te behalen valt. Mijn interesse in mediation ontstond doordat ik helemaal niet van conflicten houd. Ik kwam ze wel overal tegen. Ik ontdekte hoe ik zelf comfortabeler kon reageren bij onenigheid. Ik heb geleerd dat conflicten door de eigen belangen en die van anderen te onderzoeken, een stuk minder spannend worden. Daardoor ontstaat enorme ruimte voor herstel, of op zijn minst duidelijkheid, in de relatie. Zoveel blijft onuitgesproken – uit angst, omdat het teveel kost, uit wrok, schaamte of boosheid, of omdat men simpelweg niet weet hoe. Overal om ons heen zien we de resultaten van misgelopen communicatie, standpunten die mijlenver uiteenlopen, en onuitgesproken gevoelens. Daar voel ik een opdracht.

Ik werk het liefst samen in een team met verschillende mensen en ieder zijn of haar eigen expertise. Dus toen de keuze was om of alleen aan de slag te gaan of met anderen, was de keuze snel gemaakt. Met de collega’s van Mediation Amsterdam had ik al langer contact en er is een klik. Daarnaast denk ik dat ik pas bij de manier waarop zij willen werken: klantgericht, professioneel, én toegankelijk. Ons team brengt een mooie mix aan persoonlijkheden en expertise samen, waar ik goed tussen pas.’

Tabitha van den Berg, partner: ‘Wij zijn alle drie erg blij met deze aanvulling. Met Mark aan boord krijgen we niet alleen meer capaciteit om in de groeiende vraag naar mediation te voorzien. Zijn komst brengt ons als collectief ook verdieping; een psycholoog-mediator brengt weer andere kennis en ervaring binnen dan een jurist-mediator of ondernemer-mediator. Daar profiteren wij onderling van, maar het is ook een mooie uitbreiding van ons aanbod aan onze cliënten.’

Over Mediation Amsterdam
Wij zijn een kantoor van vier geaccrediteerde MfN mediators. De MfN (de Mediatorsfederatie Nederland) staat voor kwaliteit en zorgvuldigheid. Als mediators hebben wij een pragmatische en empathische aanpak. Steeds zoeken we naar de balans tussen de emotionele impact van het conflict en de praktische, zakelijke kant van de kwestie. Onze missie: open, respectvolle dialogen met resultaat tot stand brengen. Samen op zoek naar een goede en vooral duurzame oplossing voor gedoe en conflict.

Naast mediation bieden we ook coaching en procesbegeleiding aan: verschillende vormen om mensen weer succesvol in dialoog te brengen. Met respect voor autonomie en verschillen. Elke keer maatwerk, met de focus op kwaliteit én een fijne werkrelatie. Tussen werkgever en werknemers, binnen organisaties en tussen eigenaren en vennoten.

Mediation Amsterdam bestaat sinds 2004 en heeft sindsdien meer dan 500 conflicten tot een goed einde gebracht.

We geloven ook in maatschappelijke betrokkenheid, juist als ondernemers. Daar waar wij een steentje kunnen bijdragen, doen we dat dan ook. Op ons kantoor kun je dus regelmatig co-mediators en stagiairs tegenkomen. Daarnaast zijn we regelmatig actief als gastdocent, spreker of als buurtbemiddelaars om zo een bijdrage te leveren aan een conflictvaardige samenleving.

Wil je kennismaken met Mark, of meer weten over onze inzet voor een conflictvaardige samenleving? Op 2 juni organiseren we een bijeenkomst in de Grote Kerk in Monnickendam over dit thema. Stuur ons een mailtje als je daarvoor uitgenodigd wilt worden.

Meer over Mark Spaargaren, bekijk zijn profiel of kijk deze video waarin Eline en Roderic onze nieuwe kantoorgenoot verwelkomen.

 

mediationcompetitie Wenen

Mediation Amsterdam in Wenen

Zaterdag 6 juli vertrekken Eline van Tijn en Tabitha van den Berg voor het tweede jaar op rij naar Wenen. In Wenen dragen zij als mediators bij aan de CDRC-VIAC Vienna Mediation Competition.

Na een grondige selectie zijn zijn uitgekozen als expert. Samen met nog 58 andere (internationale) professionals in mediation and negotiation gaan zij 33 studenten-teams van over de hele wereld 4 dagen lang jureren op mediation skills en onderhandelingsvaardigheden.

Het mooie van deze relatief kleine internationale competitie is dat er zeer veel interactie tussen de studenten en de exerts die daadwerkelijk ‘besmet’ raken met het mediation-virus. Je ziet de kwartjes bijna letterlijk vallen. Inzichten zoals dat:

– je ook als legal counsel in een internationale commerciële setting op zoek kunt gaan naar onderliggende belangen;
– aandacht voor emoties en elkaar iets gunnen daadwerkelijk helpt om tot een betere onderhandeling te komen;
– goed gebruik maken van de aanwezigheid van een neutrale mediator je dichter bij een goede oplossing kan brengen.

Teams groeien elke ronde, mede dankzij veel aandacht voor feedback vanuit de experts en de enorme leergierige en gedreven grondhouding van de deelnemers.

Vorig jaar stonden onderhandelaars-teams uit Rusland en India tegenover elkaar in de finale. De winnende mediator was een natuurtalent, een 19-jarige Spaans-Soedanese studente internationale betrekkingen. Als deze teams representatief zijn voor de volgende generatie topdiplomaten, commerciële advocaten en mediators, dan komt het goed met alle global challenges ahead. Wij vertrokken toen uit Wenen vol hoop en inspiratie.

Kortom, wij hebben er ook dit jaar weer zin in. Meer weten over de competitie en onze ervaringen? Volg ons in Wenen via twitter

 

kennisontbijt complex verzuim

Complex en langdurig verzuim – kennisbijeenkomst

Op 19 april kwamen wij vanuit Mediation Amsterdam samen met een veertigtal experts uit verschillende disciplines, met één gezamenlijke interesse: van elkaar leren hoe wij op een betere manier kunnen omgaan met complex, langdurig verzuim.

Als mediator, HR-professional, verzuimcoach, bedrijfsarts, advocaat of leidinggevende heb je ieder een andere rol. Vaak zijn we wel allemaal vanuit een andere hoek betrokken bij een complexe casus.

Stellingen en advies

Wat heeft een medewerker die langdurig uitvalt of kampt met restklachten nodig van een leidinggevende? Kim Hulscher, vanuit haar eigen kankerdiagnose en herstel nu werkzaam als ervaringsdeskundige binnen het Leger des Heils en stichting Olijf nam ons mee in de wereld van ziek zijn. En de complexiteit van terugkeren of uiteindelijk afscheid nemen op de werkvloer.

Kerstin Hopman, advocaat sociale zekeringsrecht en zielscoach deelde haar visie op langdurig verzuim én tips hoe wel en niet om te gaan met een WIA-aanvraag als werkgever en werknemer. Een traject bij het UWV dat je bij voorkeur gezamenlijk loopt.

Astrid Scheper, zelfstandig HR adviseur binnen het MKB ziet veel mogelijkheden om leidinggevende beter te begeleiden en coachen in de omgang met zieke werknemers. Daar is nog veel winst te halen.

Mark Spaargaren, nu mediator bij ons kantoor maar in het verleden manager/leidinggevende van grote teams in de zorg, pleitte vooral voor het actief en preventief investeren in de goede werkrelatie met iedere medewerker. Want: “Omdat als het ingewikkeld wordt, de werkrelatie toch vaak niet zo goed blijkt te zijn als gedacht en als nodig is. En omdat er (over en weer vaak) allerlei aannames worden gedaan vanuit beide kanten die niet of onvoldoende bij de ander worden getoetst waardoor
miscommunicatie en teleurstelling kan ontstaan.”

Kennis delen

Naast het luisteren naar een aantal deskundige sprekers, is er ook in kleinere groepen doorgepraat over de thema’s van de ochtend. Een mooie, rijke uitwisseling, die we ook komend jaar willen voortzetten.

Het meer uitgebreide verslag van deze kennissessie, inclusief tips voor leidinggevenden/werkgevers én werknemers kun je hier downloaden: Verslag kennissessie complex verzuim 19 april 2022.

Concullega’s helpen, waarom zou je?

“Waarom zou je je toekomstige concurrenten op weg willen helpen?” Vroeg iemand laatst in reactie op ons zomeraanbod voor coachings- en oefensessies voor gereduceerd tarief… Nou, waarom niet!?

De afgelopen weken voerden we meerdere business coachings-gesprekken met toekomstige ‘concurrenten’ die een praktijk willen gaan starten als mediator.

Kennis en kunde over het bemiddelen is na het volgen van één of meerdere opleidingen vaak volop aanwezig, maar hoe start je met je marketing, wie ga je benaderen, welke keuzes maak je qua investeren in de basis van je bedrijf?

Sparsessie

Tijdens zo’n sparsessie van ongeveer 1,5 uur voeren we een gesprek over wat passend is, waar talenten liggen, en waar misschien nog iets extra’s nodig is. Een gesprek dat helpt structureren en bovendien heel leuk is om te voeren (vanuit onszelf gezien) omdat we iets kunnen toevoegen op basis onze eigen reis de afgelopen jaren.

Oefenmiddagen

Daarnaast hebben we dit jaar al 3 middagen georganiseerd waarin  (beginnende) mediators in een zo echt mogelijke oefensetting aan de slag gingen als mediator. Met vervolgens uitgebreide feedback en tips door 2 ervaren mediators. Een mooie manier om te oefenen voor een assessment of je mediationvaardigheden op peil te houden.

Die oefensessies bevielen zowel bij de deelnemers als bij onze professionals zo goed, dat we ook dit najaar weer drie data hebben geprikt. Eén in het Engels en twee in het Nederlands. Check hier de nieuwe data.

Onze overtuiging

Kortom: wij geloven in een sterke professionele sector. Waarin we me vertrouwen naar collega-mediators door verwijzen en trots zijn op ons gezamenlijke verhaal over anders oplossen.

Dus ja, wij helpen toekomstige concollega’s graag op pad. Hoe meer goede kantoren en succesvolle mediators, hoe meer we als sector zullen groeien. Durf te investeren in elkaar! Ook behoefte aan een sessie met één van ons op ons fijne kantoor aan het IJ deze zomer? Neem een kijkje bij ons aanbod of mail gelijk: info@mediationamsterdam.nl

 

Tabitha op de radio

Conflictvaardig op de radio

Naar aanleiding van ons event ‘De Conflictvaardige Stad‘ kregen wij de uitnodiging om ook eens bij radio Dieperick in gesprek te gaan met de host, Thamon van Blokland, een oud-politieman en radiomaker met een grote interesse in menselijk gedrag.

Onze mediator Tabitha van den Berg reisde afgelopen vrijdag af naar zijn studio, in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Samen voerden ze een mooi gesprek over verwijzingen van mediation door de rechter, buurtbemiddeling en de impact van stress. Als toetje kwam ook ter sprake wat een ieder zelf kan doen om ook binnen de familie of tussen vrienden conflicten te reduceren. Zo kunnen we allemaal een steentje bijdragen aan minder stress, gedoe en conflicten, in onze eigen omgeving. Geen overbodige luxe in een tijd waarin we weinig luisteren naar elkaar, en vooral veel praten en vinden!

Terugluisteren kan: Radio Dieperick, 3 juni

Eline van Tijn over mkb onderzoek

Publicatie mkb onderzoek in Tijdschrift voor Conflicthantering

Begin dit jaar hebben we ons tot doel gesteld om meer te weten te komen over mkb’rs en hun ervaringen met zakelijke conflicten. Een publicatie uit 2018 van ZAM/ACB gaf al enige interessante conclusies over de ervaringen van (groot-)zakelijke gebruikers van mediation. Wij waren benieuwd naar de behoeftes en beleving van mediation onder ondernemers uit de Randstad in midden- en kleinbedrijf.

Mkb-onderzoek

Wij vonden masterstudenten Pim Holtes en Michelle Visser, beiden studerend aan de Vrije Universiteit (VU) bereid om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Samen interviewden zij in de eerste helft van dit jaar 23 mkb-ondernemers.

Publicatie

Op basis van hun onderzoeksresultaten en masterscripties schreef Eline van Tijn afgelopen maand een mooi artikel in vakblad Tijdschrift voor Conflicthantering. Lees het artikel “Mkb’rs lossen het liever zelf op” (online) via deze link.

Eerder schreef Michelle Visser zelf ook over haar bevindingen een artikel op onze website: Zakelijke Mediation van Conflict naar Kans.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel en ons mkb onderzoek vragen over zakelijke mediation? Wij informeren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden van mediation als effectief instrument bij zakelijke kwesties voor ondernemers. Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier of bel via 020 685 3330.

Elke maandagavond houden we daarnaast een extra telefonisch avondspreekuur voor mkb-ondernemers. Van 19.00-21.00 zijn wij bereikbaar op 020 685 3330.

ondernemen en mediation

Ondernemersaanbod voor collega-mediators

Enkele weken terug deelden we ons aanbod voor een luisterend oor aan ondernemers in deze gekke tijden. Al luisterend in onze eigen beroepsgroep horen we dat veel startende mediators na het volgen van een opleiding en/of het halen van hun assessment worstelen met hun online zichtbaarheid en het voeren van hun praktijk in het algemeen.

Vandaar een hernieuwd aanbod, hulp aan collega ondernemers d.m.v. online business coachingssessies, de komende weken online.

Wat wij zien in de praktijk…

Zeker als je er nog een baan naast hebt, kan het ingewikkeld zijn om in de avonduren of op die ene vrije dag per week genoeg vaart te maken. Het ondernemen is nieuw, je mist collega’s of specifieke vaardigheden om te zorgen dat je bedrijf gaat lopen. Daarbij zien we o.a. vraagstukken passeren als:

– Waar begin je, met jezelf presenteren en positioneren als mediator?
– Hoe kun je je netwerk actief inzetten om potentiële klanten te benaderen?
– Zijn er mogelijkheden om vlieguren te maken als mediator bij jou in de buurt?
– Welke elementaire zaken moet je op orde hebben voordat je ‘live’ kan?
– Ga je wel of niet een eigen kantoorruimte regelen?
– Zoek je aansluiting bij een franchise club, zoek je collega mediators of ga je solo beginnen?
– Hoe kom je tijdens de opstart fase aan inkomen?

Zomaar een greep uit de vragen die wij krijgen tijdens gesprekken met beginnende mediators.

Ervaringsdeskundig

De afgelopen jaren hebben wij vrijwel elke maand wel een collega mediator op de koffie gehad voor business-coaching tegen een bijzonder tarief. Dat is dus een bestaande dienst, die los staat van deze bijzondere periode rondom het Corona-virus. Het is niet onze zogenaamde core-business, vandaar dat we er in normale periode’s niet al teveel ruchtbaarheid aan geven.

Maar de huidige periode is niet ‘normaal’. Daarom brengen we dit aanbod graag extra onder de aandacht. Wij delen graag ons enthousiasme, onze ervaring en geleerde lessen met startende collega’s. Professionals die in deze bijzondere periode tijd willen inzetten om stappen te zetten in hun bedrijf. Ons normale coachingstarief is € 125,- per uur (ex btw), voor startende collega-mediators met ondernemersvragen rekenen we een flink gereduceerd tarief van €110,- ex btw voor een sessie van 1,5 a 2 uur.

Wil jij aan de slag, bel of mail, dan maken we op zo kort mogelijke termijn een afspraak voor een één op één sessie. Dat kan desgewenst ook ’s avonds of in het weekend, voor de professionals die naast thuiswerker ook schooljuf of meester zijn thuis op doordeweekse dagen.

Liever (online) mediations oefenen?

Wij geven al jaren mediators die voor hun assessment staan of gewoon weer eens willen oefenen na hun opleiding de mogelijkheid om een mediation-oefensessie te doen bij ons op kantoor, in de vorm van een net echt rollenspel. Dat blijkt ook prima online te kunnen ontdekten wij de afgelopen weken toen we zelf wat wilden oefenen met verschillende software systemen.

Interesse in een online mediation-rollenspel? Geef je op voor de eerstvolgende oefenmogelijkheid op woensdag 13 mei, van 9.30 – 13.00

Klik hier voor meer info over de oefensessies

familiestatuut in familiebedrijf

HET (ON)ZICHTBARE CONFLICT IN FAMILIEBEDRIJVEN

Verrassend onderzoek door VU-master-studenten.

In de maand juni stelden we een groep VU-master-studenten organisatiewetenschappen een vraag: hoe kunnen we familiebedrijven  bijstaan in conflictsituaties? Die vraag stellen deden we trouwens niet alleen maar samen; Matthijs Bierman, zakelijk mediator en tot 1 oktober daarnaast ook  directeur van de Triodosbank deed mee. Het advies dat we kregen was verrassend en onverwacht. Niet voor het eerst ondervonden we weer hoeveel energie en inspiratie wij terugkrijgen als we bereid zijn onze kennis, ervaring en netwerken te delen met jonge professionals. 

Onverwacht kritisch

Eline van Tijn: “Het advies vorige week luidde kortweg: doe het niet! …èh wat? Tsja, volgens onze jonge adviseurs heeft mediation weinig kans van slagen bij conflicten in familiebedrijven. Dus kwamen ze met een ander voorstel. Als zakelijk mediator zijn wij namelijk bij uitstek geschikt om bedrijfsfamilies te begeleiden bij het opstellen van hun familiestatuut. Wat een goed idee; daar gaan wij graag mee aan de slag!”

Adviesrapport

Het adviesrapport geeft weer hoe conflict bij familiebedrijven werkt en welke rol daarbij voor Mediation Amsterdam is weggelegd. Het kwam tot stand op basis van praktijk- en literatuuronderzoek; input van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven, diverse diepte-interviews met ondernemers en opvolgers in familiebedrijven en de ervaringen van ons kantoor.

Complexiteit en Glasl

Conflicten in familiebedrijven zijn vaak complexer zijn dan bij andere bedrijven. Conflicten blijven vaak (on)bewust lang onbesproken waardoor escalatie op enige moment onvermijdelijk wordt. Door de combinatie van deze sluimerende conflicten, de vaak lange familie-voorgeschiedenis en complexiteit van de verhoudingen en belangen, escaleren conflicten bij familiebedrijven veelal met explosieve snelheid. Om in de termen van de escalatieladder van Glasl te spreken, fase 2, (trap 4 t/m 6) wordt eigenlijk overgeslagen.

Vechten en verliezen

Op het moment dat het conflict escaleert, belandt de familie direct in de vechtfase waarin alle belangen wegvallen en het nemen van juridische stappen de enige oplossing is. Het moment van escalatie kan niet altijd voorspeld worden en kan zelfs voor de betrokken familieleden onverwachts komen. Op basis van die observaties  lijkt er voor de zakelijk mediator weinig tijd en ruimte om gedurende het conflictproces ingeschakeld te worden. Dat komt overeen met onze eigen ervaring in de praktijk de afgelopen jaren. Familiebedrijven schakelen (te) laat een mediator in, vaak pas nadat er al juridische stappen zijn genomen en dan op doorverwijzing van de Rechtbank.

Geen tijd om hulp te vragen

Onze jonge onderzoekers constateerden dat het familiale ondernemers vaak niet (meer) lukt om tussendoor hulp te vragen om een conflict te de-escaleren, maar dat er wèl in een veel eerder stadium  winst te halen is, namelijk bij het opstellen van een familiestatuut. Wordt dat familiestatuut (mede) met behulp van een mediator opgesteld, dan kan daarin ook conflict-management worden meegenomen. In een statuut worden regels en afspraken vastgelegd over hoe de familie met het bedrijf wil omgaan. Het draait daarbij om het zoveel mogelijk in balans brengen van familie- en bedrijfsbelangen.

Drie voordelen van het familiestatuut

In hun advies noemen de studenten de volgende voordelen van het opstellen van een familiestatuut

– Voordat een conflict ontstaat zullen familieleden al moeten nadenken over kwesties die conflictgevoelig zijn, zoals overname, zeggenschap of de verdeling van aandelen na een overlijden

– Deze gevoelige kwesties brengen (latente) irritaties veel eerder aan het licht; onder begeleiding van een gespecialiseerde mediator kan men constructieve gesprekken voeren die leiden naar een solide basis onder een toekomstbestendig bedrijf;

– Tenslotte staat in het familiestatuut een paragraaf over conflicthantering waarin concreet wordt gemaakt hoe men een eventueel conflict wil oplossen en welke partijen hiervoor worden ingeschakeld.

Door als familiebedrijf een familiestatuut op te stellen kan men tijdig reflecteren op conflicthantering. Het is een uitstekende manier om het gesprek tussen familieleden op gang te krijgen, belangen en opvattingen op tafel te krijgen en goede afspraken te maken

Ons kantoor krijgt dus het advies om eerder bewustwording te creëren over de aanpak van conflicten bij familiebedrijven. Er is bij het voorkomen van conflicten in familiebedrijven een preventieve rol weggelegd voor Mediation Amsterdam. En dat advies nemen wij graag dankbaar over!

Hieronder het pakkende adviesfilmpje dat we ontvingen naast een gedegen adviesrapport.

 

Dit artikel is gebaseerd op het mooie advies van VU-master-studenten: Maaike de Lange, Anna Klas, Shanna Ros, Rosemarie Steenbeek, Cyrma Tawjoeram; onze grote dank voor hun geweldige snelle service.

 

 

kennis mediation amsterdam

Kennis moet je delen – jubileum

Wat hadden we een hoop leuke plannen bij onze jubileum brainstorm op 29 december 2019 in ons nog te openen kantoor aan de Voorhaven in Edam. Niet alle plannen bleken mogelijk in de eerste helft van 2020. We weten allemaal wel waarom. Maar na een warme zomer pakken we de draad weer op!

Vanaf september zijn we weer vol in beeld. Een kleine greep uit onze activiteiten in september en oktober onder het mom, wie wat te vieren heeft trakteert én kennis moet je delen:

–  Op 24 september geven we aan de coördinatoren van diverse vrijwilligersprojecten een gratis masterclass conflictvaardig managen. Dit doen we in samenwerking met VCA, de Vrijwilligersacademie Amsterdam, een mooie organisatie voor vrijwilligers uit de stad, voor de stad.

– We gaan géén evenement organiseren in onze vestiging in Edam de komende maanden. De noodzaak om fysiek afstand te houden blijft nog wel even in ons land. Maar via onze socials gaan we graag de relatie aan, én er komt een speciale ambachtelijke verrassing aan voor ondernemers rondom onze nieuwe vestiging. Benieuwd? Volg ons op Instagram of Twitter.

– er komt een speciale publicatie aan, die we on- en offline gaan verspreiden. Wij zijn achter de schermen hard aan het schrijven en interviewen en denken dat het een hele mooie verzameling wordt. Meer weten, volg ons op LinkedIn waar we de verschillende bijdrage ook digitaal zullen delen.

– Niet speciaal voor het jubileum, maar we hebben weer ‘Ja’ gezegd op het begeleiden van een jonge, ambitieuze masterstudente met interesse in het mediationvak. Ze zal zich binnenkort voorstellen!

– Afgelopen juni leverden een vijftal studenten van de Vrije Universiteit een heel mooi advies op over conflict in het familiebedrijf. We zijn samen met hen bezig om dit advies verder om te zetten in een artikel voor een vakblad.

– Natuurlijk doen we ook dit jaar weer mee met de landelijke Week van de Mediation in oktober Later meer, maar alvast een tipje van de sluier: we gaan weer aan de slag met het thema conflict en verzuim.

– Ondertussen wordt er ook gewoon gewerkt! Na een rustig voorjaar lopen de mediation- en coachingstrajecten deze zomer lekker door. Speciaal voor werkende professionals en ondernemers hebben we ook de optie om in een intensieve sparsessie conflictmanagement mee te denken over conflictstijlen, een goede communicatie strategie bij reorganiseren of een andere vraagstukken die te maken hebben met samenwerken en communiceren. Dat kan ook lekker buiten, dan ben je letterlijk en figuurlijk in beweging!

Meer weten over onze diensten en plannen, bel of mail gerust! Tot ziens!