mediation

Goede voornemens: MKB en mediation

Zo, de eerste volle werkweek van 2019 zit we weer bijna op. Onze persoonlijke professionele goede voornemens deelden we al in een vlog, maar we hebben ook een mooie belofte aan het MKB als kantoor Mediation Amsterdam.

Wij willen bijdragen aan méér bekendheid over mediation onder MKB-ondernemers. In de hoop dat dat uiteindelijk ook bijdraagt aan méér oplossingen voor ondernemers. MKB’rs zijn ondernemers die met hart en ziel geloven in hun bedrijf en product, risico’s nemen en vaak dag en nacht werken voor de zaak. En onderweg tegen gedoe aan kunnen lopen.

Misverstanden met zakelijk partners of in een samenwerkingsverband van ZZP’rs, met aandeelhouders, investeerders, klanten of afnemers: conflicten ontstaan vaak met iets kleins maar kunnen massieve gevolgen hebben.

En wij denken dat mediation juist voor MKB’rs een goed middel kan zijn. Snel, effectief, met behoud van relatie en reputatie werken aan pragmatische oplossingen waar iedereen mee verder kan.

Onze belofte voor 2019: meer ondernemers bijstaan. En daarom zijn wij. Eline van TijnRoderic van Voorst tot Voorst en Tabitha van den Berg voortaan elke maandagavond van 19.00-21.00 en op afspraak bereikbaar voor een gratis telefonisch conflict-consult.

Behoefte aan zo’n vrijblijvende telefonische sparsessie? Bel 020 685 3330 of mail naar info@mediationamsterdam.nl en wij nemen contact met u op.

covid en samenwerken

Het nieuwe normaal een blijvende verandering?

Nieuwe vormen van samenwerken en conflict in tijden van pandemie

Op 9 december organiseren wij opnieuw een interdisciplinaire kennissessie rondom psychisch verzuim, spanningen en conflict op de werkvloer. Na de sessie van 9 maart, met ervaringsdeskundigen met autisme, chronische depressie en niet aangeboren hersenletsel, en die van 16 september over de dynamiek in familiebedrijven, willen we dit maal in gesprek over de impact het ‘nieuwe normaal’ op de werkvloer.

COVID in de praktijk

In onze mediations de afgelopen maanden merken we dat er nieuwe misverstanden en strubbelingen kunnen ontstaan. Als gevolg van restklachten na corona, maar ook bijvoorbeeld omdat het thuiswerken voor de één een zegen is, en een ander niet kan wachten totdat de kantoortuin weer lekker vol zit.

Managers worstelen met ‘in verbinding blijven’, signalen rondom dreigend verzuim lijken minder goed opgepikt te worden en hoe houd je vergaderingen een beetje leuk via beeldbellen? Ook lijken ‘moeilijke’ gesprekken, over functioneren, houding en gedrag via Teams of Zoom (nog) minder goed uit te pakken dan live.

Kortom; wij zien genoeg gespreksstof om met elkaar van gedachten te wisselen, te sparren over lastige kwesties en best practices te delen. We hebben zin om – juist nu – dit rare jaar in gezamenlijkheid af te sluiten.

Praat je mee? Er is plek voor max 20 professionals. Meld je aan voor deze (online) bijeenkomst op donderdag 9 december, 10.00-12.00 (via Zoom). Heb je een bijzonder vraagstuk wat je wilt inbrengen, laat het ons dan vooraf ook even weten, dan zorgen we dat er ruimte voor is!

Wij horen heel graag!

OPINIE: herziening rechtsbijstand

Innoveren en veranderen doe je samen!

Vorige week presenteerde Sander Dekker, onze minister van Rechtsbescherming, zijn langverwachte visie op de herziening van de rechtsbijstand, met als motto ‘minder procedures, meer oplossingen’.
Dat levert discussie op want de belangen zijn groot. Vervangt de mediator straks de sociale raadsheren en -vrouwen? Wij, twee ervaren registermediators in arbeids- en familiekwesties, hopen van niet.

Het goede nieuws
Die visie van Dekker is door veel mediators enthousiast ontvangen. Heldere procedures en gedegen advies voor iedereen, en zelf oplossen wanneer dat kan: daar kan niemand op tegen zijn.
Vaak zoeken mensen in juridische procedures oplossingen voor problemen die veelal niet juridisch van aard zijn. Dat is onnodig belastend voor de rechtspraak. Helemaal omdat deze kwesties vaak niet opgelost zijn nadat de rechter – met alle wijsheid en het wetboek in de hand – een uitspraak doet.

Ook de rechterlijke macht zelf signaleert dat en stimuleert partijen gedurende het proces om samen tot oplossingen te komen. Door te wijzen op het Mediationbureau en ook zelf te experimenteren met alternatieven, zoals de GOO-methode (Gericht Op Oplossing) en spreekuurrechters.

De kanttekening
De plannen van de minister lijken te suggereren dat advocaten burgers aanmoedigen om nodeloos te procederen. Op kosten van de staat. Termen als ‘perverse prikkels’ doen geen recht aan de betrokkenheid en overgave waarmee (sociaal) advocaten zich inzetten voor hun cliënten. In reactie op de plannen van de minister zetten sommige rechters en advocaten mediation weg als een goedkoop (lees ‘tweederangs’/’minderwaardig’) alternatief voor een goede advocaat. Met de onderliggende boodschap: dat moet je niet willen.

Een harde discussie tussen mediators en advocaten over wie de burger de beste oplossingen biedt, levert alleen maar verliezers op.

Advocaten en mediators zijn niet inwisselbaar. Ieder heeft een eigen rol en eigen aanpak. Zoals procederen niet altijd leidt tot een oplossing, leent ook niet elke zaak zich voor mediation.
Het debat zou moeten gaan over hoe en door wie de burger met een (schijnbaar) juridisch probleem het beste geholpen is. Niet over ‘welke oplossing kost de schatkist op korte termijn het minste geld.’

Voorwaarden voor de beste oplossing
De basis van mediation is de vrije en vrijwillige keuze van conflictpartijen om het gesprek weer aan te gaan. Vanuit een vrije, gemotiveerde keuze komen mensen tot duurzame, gedragen besluiten. Zeker in mediation zijn we niet gebaat bij mensen die alleen aan tafel komen omdat het ‘moet’.

Of je nu kiest voor mediation of de rechter vraagt om een oordeel: wij vinden dat de burger die keuze zelf moet kunnen maken. Dáár ligt een belangrijke taak voor de overheid. Investeren in heldere en toegankelijk voorzieningen waar de burger zich gedegen, neutraal en gericht kan (laten) informeren is een goede eerste stap. Toegang tot goede informatie, eerlijke en passende procedures, en zelf kunnen kiezen voor mediation of rechterlijke toetsing maakt dat ons stelsel werkt.

In het plan van de minister wordt gesproken over ‘triage aan de voorkant’, een nieuw in te richten, onafhankelijke faciliteit die voor de (rechts)hulpzoekende burger bepaalt voor welke hulp hij in aanmerking komt. Op die manier wordt de weg naar de rechter voor mensen met een smalle beurs mogelijk afgesneden.

Het moment is nu
Dat het tijd is om veranderingen door te voeren, daar is iedereen het over eens. Die discussie vraagt wat ons betreft om een bredere aanpak dan het reguleren van de toegang tot het recht voor partijen zonder geld. Er wordt immers ook fors beslag gelegd op onze rechterlijke instanties voor kwesties tussen bedrijven of burgers met meer dan voldoende middelen en een probleem dat op een andere, en voor alle betrokkenen wellicht betere, manier had kunnen worden opgelost.

Onze oproep aan alle mediators, advocaten, rechters, burgers én betrokken bewindslieden: laten we samen dat nieuwe systeem vormgeven. Niet ten koste van elkaar, maar mét elkaar. Doen wat werkt, in het belang van burger.

Een eerlijk, toegankelijk en goed functionerend systeem om problemen in een zo vroeg mogelijk stadium duurzaam op te lossen, dat willen we allemaal. Wij denken graag verder mee!

Tabitha van den Berg, MfN-registermediator, gespecialiseerd in zakelijke geschillen en arbeidszaken [Mediation Amsterdam]
Anouk van der Jagt, MfN-registermediator, gespecialiseerd in familiezaken [fiftyfifty mediation]

* Dit stuk is eerder gepubliceerd op LinkedIn

jubileum mediation

Feest! Jubileum

Buiten is het grauw en stormachtig. In China viert men de start van het jaar van de Tijger én wij vieren binnen een klein feestje; op 1 februari 2005 werd Mediation Amsterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Door de toenmalig oprichter, Barbara Hoogenboom die zelf in 2016 een andere carrièrepad omarmde maar die we nog altijd een warm hart toedragen. We zijn haar dankbaar voor onze naam en de basis die zij legde voor ons kantoor anno 2022.

Zeventien jaar Mediation Amsterdam betekent dat we al heel lang, in heel veel verschillende zaken, een bijdrage hebben mogen leveren aan het begeleiden van conflictvaardige mensen. In mediation, in coaching en andere vormen van gespreksbegeleiding.

Dat men conflictvaardig is, en zelf in staat is om, met een beetje hulp, duurzame, passende oplossingen te vinden, is een vertrouwen dat wij, Tabitha, Eline en Roderic, als conflictprofessionals eigenlijk altijd hebben. Deelnemers aan een traject bij aanvang vaak niet.

Toch blijven wij geloven dat niemand graag blijvend in een uitzichtloze situatie wil bivakkeren. Want dat is wat conflict kenmerkt; het is het vastgelopen gesprek, een verbroken contact, of de enorme woede over en weer. Dat kost bakken met energie, en met een beetje pech leidt een conflict ook tot stress, ziekte en extra financiële problemen. Omdat je elkaar niet (meer) echt kunt zien en horen, ervaar je geen ruimte om samen tot redelijke en billijke antwoorden te komen voor dat waarover je het oneens was.

In mediation, coaching of dialoogbegeleiding lukt dat vaak alsnog.

Wij kijken er naar uit om, samen met onze cliënten, verwijzers en collega’s, nog vele jaren samen naar oplossingen te zoeken.

Op naar ons volgende jubileum!

 

 

Website vernieuwd

Nieuwe look voor onze website

Het duurt altijd even, een nieuw ontwerp, het nalopen van alle teksten en vooral het nadenken over hoe je je online etalage wilt inrichten. Wat is logisch? Wat willen we vertellen?

Maar zoals jullie zien, is onze website vernieuwd. Prachtige nieuwe foto’s – met dank aan Martine van der Voort en nieuwe functionaliteiten en strakke pagina’s dankzij de toppers van Dokwerkers.

Waarom een nieuwe site?

De afgelopen drie jaar zijn we aan het groeien. Roderic van Voorst tot Voorst is sinds 2018 actief als mediator en we hebben ons verder gespecialiseerd.

Onze profielpagina’s zijn vernieuwd en we hebben diensten toegevoegd: zo vind je nu niet alleen een meer algemeen verhaal over mediation maar ook pagina’s specifiek voor

En een apart categorie coaching en training, juist ideaal voor het voorkomen van conflicten of werken aan teamontwikkeling.

En we hebben onze vlogs nu ook geïntegreerd op de site.

What’s next?

We zijn nog niet helemaal klaar achter de schermen: komende maand komt ook de Engelse site live, aangezien we steeds vaker benaderd worden voor conflicten met een internationaal karakter.

Wil je liever persoonlijk contact? Het hele jaar houden we elke maandagavond telefonisch spreekuur van 19.00-21.00 voor ZZP’s en MKB’rs die meer willen weten over mediation of concreet (en vertrouwelijk) willen sparren over een situatie binnen hun bedrijf.

Een afspraak maken kan natuurlijk ook, stuur ons een mail via info@mediationamsterdam.nl

Mark Spaargaren bij Mediation Amsterdam

Mark Spaargaren sluit zich aan bij Mediation Amsterdam

Een laagje dieper: uitbreiding met een psycholoog-mediator

Per 1 april sluit psycholoog-mediator Mark Spaargaren (1972) zich aan bij Mediation Amsterdam, een gespecialiseerd kantoor in arbeids- en zakelijke mediation, coaching en andere vormen van procesbegeleiding tussen professionals.

Mark Spaargaren: ‘Eerlijke gesprekken op tijd voeren, ook over moeilijkere onderwerpen, leidt tot meer werkvreugde. Daarmee houd je mensen binnenboord. Na ruim 15 jaar leidinggeven weet ik dat daar veel winst te behalen valt. Mijn interesse in mediation ontstond doordat ik helemaal niet van conflicten houd. Ik kwam ze wel overal tegen. Ik ontdekte hoe ik zelf comfortabeler kon reageren bij onenigheid. Ik heb geleerd dat conflicten door de eigen belangen en die van anderen te onderzoeken, een stuk minder spannend worden. Daardoor ontstaat enorme ruimte voor herstel, of op zijn minst duidelijkheid, in de relatie. Zoveel blijft onuitgesproken – uit angst, omdat het teveel kost, uit wrok, schaamte of boosheid, of omdat men simpelweg niet weet hoe. Overal om ons heen zien we de resultaten van misgelopen communicatie, standpunten die mijlenver uiteenlopen, en onuitgesproken gevoelens. Daar voel ik een opdracht.

Ik werk het liefst samen in een team met verschillende mensen en ieder zijn of haar eigen expertise. Dus toen de keuze was om of alleen aan de slag te gaan of met anderen, was de keuze snel gemaakt. Met de collega’s van Mediation Amsterdam had ik al langer contact en er is een klik. Daarnaast denk ik dat ik pas bij de manier waarop zij willen werken: klantgericht, professioneel, én toegankelijk. Ons team brengt een mooie mix aan persoonlijkheden en expertise samen, waar ik goed tussen pas.’

Tabitha van den Berg, partner: ‘Wij zijn alle drie erg blij met deze aanvulling. Met Mark aan boord krijgen we niet alleen meer capaciteit om in de groeiende vraag naar mediation te voorzien. Zijn komst brengt ons als collectief ook verdieping; een psycholoog-mediator brengt weer andere kennis en ervaring binnen dan een jurist-mediator of ondernemer-mediator. Daar profiteren wij onderling van, maar het is ook een mooie uitbreiding van ons aanbod aan onze cliënten.’

Over Mediation Amsterdam
Wij zijn een kantoor van vier geaccrediteerde MfN mediators. De MfN (de Mediatorsfederatie Nederland) staat voor kwaliteit en zorgvuldigheid. Als mediators hebben wij een pragmatische en empathische aanpak. Steeds zoeken we naar de balans tussen de emotionele impact van het conflict en de praktische, zakelijke kant van de kwestie. Onze missie: open, respectvolle dialogen met resultaat tot stand brengen. Samen op zoek naar een goede en vooral duurzame oplossing voor gedoe en conflict.

Naast mediation bieden we ook coaching en procesbegeleiding aan: verschillende vormen om mensen weer succesvol in dialoog te brengen. Met respect voor autonomie en verschillen. Elke keer maatwerk, met de focus op kwaliteit én een fijne werkrelatie. Tussen werkgever en werknemers, binnen organisaties en tussen eigenaren en vennoten.

Mediation Amsterdam bestaat sinds 2004 en heeft sindsdien meer dan 500 conflicten tot een goed einde gebracht.

We geloven ook in maatschappelijke betrokkenheid, juist als ondernemers. Daar waar wij een steentje kunnen bijdragen, doen we dat dan ook. Op ons kantoor kun je dus regelmatig co-mediators en stagiairs tegenkomen. Daarnaast zijn we regelmatig actief als gastdocent, spreker of als buurtbemiddelaars om zo een bijdrage te leveren aan een conflictvaardige samenleving.

Wil je kennismaken met Mark, of meer weten over onze inzet voor een conflictvaardige samenleving? Op 2 juni organiseren we een bijeenkomst in de Grote Kerk in Monnickendam over dit thema. Stuur ons een mailtje als je daarvoor uitgenodigd wilt worden.

Meer over Mark Spaargaren, bekijk zijn profiel of kijk deze video waarin Eline en Roderic onze nieuwe kantoorgenoot verwelkomen.

 

gastelessen

Mediation Amsterdam on tour

Naast onze actieve praktijk als mediators, zetten wij ons vanuit het kantoor ook breed in om bij te dragen aan anders denken en kijken naar conflict. Door een bijdrage te leveren aan buurtbemiddeling, maar ook als ambassadeurs binnen de NMv.

Onze missie vertalen we in het geven van workshops en presentaties op scholen en bij bedrijvenverenigingen. Of  met een workshop conflictvaardigheden voor een afdeling van bijvoorbeeld HR-professionals, leidinggevenden of klantcontactmedewerkers. Mediationvaardigheden maken het samenwerken en voorkomen van conflict eenvoudiger. En die skills kun je niet vroeg genoeg leren vinden wij.

Voor de klas
Deze week stonden Roderic van Voorst tot Voorst en Tabitha van den Berg voor de klas. Samen verzorgden zij als leden van de VEBAN (Vereniging Bedrijven Amsterdam Noord) een lesmodule over conflictvaardig gesprekken voeren aan derdejaars studenten van ROCTOP (MBO), afstudeerrichting Leisure & Tourism. Het is leuk én nuttig om als ondernemers een bijdrage te leveren aan het (beroeps-)onderwijs in je eigen stad. Deze jongeren, werkzaam in de Horeca en toerisme-industrie blijken tijdens hun stages en bijbanen al aardig wat voor hun kiezen te krijgen.  In het contact met klanten en collega’s kan het flink zoeken zijn in het bewaken van je grenzen. Dat gaf ons ook stof tot nadenken. Goed om open te praten over wat je tegenkomt op de werkvloer, juist als starter op de arbeidsmarkt. Samen dachten we na over hoe je op een effectieve manier grenzen aangeeft en respecteert en deelden we vanuit onze ervaring als professioneel mediators tips bij conflict.

Al met al een mooie ervaring, ook voor ons inspirerend. Krijg je de kans om eens voor de klas te gaan staan: grijp hem met beide handen aan!

Workshop conflictdynamiek
Verder gaf Tabitha van den Berg afgelopen week een korte introductie conflictdynamiek aan een groep van 50 medewerkers maatschappelijke opvang. De professionals en ervaringsdeskundigen die dagelijks zorg dragen voor de meest kwetsbare Amsterdammers. Een indrukwekkende middag vol ervaringsverhalen. Mooi om daar een bijdrage aan te mogen leveren. Het blog  “blijven kloppen” met inzichten van deze middag lees je op onze blogpagina!

Ook een workshop, presentatie of gastles?
Wilt u/ wil jij ook meer weten over mediation, gastlessen conflictvaardigheden of eens sparren over de praktische toepassing van onze expertise? Neem gerust contact op, wij dragen graag bij aan meer bekendheid van ons vak en het versterken van vaardigheden van professionals!

 

 

 

 

conflictvaardige stad - event

De conflictvaardige stad – bijeenkomst 2 juni

Als mediators hebben wij een bovengemiddelde interesse in menselijke interactie. Hoewel we van conflict ons werk hebben gemaakt zijn we als mensen gemotiveerd om bij te dragen aan échte gesprekken, die leiden tot werkelijke oplossingen en minder botsingen. Veel van onze klanten zijn ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daar werken mensen die allemaal op hun eigen manier hard werken om de wereld een beetje mooier, slimmer, gezonder of zorgzamer te maken.

Toch schuurt en botst het wel eens. Burger versus overheid, burger versus maatschappelijke voorzieningen, ondernemers versus lokale politiek: ieder heeft zijn eigen belangen, behoeftes en overtuigingen wat goed is.

Dus hoe faciliteer je minder gedoe, botsingen en ronduit ruzie in de context van ‘de stad’? Een stad van burgers, maatschappelijke organisaties, maar ook de stad als politieke omgeving, en stad met bedrijven die zorgen voor het economisch klimaat en banen.

Hoe verenig je al die groepen en belangen? De komst van Mark Spaargaren is een goede gelegenheid om daar een kennisbijeenkomst met boeiende sprekers over te organiseren!

Boven de rook van Amsterdam

Afgelopen september kwamen we voor het eerst samen op de prachtige locatie van de Grote Kerk in Monnickendam. Toen rond het thema familiebedrijven, in 2022 zoeken we het maatschappelijke debat op: ons thema is de conflictvaardige stad. Wat is een conflictvaardige stad? Hoe kom je samen tot evenwichtige, werkbare compromissen? Wat doe je met mensen die niet (meer) mee te lijken komen, en wie betaalt de prijs voor de lokale impact van mondiale problemen? Thema’s die niet zo eenvoudig op te lossen lijken, en ons toch allemaal aangaan. Blijf je niet in gesprek, dan zijn botsingen, verharding en conflicten de prijs die we allemaal betalen. Als burgers, als professionals, als lokale politicus en als ondernemer.

Stevige materie, en daar hebben we dan ook stevige sprekers bij gevonden om ons te inspireren én een duwtje in de juiste richting te geven. De bijeenkomst wordt geopend door Marian van der Weele, burgemeester Gemeente Waterland. Daarna zijn er twee keynote speakers:

Verder op het programma

– vanaf 14.30 met elkaar het gesprek voortzetten: thematafels

Tafel 1:  de conflictvaardige stad | iedereen binnen boord houden. In gesprek over huisvesting van kwetsbare stadsbewoners versus belangen en zorgen van andere (buurt)bewoners met Mark Spaargaren.

Tafel 2:  de conflictvaardige stad | politiek, bedrijfsleven en botsende (burger)belangen. Macht en balans zoeken met o.a. Patricia Wouda, belangenbehartiger VEBAN en vertegenwoordigers van het lokale bestuur.

Tafel 3: de conflictvaardige stad | stadsmakers en vredestichters. In gesprek over verschillende initiatieven om verbroedering en verbondenheid in het complexe stadsleven te bevorderen met Bente London.

Tafel 4: de conflictvaardige stad | wie draagt de stad? Hoe ver gaat maatschappelijke verantwoordelijkheid? Hoe verdelen we de lokale impact van mondiale uitdagingen met Ombudsman Munish Ramlal.

Kortom: meer dan genoeg gesprekstof! We kijken uit naar een inspirerende live ontmoeting inclusief gezellige borrel! Want we willen deze gelegenheid ook graag aangrijpen om Mark hartelijk te verwelkomen in onze praktijk!

Praktische informatie

Het event vindt plaats in de monumentale Grote Kerk in het historische Monnickendam (10 auto-minuten ten noorden van Amsterdam) op donderdagmiddag 2 juni as. van 13:00 – 16:00
met aansluitend een borrel tot 17:30 om te proosten op Marks’ succes binnen ons kantoor.

Meld je hier gratis aan voor 2 juni 2022, 13:00 uur

Over onze sprekers

Munish Ramlal (1982) is ombudsman voor de metropool Amsterdam. Na zijn studie aan de Erasmus School of Law promoveerde hij in de rechtssociologie. Daarna werkte hij achtereenvolgens als adviseur van de Nationale ombudsman (expert op burger-overheidsvraagstukken), organisatieadviseur voor de publieke sector en hoofd Systeemtoezicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast is Munish Ramlal actief in de Haagse en Rotterdamse kunst- en cultuursector als toezichthouder.

Bente London is al 15 jaar directeur BeterBuren, een organisatie die buurtbemiddeling verzorgd in 11 gemeentes rondom Amsterdam met 12 medewerkers en 250 vrijwillige buurtbemiddelaars. Jaarlijks worden zo’n 2500 aanmeldingen opgepakt. Buurtbemiddeling is de lichtste vorm en eerste stap binnen herstelrecht-voorzieningen. Naast BeterBuren maakt Bente zich ook hard voor landelijke bekendheid buurtbemiddeling, zodat bewoners en verwijzers deze eerste stap naar samen oplossen burenproblemen op tijd inzetten.

Bonusmateriaal

We maakten zelf ook nog een video van 1,5 minuut over waarom we dit event organiseren…

Concullega’s helpen, waarom zou je?

“Waarom zou je je toekomstige concurrenten op weg willen helpen?” Vroeg iemand laatst in reactie op ons zomeraanbod voor coachings- en oefensessies voor gereduceerd tarief… Nou, waarom niet!?

De afgelopen weken voerden we meerdere business coachings-gesprekken met toekomstige ‘concurrenten’ die een praktijk willen gaan starten als mediator.

Kennis en kunde over het bemiddelen is na het volgen van één of meerdere opleidingen vaak volop aanwezig, maar hoe start je met je marketing, wie ga je benaderen, welke keuzes maak je qua investeren in de basis van je bedrijf?

Sparsessie

Tijdens zo’n sparsessie van ongeveer 1,5 uur voeren we een gesprek over wat passend is, waar talenten liggen, en waar misschien nog iets extra’s nodig is. Een gesprek dat helpt structureren en bovendien heel leuk is om te voeren (vanuit onszelf gezien) omdat we iets kunnen toevoegen op basis onze eigen reis de afgelopen jaren.

Oefenmiddagen

Daarnaast hebben we dit jaar al 3 middagen georganiseerd waarin  (beginnende) mediators in een zo echt mogelijke oefensetting aan de slag gingen als mediator. Met vervolgens uitgebreide feedback en tips door 2 ervaren mediators. Een mooie manier om te oefenen voor een assessment of je mediationvaardigheden op peil te houden.

Die oefensessies bevielen zowel bij de deelnemers als bij onze professionals zo goed, dat we ook dit najaar weer drie data hebben geprikt. Eén in het Engels en twee in het Nederlands. Check hier de nieuwe data.

Onze overtuiging

Kortom: wij geloven in een sterke professionele sector. Waarin we me vertrouwen naar collega-mediators door verwijzen en trots zijn op ons gezamenlijke verhaal over anders oplossen.

Dus ja, wij helpen toekomstige concollega’s graag op pad. Hoe meer goede kantoren en succesvolle mediators, hoe meer we als sector zullen groeien. Durf te investeren in elkaar! Ook behoefte aan een sessie met één van ons op ons fijne kantoor aan het IJ deze zomer? Neem een kijkje bij ons aanbod of mail gelijk: info@mediationamsterdam.nl

 

Week van de Mediation - mediation bij grensoverschrijdend gedrag

Week van de Mediation | kennisbijeenkomst grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Sinds 2019 organiseren we jaarlijks twee interdisciplinaire kennisbijeenkomsten rondom actuele thema’s op het terrein arbeidsrecht, (psychisch) verzuim en conflict. Actueler dan grensoverschrijdend gedrag in al zijn verschijningsvormen kan in 2022 bijna niet. Onze bijeenkomst is bewust gepland in de landelijke Week van de Mediation, waar ook wij als kantoor graag een steentje aan bijdragen.

We nodigen je graag uit om deel te nemen aan onze online bijeenkomst op donderdag 3 november, 10.00-12.00. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Achtergrond bij thema

De kranten staan er al tijden vol van: #metoo, vermeend machtsmisbruik in de Tweede Kamer, DSK, The Voice, Depp vs. Heard, het Amsterdamsch Studenten Corps. Grensoverschrijdend gedrag, seksueel of anderszins, lijkt onuitroeibaar. Als het al niet preventief valt aan te pakken, wat doe je dan in de individuele gevallen waar het mis gaat? Brengt de huidige cancelcultuur de juiste oplossing, of bestaan er correctieve (be)handelingen die tot herstel leiden? Wat doe je bij recidive?

Daarom deze interdisciplinaire online kennisbijeenkomst voor professionals. We bespreken dit thema dan graag met elkaar vanuit verschillende invalshoeken: juridisch/rechtszaken, arbeidsrechtelijk/ontslag, zorg/psychiatrie, maatschappelijk/publieke opinie/reputatieschade.

Wij hebben deskundigen Janke Dekker, Bas Frelier en Barend van Luyn bereid gevonden hun gedachten vanuit hun eigen professionele achtergrond en expertise met ons te delen. In een openhartige, vertrouwelijke bijeenkomst.

Onze sprekers

Janke Dekker is theatermaker en voorzitter van stichting Mores Online:  het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten-televisie-en filmsector.

Bas Frelier werkt als psychiater/seksuoloog bij De Waag, het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. Zij bieden gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis. Bas is gespecialiseerd in de behandeling van daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Barend van Luyn is advocaat en partner bij advocatenkantoor Loyal. Hij is gespecialiseerd in Arbeidsrecht.

Plenaire vragen en antwoorden leiden hopelijk tot meerwaarde voor alle deelnemers in het begrijpen van oorzaken en gevolgen, de aanpak en de beoogde doelen. Natuurlijk is er – zoals altijd – ook ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek of dilemma’s.

Praktisch

We sturen c.a. 1 week voor de bijeenkomst een mail met Zoom-link en aanvullende informatie naar iedereen die zich heeft aangemeld.

Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over de Week van de Mediation en andere activiteiten door het hele land, verwijzen we je graag door naar de landelijke campagnesite.