Het oudste mediationkantoor van Amsterdam

Mediation Amsterdam; het oudste mediationkantoor van Amsterdam

Jawel, ons kantoor was het eerste in Amsterdam! Vandaar onze naam. We werken weliswaar door het hele land en zelfs internationaal, maar hebben onze basis in de hoofdstad. Barbara Hoogenboom, vooruitstrevend oprichter van ons kantoor, schreef Mediation Amsterdam in februari 2005 in bij de Kamer van Koophandel. We kijken er nu al naar uit om in 2025 ons 20-jarig bestaan te vieren.

Waren er dan geen mediators in Amsterdam voor 2005? Toch wel, volgens historica Justyna Wubs-Mrozewicz, was mediation daar al eeuwen geleden een succesvolle pragmatische manier van conflictbeheersing, juist voordat de rechtspraak zich verder ontwikkelde.

‘In de middeleeuwse Hanzesteden werden bemiddelaars ingezet voordat een conflict echt escaleerde en in de rechtbank moest worden uitgevochten. Zo’n bemiddelaar kon een jurist zijn, maar ook bijvoorbeeld een koopman, bisschop of arts. De diplomatieke rol was een tijdelijke rol, die werd toegekend aan een gerespecteerd persoon uit de gemeenschap. Dat zorgde voor veel flexibiliteit, want zo kon voor ieder conflict de juiste persoon worden ingezet met de juiste talenten, talenkennis en connecties.’

Aldus Wubs-Mrozewicz, die haar bevindingen rond conflictbeheersing ook verwerkte een kinderboek. Zie dit artikel over haar onderzoek naar middeleeuwse mediation. Het heeft nog eeuwen geduurd voordat het zijn van bemiddelaar een heus beroep werd en de MfN registermediator een erkende professional met een eigen kwaliteitsregister.

Bij een jubileum hoort ook geschiedenis.

De eerste jaren was Mediation Amsterdam een eenmanszaak met een klein kantoor in een Amsterdams arbeiderswijkje. Dat veranderde toen Barbara Hoogenboom en Tabitha van den Berg, onze huidige partner, gingen samenwerken. Zij ontmoetten elkaar als vrijwillige buurtbemiddelaars en van het één kwam het ander. Anno 2024 heeft Mediation Amsterdam drie zelfstandige eigen mediationruimten, twee aan het IJ in Amsterdam Noord, en één in hartje Edam, en daarnaast mediaten we regelmatig op locaties in Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

Groei ging niet vanzelf

Het verder groeien tot een serieus te nemen kantoor ging natuurlijk niet vanzelf… Om als mediator succesvol praktijk te voeren moet je ook als ondernemer aan de bak. Zo is het essentieel dat je als goede professional gevonden wordt. Omdat een mediator neutraal en onpartijdig moet zijn mag hij of zij de deelnemers aan tafel nog niet kennen. Het is belangrijk om elke schijn van partijdigheid te voorkomen. Een mediator kan dus geen vaste ‘klanten’ hebben, maar wel vaste verwijzers. Dat kunnen in ons geval bijvoorbeeld advocaten zijn of HR-professionals of andere zakelijke adviseurs. Bovendien was destijds het hele fenomeen mediation weinig bekend. (Mensen dachten bijvoorbeeld dat men dan samen in een kring zou gaan zitten mediteren.)

Een volgende hobbel is: hoe krijg je mensen over de drempel en om de tafel? Je moet als mediator niet alleen relaties onderhouden, maar ook mensen met ruzie en gedoe verleiden om te stoppen met strijden. Dat rijmt, maar is toch contra-intuïtief. Bij ruzie hoort stress en vanuit daar ontstaat een tunnelvisie. Jij staat hier en de ander staat in de weg. Je wordt hoekig en komt in de knel. Je zoekt medestanders en medestrijders. De eerste gedachte is doorgaans juist niet: ik ga onder begeleiding van een professional met die ander om de tafel.

Ambassadeurschap

Mediation is dan dus ‘de andere weg’, een alternatief voor de (juridische) strijd. Vanaf het moment dat Tabitha het mediatorschap omarmde was ze zich bewust van de noodzaak om als ambassadeur op te treden. Als snel kwam het net opgerichte ambassadeursnetwerk van de Nederlandse Mediatorsvereniging op haar pad. En dat was het begin van onze huidige maatschap…

In 2012 was ook Eline van Tijn bevlogen geraakt van mediation. Parallel aan elkaar registreerden zowel Tabitha als Eline zich in 2014 als MfN-registermediator en begin 2015 kwam ze elkaar tegen in het ambassadeursnetwerk. Eline was bij de NMv in het bestuur gestapt vanuit dezelfde gedrevenheid om de bekendheid en de kwaliteit van mediation te vergroten. Twee vrouwen met een missie, ambitie (en een paar uur samen in een monsterfile na een bijeenkomst in Amersfoort) bleek het begin te zijn van een vruchtbare samenwerking. In het voorjaar van 2016 besloot Barbara Mediation Amsterdam over te dragen aan Tabitha, en in november 2016 richtten Tabitha en Eline samen de maatschap Mediation Amsterdam op.

Resultaat

Samenwerken, netwerken, het vak op de kaart zetten, jezelf professioneel blijven ontwikkelen; de afgelopen acht jaar leverde die samenwerking veel mooie resultaten. Ons slagingspercentage voor mediations of andere vormen van gespreksbegeleiding ligt rond de 85%.

We zijn er trots op dat ons kantoor zich heeft ontwikkeld tot een serieuze speler in onze branche met nu vijf diverse professionele mediators. Naast Tabitha en Eline hebben we Mark Spaargaren, Lindsay Kom en Diederik Diercks in huis. Ieder met hun eigen specifieke aandachtsgebieden en ervaring en tegelijk uitwisselbaar in kwaliteit.

Zo kunnen we bij Mediation Amsterdam, net als in de tijd van de Hanze, voor ieder conflict de juiste persoon inzetten!

PS: meer lezen over Eline & Tabitha en hun kijk op, lees het interview van Lindsay Kom over hun mediatorschap