Het mooie van mediation is de mogelijkheid om het heft in eigen hand te nemen én te houden. Dit vraagt lef. 

DE MEDIATOR

Mark Spaargaren

Als mediator breng ik mijn ervaring als leidinggevende en psycholoog samen: wat is er nodig in de relatie tussen de partijen om het mét elkaar weer over de inhoud te kunnen hebben. De (inter-)menselijke kant, gedachten, gevoelens en gedrag, spelen een belangrijke rol in conflicten. In mediation is daar ruimte voor.

Het doel is om ‘de ander’ niet meer als karikatuur, of vleesgeworden uiting van het conflict, maar weer als mens te zien. Dit biedt de kans om nader tot elkaar te komen en oplossingen te onderzoeken waar beide partijen verder mee kunnen. Mijn rol als mediator is om dit op een neutrale, onpartijdige wijze te begeleiden, met oog voor de belangen van beide partijen. Ik doe dat op een professionele, deskundige en bedachtzame wijze en creëer een veilige setting voor dit proces.

Wie ben ik?
Als psycholoog ben ik ruim 10 jaar werkzaam geweest in de verslavingszorg en de geestelijke gezondheidszorg, eerst in Nederland en vanaf 2000 in de Verenigde Staten. Sinds 2008 woon ik met mijn gezin in Amsterdam en heb ik verschillende leidinggevende posities vervuld bij het Leger des Heils. In 2019 kwam mediation op mijn pad en sindsdien ben ik enthousiast beoefenaar van dit mooie vak. Naast mijn mediatorschap werk ik nog als gedragswetenschapper.

Werken met mensen, of dat nu directe collega’s, leidinggevenden of ondergeschikten zijn, kan ingewikkeld zijn. Er spelen vaak verschillende en soms tegenstrijdige belangen, die de werkrelatie behoorlijk onder druk kunnen zetten. Ik heb zelf als manager ervaren welke rol mediation kan spelen om tot bevredigende oplossingen te komen in dergelijke situaties. Ik ben als vrijwillige buurtbemiddelaar betrokken bij Beter Buren Amsterdam. Daarnaast zet ik mij graag in als bestuurder bij verschillende stichtingen in zorg en welzijn in de stad.

Mijn specialisatie
In mijn werk als mediator richt ik mij vooral op conflicten in arbeidsrelaties. Mijn missie is om binnen organisaties, op alle niveaus, mensen te ondersteunen bij conflicten. Het resultaat: er komt duidelijkheid. Als het kan, worden relaties hersteld, worden afspraken gemaakt over herstel en communicatie en de verbetert de sfeer. Soms is afscheid nemen de meest logische stap, ook dan zorgt de setting van de mediation ervoor dat dat in goede harmonie kan gebeuren.

Ik vind het belangrijk dat organisaties conflictvaardiger worden. Dat kan naast inzet van mediation, ook door als organisatie tijdig individuele- of teamcoaching in te zetten. Het mooie van mediation is de mogelijkheid om het heft in eigen hand te nemen én te houden. Dit vraagt lef. Om het gesprek aan te gaan en niet het conflict onbesproken te laten of de regie aan anderen te geven, zoals een leidinggevende of een rechter.

Als MfN-registermediator en coach sta ik klaar om jullie op een gezonde manier door conflicten heen te loodsen.

Meer weten?
Neem rechtstreeks contact op per mail of bel mij mobiel op +31 6 1983 8065