Tag Archief van: dialoogbegeleiding

HR moet het conflict opzoeken…en daardoor: besparen!

Ik pleit voor een actievere, persoonlijkere en oplossingsgerichtere interventie vanuit HR / Personeelszaken.

Hoe vaak heb ik bij mediations niet gedacht: als partijen toch maar eerder aan mijn tafel waren geweest, dan…

Het komt wat mij betreft tè vaak voor dat een medewerker al langer dan 6 maanden ziek thuis is, voordat er een echte dialoog wordt opgestart. De ziekte is vaak een combinatie van medische verschijnselen, aangevuld met onbegrip of onjuiste aanpak vanuit de werkgever. Een conflict komt er dan als het ware achteraan.

Als ze dan uiteindelijk bij mij als mediator aan tafel zitten, is vaak de enige mogelijkheid nog om uit elkaar te gaan, ‘want er is al te veel gebeurd’. Dat betekent dat er gedurende die ziekteperiode: salaris is doorbetaald, mogelijk een vervanger is ingehuurd, en er alsnog een overeen te komen beëindigingsvergoeding betaald wordt. En last but not least: een medewerker die veel te lang van de arbeidsmarkt is geweest, is vaak ook erg onzeker geworden en daardoor -nog- niet klaar om actief een nieuwe toekomst op te zoeken.

Dat moet toch anders kunnen.

Een HR-adviseur die een actieve interventie doet, gericht op dialoog, twee-richting, en daarbij de ‘regels’ van mediation zoveel als mogelijk in acht nemend. Als HR het -latente- conflict opspoort en gewoon de betrokkenen eens voor een goed gesprek uitnodigt, kan er heel wat geld en leed bespaard worden. En hoe begeleid je dan zo’n gesprek? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich gehoord voelt en de werkelijke belangen, zorgen en wensen op tafel komen? Door mediationvaardigheden toe te passen. Ik leer het u graag.

De eerstvolgende 2-daagse training voor HR-adviseurs staat gepland voor 28 november en 16 december in Amsterdam. Meer informatie vind u hier, of neem meteen contact  met mij op.

 

Mediation? Help, mijn baan staat op het spel!

Mediation is een mooie methode om met elkaar in gesprek te gaan om een conflict op te lossen. Bijvoorbeeld een conflict op je werk.

Hoe eerder je met de ander in gesprek gaat over dat wat je dwars zit, hoe meer kans op succes. En met succes bedoel ik dan het voortzetten van de samenwerking en/of het dienstverband.

Nou lijkt er een trend gaande dat conflicten steeds langer blijven sluimeren en er geen hulp bij wordt gezocht. Of dit bewust of onbewust is weet ik niet. Het gevolg is in ieder geval dat conflicten zo laat bij de mediator terecht komen en dat het vertrouwen dan al dusdanig is beschadigd, dat alle betrokkenen menen dat ze het beste uit elkaar kunnen gaan. Exit, einde dienstverband. Wel een heldere uitkomst natuurlijk, en tegelijkertijd een dure uitkomst die (baan) onzekerheid voor de werknemer meebrengt!

Ik hoorde zelfs een geluid van een HR-adviseur bij een grote bank/verzekeraar, dat werknemers schrikken van een mediationvoorstel: ‘O jee, nu word ik op een ‘aardige’ manier ontslagen!’, is dan wat er gedacht wordt. En daar schrok ik dan weer van.

Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Mediation is juist zo’n krachtige methode om conflicten in de samenwerking ’te overwinnen’ waarna je ook echt samen verder kunt.

Hierbij mijn oproep: zet je baan niet op het spel!

Als medewerker mag je altijd voorstellen om met behulp van een mediator het gesprek aan te gaan. Een mediation hoeft niet ‘zwaar’ te zijn. Zie het als hulp bij je gesprek. Dialoogbegeleiding. Ordening van dat wat er speelt en ruimte voor ieder om zijn mening te laten weten, met als doel om samen tot oplossingen te komen. En om je baan te behouden.