Succesvol mediaten in de creatieve industrie

Moet je als mediator specialistische kennis in huis hebben over de branche waaruit de ruziënde partijen komen? Dat is een vraag die mediators onderling soms verdeeld houdt. Ons antwoord: nee niet persé. Een mediator moet vooral vaardig zijn op het gebied van conflictdynamiek en procesbegeleiding. Onze klanten weten zelf alles over de inhoud van hun probleem. Als registermediator staat in onze gedragsregels dat we ons niet mogen uitspreken of adviseren over de inhoud van het conflict. Partijautonomie is naast vertrouwelijkheid en vrijwilligheid misschien wel de belangrijkste pijler van mediation. Dus niets weten, kan zelfs een voordeel zijn. Dan word je ook niet verleid tot het geven van een mening!

Toch heeft Eline van Tijn ook in haar rol als mediator baat bij haar ervaring als professional in de creatieve industrie. Eline heeft ruim 25 jaar intensief samengewerkt met creatieve en artistieke professionals in binnen- en buitenland. Met makers en opdrachtgevers en producenten.

(NB lees meer in het artikel over haar familiebedrijf in ons jubileum magazine)

Bemiddelen voor de branchevereniging

Als mensen uit de culturele sector met elkaar ergens op zijn vastgelopen, dan kent Eline als geen ander de belangen en gevoeligheden die kunnen spelen en zal ze daar ook zeker op doorvragen. En dat werkt! Zoals ook onlangs weer bleek bij een kwestie die was aangebracht bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. Eline is bij de oprichting van die commissie aangewezen als bemiddelingsdeskundige vanwege VOI©E, de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties voor auteurs- of naburige rechten.

Het belang van reputatie

Er zijn duizenden kunstenaars, componisten, artiesten, musici in Nederland. Alleen al bij Buma zijn 30.000 muziekauteurs en muziekuitgevers aangesloten. Toch is het wereldje van de cultuursector in een land zoals Nederland relatief klein. Als er sprake is van een conflict is het voorkomen van reputatie- of relatieschade dus altíjd belangrijk. Dat is natuurlijk ook één van de voordelen van mediation.

Geschikt?

De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht behandelt een aantal specifieke geschillen tussen makers en exploitanten. Het gaat dan meestal over het begrip “billijke vergoeding” dat halverwege 2015 is opgenomen in de Auteurswet. Welk bedrag is bijvoorbeeld redelijk als vergoeding voor het gebruik van muziek in een reclamespot voor een bekend biermerk? En wat moet er worden bijbetaald als die reclame later ook nog op internet wordt gebruikt? Die onderhandelingen kunnen wel eens vastlopen.

Het streven van de betrokken brancheorganisaties is om, voordat er een uitspraak komt van de commissie, altijd eerst te proberen of partijen alsnog tot een schikking kunnen komen. Dat was tot nog toe nooit gelukt, totdat … Eline de laatste zaak als mediator mocht begeleiden.

De situatie

Een componist had de klacht ingediend omdat er volgens hem geen billijke vergoeding was betaald voor het gebruik van zijn muziek door een producent. De twee partijen hadden jarenlang goed samengewerkt in verschillende producties maar nu toch een flink verschil van mening over wat redelijk zou zijn. De aanpak van Eline was – ook hier – om eerst uitgebreide persoonlijke en vertrouwelijke intakegesprekken te voeren met de twee partijen en hun raadslieden. Daaruit ontstond de bereidheid om met elkaar en de mediator om tafel te gaan. Zo konden de deelnemers samen onderzoeken of en hoe ze zonder verdere reputatieschade tot een oplossing konden komen.

Dat lukte! Uiteraard delen we niets over de inhoud van het geschil, maar we kunnen wel vertellen dat Eline de mediation met goed resultaat heeft beëindigd.

Waarom is de kennis en ervaring van Eline in deze branche relevant?

Om terug te komen op de vraag in het begin. Het blijkt als mediator wél nuttig om achtergrondkennis te hebben van deze branche. Door haar ervaring haalt Eline de specifieke belangen snel naar boven en zal ze op typische details ook goed doorvragen. Men komt eerder tot inzichten over wat er misging en wat er nodig zou kunnen zijn om de zaak weer vlot te trekken. En Eline is gewoon een goede gesprekspartner voor artiesten en kunstenaars; eigenlijk altijd leuke mensen met wie ze al haar hele leven plezier beleeft.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *