vertrouwen arbeidsrelatie

Kennisbijeenkomst: Vertrouwen in de arbeidsrelatie

Sinds 2019 organiseren we jaarlijks twee interdisciplinaire kennisbijeenkomsten rondom actuele thema’s op het terrein arbeidsrecht, (psychisch) verzuim en conflict. Op dinsdag 11 april organiseren we alweer de zevende bijeenkomst, rondom het thema “Vertrouwen in de arbeidsrelatie”. Vertrouwen is cruciaal in een goede werkrelatie, zeker als je in een lastige situatie zit rondom reorganisatie, functioneren of ziekte.

We nodigen je graag uit om deel te nemen aan ons kennisontbijt op dinsdag 11 april, 10.00-12.00 in de VerbroederIJ, een creatieve, sociale en duurzame hotspot aan het IJ in Amsterdam Noord.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, aanmelden wel noodzakelijk. Er zijn maximaal 30 plekken.

Achtergrond bij thema

Geschaad vertrouwen is een bekende voedingsbodem voor conflict. Vertrouwensbreuk is bijna altijd een element binnen onze arbeidsmediations.

In deze interdisciplinaire kennissessie voor professionals willen we weer vanuit verschillende invalshoeken het gesprek voeren. Vanuit HR, leidinggevende, verzuimbegeleiding, bedrijfsarts en de juridisch adviseur kijken we naar het begrip vertrouwen, vertrouwensbreuk en vooral ook mogelijkheden tot herstel.

Programma

We beginnen om 10 uur met ontbijt en terwijl u geniet van uw broodje een paneldiscussie, waarvoor we deze keer de volgende deskundige professionals hebben uitgenodigd:

  1. Jaap Dogger, senior bedrijfsarts, mede auteur van de NVAB Richtlijn Psychische Problemen en lid van het Regionaal Tucht College Gezondheidszorg Amsterdam
  2. Johan Voogel, arbo-coördinator bij het Leger des Heils Amsterdam
  3. En onze eigen Tabitha van den Berg, die behalve als mediator ook als docent en trainer veel ervaring heeft op het gebied van conflicten bij samenwerking.

Om 10.45 breken we op in kleinere groepjes, om met elkaar verder te brainstormen over eigen casuistiek en  ieders’ ervaringen met vertrouwen verliezen en herstellen in de arbeidsrelatie. Onze ervaring is dat juist daar de mooiste gesprekken ontstaan, omdat de meesten van niet zo vaak in de gelegenheid zijn om kennis en ervaringen te delen met andere professionals. Zoals verzuimbegeleiders, arbeidsrechtadvocaten, een bedrijfsarts, mediator of HR-deskundige.

Om 11.45 ronden we af met een rondje oogsten van inzichten en om 12.00 sluit de bijeenkomst.

Praktisch

We sturen c.a. 1 week voor de bijeenkomst een mail met bevestiging en aanvullende informatie naar iedereen die zich heeft aangemeld.

Aanmelden kan hier

Terugblik kennisbijeenkomsten uit 2022:

Ook leuk: luister onze podcast over verzuim/ arbeidsconflict en de rol van vertrouwen

Podcastserie de Casus

Mediation Amsterdam lanceert podcastserie – de Casus

Als één van de weinige gespecialiseerde kantoren in Nederland, zoeken we naar manieren om méér mensen in aanraking te laten komen met mediation als methode. Deze week lanceren we daarom ‘De CASUS’, een podcastserie over mediation, onder deskundige begeleiding van host Wilson Boldewijn, journalist en allround mediamaker.

Onbekend maakt (mogelijk) onbemind, en vaak, misschien ook wel heel menselijk, neigen mensen naar steeds meer escalatie bij conflict. Er komen adviseurs, advocaten, rechtszaken of zelfs politie bij aan te pas. Onze praktijk laat zien dat je in heel veel situaties, ook rondom ingewikkelde thema’s, ook in gesprek kunt gaan.

Denk dan aan hommeles in het familiebedrijf, grensoverschrijdend gedrag tussen collega’s, ziekte- én disfunctioneren op het werk of complexe processen met misschien wel 5 of meer partijen rondom een maatschappelijk probleem.

Eline van Tijn: ‘We voelen ons alle vier naast registermediator ook ambassadeur voor mediation. Met deze zesdelige podcastserie geven we als echte zendelingen het ‘woord’ en geven ook een kijkje in onze eigen keuken.  We hopen dat de luisteraar zo een idee krijgt over de mogelijkheden van mediation, en dat de podcast “de Casus” zo meer mensen helpt, om net zo enthousiast te worden over ons vak als wij zijn.”

In de praktijk

Kom je na een impasse toch weer in gesprek, dan blijken de meeste mensen prima in staat om het samen op te lossen. Dat is wat mediation is; een kans om met een beetje hulp van een deskundige, neutrale procesbegeleider, je eigen oplossingen vinden. Oplossingen die echt passen bij de situatie zoals jullie hem ervaren, en die ook op de langere termijn houdbaar blijken.

 

Aflevering 1: Het familiebedrijf

Nu te beluisteren op alle podcast platforms: Aflevering 1, de Casus: Het #familiebedrijf met een vraag uit het veld van registeraccountant Mohamed Azzin MSc RA Met muziek: componist Mark Tijn, productie: Max Schuiling, opname: Martijn Ruytinx. 

Luister deze aflevering op Spotify

Mark Spaargaren psycholoog mediator

Mark Spaargaren – een eigen blik

In april 2022 sloot Mark Spaargaren zich aan bij ons kantoor. Hoe is dat bevallen? Tijd voor een korte terug- en vooruitblik. Zaken, blogs, een artikel; Mark heeft niet stilgezeten.

Mark Spaargaren: “ik kende Tabitha, Eline en Roderic al een aantal jaren. We hadden al wat samengewerkt maar op 1 april maakten we onze samenwerking officieel. Inmiddels zijn we 6 maanden verder en kan ik zeggen dat dat enorm goed bevalt. Ik heb al een aantal zaken kunnen doen, zowel alleen als samen met de collega’s, in onze prachtige kantoorruimtes in Amsterdam Noord en Edam.

Voor mij was kiezen voor samenwerking heel logisch: ik heb er bewust voor gekozen om bij een groep aan te sluiten en dit werk niet als solist te willen doen. Ik vind het fijn om in een team te werken. Om ervaringen te kunnen uitwisselen maar ook om gebruik te maken van elkaars expertise. Én omdat ik gestimuleerd wordt om dingen te doen die die buiten mijn comfortzone liggen en ik waarschijnlijk niet snel had gedaan als ik alleen was geweest, zoals een artikel schrijven voor het Tijdschrift Conflicthantering, het schrijven van blogs of het opnemen van filmpjes.

Publicatie op het snijvlak van twee professionele liefdes

In het artikel dat ik heb geschreven voor Tijdschrift Conflicthantering komen twee onderwerpen samen waar ik veel van mijn werkzame leven aan heb besteed: dakloosheid en, meer, mediation. Zoveel mensen in de maatschappelijke opvang hebben verbroken relaties. Soms heeft dat geleid tot dakloosheid, maar vaker nog beperkt het de mogelijkheden om oplossingen voor de dakloosheid te vinden in het netwerk. Er is vaak veel gebeurd en mediation kan een mooie aanvulling zijn op het meer traditionele hulpverleningsaanbod.

Blogs waarin psychologie en conflicthantering samenkomen

De maandelijkse blogs die ik heb geschreven over Psychologie aan de Mediationtafel, zijn mijn manier om inzichten uit de psychologie (ik ben van huis uit opgeleid als psycholoog/gedragswetenschapper) te vertalen naar wat je (soms) ziet in mediation. Daar kreeg ik leuke reacties op, en zelfs een uitnodiging bij het mediationbureau van de Rechtbank in Rotterdam. Ik mag daar het één en ander over dit thema komen vertellen. En dan niet over stoornissen of diagnoses, maar over psychologische processen die voor iedereen herkenbaar zijn en ons gedrag, opvattingen en waarnemingen dagelijks beïnvloeden. Lees de blogserie.

Mediation is moedig.

Het maken van een filmpje was voor mij vér uit mijn comfortzone. Daar was wel wat moed voor nodig. Ik werk liever met mensen, en bij voorkeur uit het zicht. Maar, ik begrijp ook dat het niet zo makkelijk is om je over te geven aan een mediator, als je in een conflictsituatie zit. Een kennismakingsvideo kan dan helpen om te kiezen uit ons aanbod van mediators. De komende maanden hoop ik natuurlijk nog meer mensen te ondersteunen bij het voeren van lastige gesprekken om op die manier oplossingen te vinden voor het gedoe in de relaties. Ik vind het een voorrecht een bijdrage te mogen leveren in vaak ingewikkelde situaties. Mensen wachten lang met het voeren van dit soort gesprekken waardoor het conflict oploopt en de stap om erover in gesprek te gaan steeds groter wordt. Het getuigt dan ook van moed om dit toch te doen. Mensen hierin ondersteunen en bemoedigen, én een veilige setting creëren waarbinnen dit gesprek kan plaatsvinden – dat is wat mij betreft het mooiste aan dit vak!”

Week van de Mediation - mediation bij grensoverschrijdend gedrag

Week van de Mediation | kennisbijeenkomst grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Sinds 2019 organiseren we jaarlijks twee interdisciplinaire kennisbijeenkomsten rondom actuele thema’s op het terrein arbeidsrecht, (psychisch) verzuim en conflict. Actueler dan grensoverschrijdend gedrag in al zijn verschijningsvormen kan in 2022 bijna niet. Onze bijeenkomst is bewust gepland in de landelijke Week van de Mediation, waar ook wij als kantoor graag een steentje aan bijdragen.

We nodigen je graag uit om deel te nemen aan onze online bijeenkomst op donderdag 3 november, 10.00-12.00. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Achtergrond bij thema

De kranten staan er al tijden vol van: #metoo, vermeend machtsmisbruik in de Tweede Kamer, DSK, The Voice, Depp vs. Heard, het Amsterdamsch Studenten Corps. Grensoverschrijdend gedrag, seksueel of anderszins, lijkt onuitroeibaar. Als het al niet preventief valt aan te pakken, wat doe je dan in de individuele gevallen waar het mis gaat? Brengt de huidige cancelcultuur de juiste oplossing, of bestaan er correctieve (be)handelingen die tot herstel leiden? Wat doe je bij recidive?

Daarom deze interdisciplinaire online kennisbijeenkomst voor professionals. We bespreken dit thema dan graag met elkaar vanuit verschillende invalshoeken: juridisch/rechtszaken, arbeidsrechtelijk/ontslag, zorg/psychiatrie, maatschappelijk/publieke opinie/reputatieschade.

Wij hebben deskundigen Janke Dekker, Bas Frelier en Barend van Luyn bereid gevonden hun gedachten vanuit hun eigen professionele achtergrond en expertise met ons te delen. In een openhartige, vertrouwelijke bijeenkomst.

Onze sprekers

Janke Dekker is theatermaker en voorzitter van stichting Mores Online:  het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten-televisie-en filmsector.

Bas Frelier werkt als psychiater/seksuoloog bij De Waag, het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. Zij bieden gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis. Bas is gespecialiseerd in de behandeling van daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Barend van Luyn is advocaat en partner bij advocatenkantoor Loyal. Hij is gespecialiseerd in Arbeidsrecht.

Plenaire vragen en antwoorden leiden hopelijk tot meerwaarde voor alle deelnemers in het begrijpen van oorzaken en gevolgen, de aanpak en de beoogde doelen. Natuurlijk is er – zoals altijd – ook ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek of dilemma’s.

Praktisch

We sturen c.a. 1 week voor de bijeenkomst een mail met Zoom-link en aanvullende informatie naar iedereen die zich heeft aangemeld.

Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over de Week van de Mediation en andere activiteiten door het hele land, verwijzen we je graag door naar de landelijke campagnesite.

 

Open bedrijvendag Amsterdam Noord – Conflictvaardig ondernemen

Op vrijdag 7 oktober opent de ondernemersgemeenschap van Amsterdam Noord haar deuren. Van Damen Shipyards tot een ZZP hotspot, van een probiotica-laboratorium tot toprestaurant; in Amsterdam Noord vind je het allemaal. Bewoners, geïnteresseerden, werkzoekenden, studenten, nieuwkomers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen is welkom! Meer informatie over de deelnemende bedrijven en plekken die je kunt bezoeken op vrijdag 7 oktober op de website van de Open Bedrijvendag Amsterdam Noord.

Wij dragen dit soort initiatieven een warm hart toe en doen ook dit jaar mee. Als ondernemers die al sinds 2005 in Amsterdam Noord gevestigd zijn. Maar ook om te laten zien wie wij zijn, en hoe mediation – vaak – erger kan voorkomen. Wij bieden daarom een workshop conflictvaardig ondernemerschap aan. Want waar gewerkt wordt, ontstaat ook wel eens gedoe. Hoe voorkom je dat dat gedoe jouw bedrijf of project volledig op zijn gat gooit?

Je vindt ons bij ZZP-hotspot de Werkplek, waar we van 13.00-13.20 een workshop geven in de Expo-Loods, en daarna ook open staan voor een vertrouwelijke sparsessie of gewoon een open gesprek op de Hotspot-informatiemarkt. Je kunt op deze leuke plek ook een proefles van NDSM Fightclub volgen, een mini-meditatiemomentje boeken, mee op een fietstocht door Noord met gids, of meedoen met de ‘ontslag-op-staande-voet-quiz’, om maar een paar van de andere activiteiten op te noemen. Kijk hier voor het volledige programma bij de Werkplek.

Waarom doen wij mee met de Open bedrijvendag Amsterdam Noord?

Ayten maatschappelijke mediation

Een nieuw gezicht op ons kantoor

Wij vinden het belangrijk dat mediation toegankelijk is voor iedereen, én willen ons graag inzetten voor het bevorderen van kwaliteit in onze beroepsgroep. Vanuit die maatschappelijke betrokkenheid, geven we regelmatig mediators in opleiding, of studenten met een sterke affiniteit met alternatieve geschillenoplossing de kans om enkele maanden mee te lopen.

Dit najaar loopt Ayten Kirdemir bij ons mee. Zij is al vele jaren beroepsmatig actief in Amsterdam Noord bij verschillende welzijnsorganisaties. Bovenop haar ervaring als (schuld)hulpverlener voegt ze nu ook mediation toe aan haar vaardigheden. Naast meelopen in de praktijk, moedigen we ook altijd een eigen onderzoek of project aan, zodat iedere mediator of student ook zijn eigen mening kan vormen over ons vak, en de toepassing van mediation. Zo ook Ayten.

Ayten zelf aan het woord

Ik ben Ayten Kirdemir en in februari 2022 gestart met een één-jarige opleiding mediation. Deze opleiding heb ik gekozen omdat deze gevoelsmatig in het verlengde ligt met mijn huidige functie binnen de hulpverlening, maar toch genoeg uitdaging biedt. Ik besef me inmiddels dat je een totaal nieuw vak leert. Bij Mediation Amsterdam krijg ik de gelegenheid om mee te kijken in de keuken en zo waar mogelijk praktijkervaring op te doen. 

Daarnaast zal ik onderzoeken hoe het zit met conflictbemiddeling binnen diverse culturen.

We hebben te maken met een diversiteit aan nationaliteiten en culturen in Nederland, waarin iedereen op zijn eigen manier met conflicten om gaat. 

Met mijn onderzoek hoop ik in ieder geval in kaart te kunnen brengen of mediation bekend is binnen desbetreffende culturen. Wat we eraan kunnen doen om die bekendheid te vergroten en onder andere waar we op moeten letten als een mediator met diverse nationaliteiten/culturen aan tafel zit.

Wij kijken er naar uit om met Ayten samen te werken. Wil je de komende maanden meer weten over Aytens’ onderzoek? Houdt onze LinkedIn-pagina in de gaten of stuur ons een mailtje!

Tabitha op de radio

Conflictvaardig op de radio

Naar aanleiding van ons event ‘De Conflictvaardige Stad‘ kregen wij de uitnodiging om ook eens bij radio Dieperick in gesprek te gaan met de host, Thamon van Blokland, een oud-politieman en radiomaker met een grote interesse in menselijk gedrag.

Onze mediator Tabitha van den Berg reisde afgelopen vrijdag af naar zijn studio, in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Samen voerden ze een mooi gesprek over verwijzingen van mediation door de rechter, buurtbemiddeling en de impact van stress. Als toetje kwam ook ter sprake wat een ieder zelf kan doen om ook binnen de familie of tussen vrienden conflicten te reduceren. Zo kunnen we allemaal een steentje bijdragen aan minder stress, gedoe en conflicten, in onze eigen omgeving. Geen overbodige luxe in een tijd waarin we weinig luisteren naar elkaar, en vooral veel praten en vinden!

Terugluisteren kan: Radio Dieperick, 3 juni

kennisontbijt complex verzuim

Complex en langdurig verzuim – kennisbijeenkomst

Op 19 april kwamen wij vanuit Mediation Amsterdam samen met een veertigtal experts uit verschillende disciplines, met één gezamenlijke interesse: van elkaar leren hoe wij op een betere manier kunnen omgaan met complex, langdurig verzuim.

Als mediator, HR-professional, verzuimcoach, bedrijfsarts, advocaat of leidinggevende heb je ieder een andere rol. Vaak zijn we wel allemaal vanuit een andere hoek betrokken bij een complexe casus.

Stellingen en advies

Wat heeft een medewerker die langdurig uitvalt of kampt met restklachten nodig van een leidinggevende? Kim Hulscher, vanuit haar eigen kankerdiagnose en herstel nu werkzaam als ervaringsdeskundige binnen het Leger des Heils en stichting Olijf nam ons mee in de wereld van ziek zijn. En de complexiteit van terugkeren of uiteindelijk afscheid nemen op de werkvloer.

Kerstin Hopman, advocaat sociale zekeringsrecht en zielscoach deelde haar visie op langdurig verzuim én tips hoe wel en niet om te gaan met een WIA-aanvraag als werkgever en werknemer. Een traject bij het UWV dat je bij voorkeur gezamenlijk loopt.

Astrid Scheper, zelfstandig HR adviseur binnen het MKB ziet veel mogelijkheden om leidinggevende beter te begeleiden en coachen in de omgang met zieke werknemers. Daar is nog veel winst te halen.

Mark Spaargaren, nu mediator bij ons kantoor maar in het verleden manager/leidinggevende van grote teams in de zorg, pleitte vooral voor het actief en preventief investeren in de goede werkrelatie met iedere medewerker. Want: “Omdat als het ingewikkeld wordt, de werkrelatie toch vaak niet zo goed blijkt te zijn als gedacht en als nodig is. En omdat er (over en weer vaak) allerlei aannames worden gedaan vanuit beide kanten die niet of onvoldoende bij de ander worden getoetst waardoor
miscommunicatie en teleurstelling kan ontstaan.”

Kennis delen

Naast het luisteren naar een aantal deskundige sprekers, is er ook in kleinere groepen doorgepraat over de thema’s van de ochtend. Een mooie, rijke uitwisseling, die we ook komend jaar willen voortzetten.

Het meer uitgebreide verslag van deze kennissessie, inclusief tips voor leidinggevenden/werkgevers én werknemers kun je hier downloaden: Verslag kennissessie complex verzuim 19 april 2022.

conflictvaardige stad - event

De conflictvaardige stad – bijeenkomst 2 juni

Als mediators hebben wij een bovengemiddelde interesse in menselijke interactie. Hoewel we van conflict ons werk hebben gemaakt zijn we als mensen gemotiveerd om bij te dragen aan échte gesprekken, die leiden tot werkelijke oplossingen en minder botsingen. Veel van onze klanten zijn ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daar werken mensen die allemaal op hun eigen manier hard werken om de wereld een beetje mooier, slimmer, gezonder of zorgzamer te maken.

Toch schuurt en botst het wel eens. Burger versus overheid, burger versus maatschappelijke voorzieningen, ondernemers versus lokale politiek: ieder heeft zijn eigen belangen, behoeftes en overtuigingen wat goed is.

Dus hoe faciliteer je minder gedoe, botsingen en ronduit ruzie in de context van ‘de stad’? Een stad van burgers, maatschappelijke organisaties, maar ook de stad als politieke omgeving, en stad met bedrijven die zorgen voor het economisch klimaat en banen.

Hoe verenig je al die groepen en belangen? De komst van Mark Spaargaren is een goede gelegenheid om daar een kennisbijeenkomst met boeiende sprekers over te organiseren!

Boven de rook van Amsterdam

Afgelopen september kwamen we voor het eerst samen op de prachtige locatie van de Grote Kerk in Monnickendam. Toen rond het thema familiebedrijven, in 2022 zoeken we het maatschappelijke debat op: ons thema is de conflictvaardige stad. Wat is een conflictvaardige stad? Hoe kom je samen tot evenwichtige, werkbare compromissen? Wat doe je met mensen die niet (meer) mee te lijken komen, en wie betaalt de prijs voor de lokale impact van mondiale problemen? Thema’s die niet zo eenvoudig op te lossen lijken, en ons toch allemaal aangaan. Blijf je niet in gesprek, dan zijn botsingen, verharding en conflicten de prijs die we allemaal betalen. Als burgers, als professionals, als lokale politicus en als ondernemer.

Stevige materie, en daar hebben we dan ook stevige sprekers bij gevonden om ons te inspireren én een duwtje in de juiste richting te geven. De bijeenkomst wordt geopend door Marian van der Weele, burgemeester Gemeente Waterland. Daarna zijn er twee keynote speakers:

Verder op het programma

– vanaf 14.30 met elkaar het gesprek voortzetten: thematafels

Tafel 1:  de conflictvaardige stad | iedereen binnen boord houden. In gesprek over huisvesting van kwetsbare stadsbewoners versus belangen en zorgen van andere (buurt)bewoners met Mark Spaargaren.

Tafel 2:  de conflictvaardige stad | politiek, bedrijfsleven en botsende (burger)belangen. Macht en balans zoeken met o.a. Patricia Wouda, belangenbehartiger VEBAN en vertegenwoordigers van het lokale bestuur.

Tafel 3: de conflictvaardige stad | stadsmakers en vredestichters. In gesprek over verschillende initiatieven om verbroedering en verbondenheid in het complexe stadsleven te bevorderen met Bente London.

Tafel 4: de conflictvaardige stad | wie draagt de stad? Hoe ver gaat maatschappelijke verantwoordelijkheid? Hoe verdelen we de lokale impact van mondiale uitdagingen met Ombudsman Munish Ramlal.

Kortom: meer dan genoeg gesprekstof! We kijken uit naar een inspirerende live ontmoeting inclusief gezellige borrel! Want we willen deze gelegenheid ook graag aangrijpen om Mark hartelijk te verwelkomen in onze praktijk!

Praktische informatie

Het event vindt plaats in de monumentale Grote Kerk in het historische Monnickendam (10 auto-minuten ten noorden van Amsterdam) op donderdagmiddag 2 juni as. van 13:00 – 16:00
met aansluitend een borrel tot 17:30 om te proosten op Marks’ succes binnen ons kantoor.

Meld je hier gratis aan voor 2 juni 2022, 13:00 uur

Over onze sprekers

Munish Ramlal (1982) is ombudsman voor de metropool Amsterdam. Na zijn studie aan de Erasmus School of Law promoveerde hij in de rechtssociologie. Daarna werkte hij achtereenvolgens als adviseur van de Nationale ombudsman (expert op burger-overheidsvraagstukken), organisatieadviseur voor de publieke sector en hoofd Systeemtoezicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast is Munish Ramlal actief in de Haagse en Rotterdamse kunst- en cultuursector als toezichthouder.

Bente London is al 15 jaar directeur BeterBuren, een organisatie die buurtbemiddeling verzorgd in 11 gemeentes rondom Amsterdam met 12 medewerkers en 250 vrijwillige buurtbemiddelaars. Jaarlijks worden zo’n 2500 aanmeldingen opgepakt. Buurtbemiddeling is de lichtste vorm en eerste stap binnen herstelrecht-voorzieningen. Naast BeterBuren maakt Bente zich ook hard voor landelijke bekendheid buurtbemiddeling, zodat bewoners en verwijzers deze eerste stap naar samen oplossen burenproblemen op tijd inzetten.

Bonusmateriaal

We maakten zelf ook nog een video van 1,5 minuut over waarom we dit event organiseren…

Mark Spaargaren bij Mediation Amsterdam

Mark Spaargaren sluit zich aan bij Mediation Amsterdam

Een laagje dieper: uitbreiding met een psycholoog-mediator

Per 1 april sluit psycholoog-mediator Mark Spaargaren (1972) zich aan bij Mediation Amsterdam, een gespecialiseerd kantoor in arbeids- en zakelijke mediation, coaching en andere vormen van procesbegeleiding tussen professionals.

Mark Spaargaren: ‘Eerlijke gesprekken op tijd voeren, ook over moeilijkere onderwerpen, leidt tot meer werkvreugde. Daarmee houd je mensen binnenboord. Na ruim 15 jaar leidinggeven weet ik dat daar veel winst te behalen valt. Mijn interesse in mediation ontstond doordat ik helemaal niet van conflicten houd. Ik kwam ze wel overal tegen. Ik ontdekte hoe ik zelf comfortabeler kon reageren bij onenigheid. Ik heb geleerd dat conflicten door de eigen belangen en die van anderen te onderzoeken, een stuk minder spannend worden. Daardoor ontstaat enorme ruimte voor herstel, of op zijn minst duidelijkheid, in de relatie. Zoveel blijft onuitgesproken – uit angst, omdat het teveel kost, uit wrok, schaamte of boosheid, of omdat men simpelweg niet weet hoe. Overal om ons heen zien we de resultaten van misgelopen communicatie, standpunten die mijlenver uiteenlopen, en onuitgesproken gevoelens. Daar voel ik een opdracht.

Ik werk het liefst samen in een team met verschillende mensen en ieder zijn of haar eigen expertise. Dus toen de keuze was om of alleen aan de slag te gaan of met anderen, was de keuze snel gemaakt. Met de collega’s van Mediation Amsterdam had ik al langer contact en er is een klik. Daarnaast denk ik dat ik pas bij de manier waarop zij willen werken: klantgericht, professioneel, én toegankelijk. Ons team brengt een mooie mix aan persoonlijkheden en expertise samen, waar ik goed tussen pas.’

Tabitha van den Berg, partner: ‘Wij zijn alle drie erg blij met deze aanvulling. Met Mark aan boord krijgen we niet alleen meer capaciteit om in de groeiende vraag naar mediation te voorzien. Zijn komst brengt ons als collectief ook verdieping; een psycholoog-mediator brengt weer andere kennis en ervaring binnen dan een jurist-mediator of ondernemer-mediator. Daar profiteren wij onderling van, maar het is ook een mooie uitbreiding van ons aanbod aan onze cliënten.’

Over Mediation Amsterdam
Wij zijn een kantoor van vier geaccrediteerde MfN mediators. De MfN (de Mediatorsfederatie Nederland) staat voor kwaliteit en zorgvuldigheid. Als mediators hebben wij een pragmatische en empathische aanpak. Steeds zoeken we naar de balans tussen de emotionele impact van het conflict en de praktische, zakelijke kant van de kwestie. Onze missie: open, respectvolle dialogen met resultaat tot stand brengen. Samen op zoek naar een goede en vooral duurzame oplossing voor gedoe en conflict.

Naast mediation bieden we ook coaching en procesbegeleiding aan: verschillende vormen om mensen weer succesvol in dialoog te brengen. Met respect voor autonomie en verschillen. Elke keer maatwerk, met de focus op kwaliteit én een fijne werkrelatie. Tussen werkgever en werknemers, binnen organisaties en tussen eigenaren en vennoten.

Mediation Amsterdam bestaat sinds 2004 en heeft sindsdien meer dan 500 conflicten tot een goed einde gebracht.

We geloven ook in maatschappelijke betrokkenheid, juist als ondernemers. Daar waar wij een steentje kunnen bijdragen, doen we dat dan ook. Op ons kantoor kun je dus regelmatig co-mediators en stagiairs tegenkomen. Daarnaast zijn we regelmatig actief als gastdocent, spreker of als buurtbemiddelaars om zo een bijdrage te leveren aan een conflictvaardige samenleving.

Wil je kennismaken met Mark, of meer weten over onze inzet voor een conflictvaardige samenleving? Op 2 juni organiseren we een bijeenkomst in de Grote Kerk in Monnickendam over dit thema. Stuur ons een mailtje als je daarvoor uitgenodigd wilt worden.

Meer over Mark Spaargaren, bekijk zijn profiel of kijk deze video waarin Eline en Roderic onze nieuwe kantoorgenoot verwelkomen.