rouw en relaties op de werkvloer

Kennisbijeenkomst rouw op de werkvloer

Sinds 2019 organiseren we regelmatig interdisciplinaire kennisbijeenkomsten over actuele thema’s rondom werk, recht, conflict en dreigend verzuim. In de Landelijke week van de Mediation, van 30 oktober t/m 3 november hebben we het thema rouw op de werkvloer als uitgangspunt genomen.

Ben je erbij? De kennissessie vindt online plaats op dinsdagochtend 31 oktober via Zoom van 10.00 – 12.00 uur. Gelijk aanmelden.

Achtergrond en sprekers
Hoe ga je om met een medewerker die worstelt met verlies? Verlies kent vele vormen. Verlies van een naaste, maar ook verlies van identiteit, door ziekte of door het komen te vervallen van een functie. Hoe kun je als collega en/of werkgever naast iemand gaan staan? En voor hoe lang? Zijn er ‘regels’ rondom rouw? Wat werkt wel en wat werkt niet?

Op 31 oktober a.s. organiseren we, in het kader van de week van de mediation, een interdisciplinaire online kennisbijeenkomst voor professionals. We bespreken dit thema dan graag met elkaar vanuit verschillende invalshoeken: arbeidsrechtelijk, zorg/medisch, best practices, wetenschap, cultuur en leiderschap.

Wij hebben een aantal deskundigen vanuit de ervaringskennis, bedrijfsmaatschappelijk werk en de wetenschap bereid gevonden hun gedachten hierover vanuit hun eigen professionele achtergrond en expertise met ons te delen, in een openhartige, vertrouwelijke bijeenkomst.

We gaan ervan uit dat eenieder vertrouwelijk zal omgaan met de informatie die we met elkaar delen. We zullen na afloop zorgdragen voor een (geanonimiseerd) verslag met inzichten en tips om breder te verspreiden.

Terugblik op de laatste drie bijeenkomsten:
training autisme neurodiversiteit en conflict

Najaarstraining rondom mediation & autisme

Na de succesvolle training dit voorjaar, verzorgen onze collega Tabitha van den Berg en ervaringsdeskundig autisme-consultant Myrthe Korf de training autisme, conflict en mediation komend najaar voor de tweede keer bij ons op kantoor.

Over autisme, of autisme spectrum stoornis (ASS) zoals de diagnose officieel heet, bestaan veel vooroordelen. Ook onder mediators. Het denken over autisme is (gelukkig) aan ontwikkeling onderhevig. De term neurodiversiteit, die breder is dan alleen autisme, is in opmars. Onder andere op basis van data van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt geschat dat één op de zeven mensen wereldwijd een ‘afwijkend’ brein heeft, dat wil zeggen een brein dat informatie en prikkels op een andere manier verwerkt. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen met hoogbegaafdheid, dyslexie, AD(H)D of autisme. Langzaamaan wordt duidelijk dat een inclusieve werkvloer ook betekent oog hebben voor verschillende breinen in de werksetting. Dat is (nog) niet altijd vanzelfsprekend.

Autisme en (kans op) conflict

De meeste mensen die zich identificeren als autist en/of de diagnose autisme hebben, ervaren moeilijkheden in de communicatie met nietautistische mensen. Samenwerken kost hen méér energie. Voldoen aan normen die niet bij je passen, omgaan met verschillende verwachtingen en moeite hebben met periodes van onduidelijkheid en transitie; dit kan allemaal een bron van stress en een voedingsbodem voor conflict vormen. Niet kunnen meekomen in een wereld waarin jouw behoeften en talenten minder  zichtbaar zijn of minder gewaardeerd worden dan die van een ander heeft een prijs, bijvoorbeeld ziekte en/of conflict op de werkvloer. Een situatie met allemaal verliezers. Kan dat anders? En kan bemiddeling of mediation daarbij een rol spelen? Wij geloven van wel.

Daarom ontwikkelden Myrthe Korf (zelf autistisch en werkzaam als consultant/trainer autisme en hoogbegaafdheid) en Tabitha van den Berg (gespecialiseerd arbeidsmediator) in 2022 een internationale workshop in London waaraan 40 mediators van over de hele wereld deelnamen. In 2023 kwam daar een uitgebreidere Nederlandse variant bij.

Beide trainers hebben beiden veel eigen ervaring met autisme en conflict in organisaties. Daarnaast hebben zij ook verschillende opleidingen gevolgd, onder andere bij de AutismeAcademie.

Myrthe Korf: Binnen het thema neurodiversiteit ligt onze focus bij autisme, maar een deel van onze kennis en tips is ook toepasbaar als er sprake is van ADHD, dyslexie, hoogbegaafdheid en vormen van chronische psychische kwetsbaarheid.

Op het programma

Deze training bestaande uit drie delen: 2  x 1,5 uur online via Zoom en 1 dag op locatie in Amsterdam.

In een kleine groep van minimaal 6,  maximaal 12 personen gaan wij aan de slag met onder andere:

Inzichten in verschillende uitingsvormen van autisme;
De impact van stress, conflict en trauma op het autistisch brein;
De verschillen in communicatiestijlen tussen neurotypische (‘gemiddelde’) breinen en autistische breinen;
Handelingsverlegenheid: hoe word je prikkel en taalbewust als begeleider?
Het schrijven van een autismevriendelijk mediationscript;
Diverse rollenspellen en opdrachten om de toepassing in gesprekken te oefenen.

Voor wie?

Mediators, leidinggevende, HRmedewerkers en jobcoaches met een actieve rol in en/of affiniteit met het begeleiden van samenwerkingen tussen autistische en nietautistische collega’s. Voor mediators worden 12PE punten aangevraagd bij het MfN.

Kosten & data dit voorjaar

Kosten €575 ex btw. Dit is inclusief lunch, koffie en thee, een reader en een literatuurlijst, en 12 PE punten (MfN)  (in aanvraag). Kom je met zijn tweeën vanuit één organisatie dan geldt er 10% korting voor jullie beiden.

Locatie: Online (via Zoom) en het kantoor van Mediation Amsterdam (Johan van Hasseltweg 2C1, 1022 WV Amsterdam Noord).

Dinsdag 26 september 15.0016.30: inleidend webinar (online).  Kennismaking, terminologie en inventarisatie leervragen.

Vrijdag 29 september, 10.00-16.30  Livedag vol theorie en praktische oefeningen (op kantoor Mediation Amsterdam):

Dinsdag 10 oktober 15.0016.30 (online via Zoom): Afronding, evaluatie en praktijk:

Aanmelden of nog vragen? Stuur een mailtje naar Tabitha

 

Lindsay Kom mediator Mediation Amsterdam

Uitbreiding – Lindsay Kom bij Mediation Amsterdam

Per 1 juli is ons kantoor een vijfde mediator rijker: Lindsay Kom heeft ja gezegd op een samenwerking met ons kantoor en is nu ook (legal) mediator bij Mediation Amsterdam. Wellicht heeft u haar eerder gezien; enkele jaren geleden liep zij tijdens het afronden van haar masteropleiding aan de Vrije Universiteit ook al stage bij ons kantoor.

Lindsay Kom over haar mediatorschap: “Al op jonge leeftijd heb ik geleerd om te luisteren naar de onuitgesproken woorden, die als stille melodieën in de lucht zweven. Het geeft mij energie wanneer ik merk dat de deelnemers aan de mediationtafel elkaar echt horen en na de mediationsessie weer verder kunnen.”

Tabitha van den Berg, partner Mediation Amsterdam: ‘Met Lindsay Kom, MfN-registermediator halen wij energie, deskundigheid en bevlogenheid in huis. Wij kennen elkaar al een aantal jaar, en in verschillende projecten en bemiddelingen hebben wij Lindsay vol overtuiging het aanbod gedaan om een intensieve samenwerking aan te gaan.’

Over Lindsay

Lindsay heeft op hoog niveau gedanst en na het afronden van haar hbo-rechtenstudie heeft ze enkele jaren als jurist gewerkt bij zakelijk-juridische organisaties. Haar doorzettingsvermogen en intrinsieke motivatie om mensen te leren kennen en problemen te doorgronden, zijn kenmerkend voor haar persoonlijkheid.

Al voordat Lindsay in 2019 begon aan de Master Rechtsgeleerdheid: conflicthantering, rechtspraak en mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam, was ze al actief als bemiddelaar. Zo vervulde ze de rol van trainer en coördinator van buurtbemiddeling bij een maatschappelijke organisatie.

Met haar juridische kennis en werkervaring in zowel de commerciële rechtspraktijk als bij maatschappelijke organisaties, is Lindsay een veelzijdige mediator die goed uitgerust is om professionele kwesties aan te pakken.

Kortom, een geweldige aanwinst binnen ons team van mediators. Benieuwd naar Lindsay? Kijk haar profiel-video hier

mediator familiebedrijf

Een ervaringsdeskundige mediator familiebedrijf in ons midden

Onze kantoorgenoot Eline van Tijn is in april opgenomen in het Register van FB Mediators. Na het succesvol volgen van de specialisatieopleiding en slagen voor het praktijkexamen, mag zij zich met recht specialist-mediator noemen, in de context van het familiebedrijf. Een mooie erkenning van haar jarenlange kennis en expertise op dit gebied. Dit aandachtsgebied als zakelijk mediator kwam voor Eline logisch voort uit het feit dat zij zelf al ruim 30 jaar het eigen familiebedrijf Soundwise heeft gerund.

Derde generatie aan de beurt

Soundwise opereert al bijna 70 jaar in de top van de Nederlandse geluids-en muziekproductie. Op de foto bij dit bericht zie je de vintage Neumann microfoons, die haar vader destijds kocht voor zijn studio. Ondertussen zijn de huidige en toekomstige partners onder haar leiding al een tijdje bezig met het proces van overdracht naar de 3e generatie. Dat moet zorgvuldig gebeuren om conflicten te voorkomen.

Eline: “ Dit is de tweede keer dat  ik een bedrijfsopvolging in ons eigen familiebedrijf heb begeleid en als ‘ervaringsdeskundige’ kan ik bevestigen dat het verstandig is om gebruik te maken van een neutrale procesbegeleider. Zelfs (of juist) nu ik gespecialiseerd ben in deze materie vond ik het belangrijk om iemand van buiten te betrekken bij de overdracht. Ik hoefde daardoor als vertrekkend aandeelhouder niet mijn eigen vlees te keuren en kon mijn eigen belangen beter afwegen tegen die van de andere betrokken partijen.”

Eigen dynamiek

In familiebedrijven speelt een heel eigen dynamiek. Zakelijke en persoonlijke factoren lopen door elkaar heen. En juist bij het proces van bedrijfsopvolging kan het zo maar gebeuren dat oud zeer naar de oppervlakte komt. Bovendien kan er verschil van inzicht bestaand over het beleid en de toekomst van het bedrijf. Of andere percepties over (on)gelijke behandeling van de betrokken partijen. Afijn, er kan van alles misgaan, zoals bijvoorbeeld in de populaire TV serie “Succession”. Leuk om naar te kijken, maar zelf meemaken; liever niet!

In het bedrijf van Eline verlopen de gesprekken gelukkig goed. De komende jaren kan Eline zich daarom nog meer inzetten om als “FB Mediator” andere families met een bedrijf te begeleiden om vastgelopen situaties te ontwarren.

 

Kijk ook naar deze vlog waarin Eline haar passie en ervaring uit de doeken doet vanuit de studio.

autisme neurodiversiteit in mediation

Training autisme, conflict en mediation

Over autisme, of autisme spectrum stoornis (ASS) zoals de diagnose officieel heet, bestaan veel vooroordelen. Ook onder mediators. Het denken over autisme is (gelukkig) aan ontwikkeling onderhevig. De term neurodiversiteit, die breder is dan alleen autisme, is in opmars. Onder andere op basis van data van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt geschat dat één op de zeven mensen wereldwijd een ‘afwijkend’ brein heeft, dat wil zeggen een brein dat informatie en prikkels op een andere manier verwerkt. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen met hoogbegaafdheid, dyslexie, AD(H)D of autisme. Langzaamaan wordt duidelijk dat een inclusieve werkvloer ook betekent oog hebben voor verschillende breinen in de werksetting. Dat is (nog) niet altijd vanzelfsprekend.

Autisme en (kans op) conflict

De meeste mensen die zich identificeren als autist en/of de diagnose autisme hebben, ervaren moeilijkheden in de communicatie met nietautistische mensen. Samenwerken kost hen méér energie. Voldoen aan normen die niet bij je passen, omgaan met verschillende verwachtingen en moeite hebben met periodes van onduidelijkheid en transitie; dit kan allemaal een bron van stress en een voedingsbodem voor conflict vormen. Niet kunnen meekomen in een wereld waarin jouw behoeften en talenten minder  zichtbaar zijn of minder gewaardeerd worden dan die van een ander heeft een prijs, bijvoorbeeld ziekte en/of conflict op de werkvloer. Een situatie met allemaal verliezers. Kan dat anders? En kan bemiddeling of mediation daarbij een rol spelen? Wij geloven van wel.


Daarom ontwikkelden Myrthe Korf (zelf autistisch en werkzaam als consultant/trainer autisme en hoogbegaafdheid) en Tabitha van den Berg (gespecialiseerd arbeidsmediator) in 2022 een internationale workshop in London waaraan 40 mediators van over de hele wereld deelnamen. Na het succes van deze training in London brengen we de training dit voorjaar ook naar Nederland.

Beide trainers hebben beiden veel eigen ervaring met autisme en conflict in organisaties. Daarnaast hebben zij ook verschillende opleidingen gevolgd, onder andere bij de AutismeAcademie.

Myrthe Korf: Binnen het thema neurodiversiteit ligt onze focus bij autisme, maar een deel van onze kennis en tips is ook toepasbaar als er sprake is van ADHD, dyslexie, hoogbegaafdheid en vormen van chronische psychische kwetsbaarheid.

Op het programma

Deze training bestaande uit drie delen: 2 * 1,5 uur online via Zoom en 1 dag op locatie in Amsterdam.

In een kleine groep van maximaal 8 personen gaan wij aan de slag met:
Inzichten in verschillende uitingsvormen van autisme;
De impact van stress, conflict en trauma op het autistisch brein;
De verschillen in communicatiestijlen tussen neurotypische (‘gemiddelde’) breinen en autistische breinen;
Handelingsverlegenheid: hoe word je prikkel en taalbewust als begeleider?
Het schrijven van een autismevriendelijk mediationscript;
Diverse rollenspellen en groepsopdrachten.

Uiteraard is er in onze opzet veel ruimte voor eigen inbreng en het uitwisselen van ervaringen. Ook zal een wandeling in tweetallen van 45 minuten met een coachvraag onderdeel zijn van de trainingsdag op locatie.

Voor wie?

Mediators, leidinggevende, HRmedewerkers en jobcoaches met een actieve rol in en/of affiniteit met het begeleiden van samenwerkingen tussen autistische en nietautistische collega’s. Voor mediators worden 12PE punten aangevraagd bij het MfN.

Kosten & data dit voorjaar

Kosten €525 ex btw. Dit is inclusief lunch, koffie en thee, een reader en een literatuurlijst, en 12 PE punten (MfN)  (in aanvraag). Kom je met zijn tweeën vanuit één organisatie dan geldt er 10% korting voor jullie beiden.

Op het kantoor van Mediation Amsterdam (Johan van Hasseltweg 2C1, 1022 WV Amsterdam Noord).

Donderdag 25 mei, 15.0017.00 inleidend webinar. Terminologie en inventarisatie leervragen.
(Online via Zoom)

Vrijdag 2 juni, Volle dag (live op kantoor Mediation Amsterdam):
o
9.30 inloop,
o
BLOK 1 10.0012.45
o
Pauze: wandelen + lunch 12.4514.00
o
BLOK 2 14.0016.30
o
Afronden/opruimen 16.3017.00

Donderdag 29 juni 15.0017.00 (online via Zoom): Afronding en praktijkvragen webinar:

Aanmelden of nog vragen? Stuur een mailtje naar Tabitha

Kennisbijeenkomst Vertrouwen in de arbeidsrelatie – een terugblik

Op 11 april organiseerden wij onze negende kennisbijeenkomst. Dit keer over de rol van Vertrouwen in de arbeidsrelatie. We combineerden dit met een ontbijtje bij de sociale ondernemers van de VerbroederIJ. Voor ons een vertrouwde plek in de buurt.

Vertrouwen gaat over je geliefd en geaccepteerd voelen! Voelen dat er iemand naast je wil staan.  Kun je geschaad vertrouwen ook weer herstellen? En hoe belangrijk is vertrouwen binnen een arbeidsrelatie?

In het panel vroegen we 3 professionals om hier vanuit het eigen perspectief op te reflecteren:

Aan de hand van een drietal stellingen werd het onderwerp vanuit verschillende kanten belicht, waarna in kleinere groepjes de aanwezigen verder in gesprek konden gaan met de panelleden. We kunnen concluderen dat waar mensen samenwerken,  vertrouwen een belangrijk ingredient is om je ‘senang’ te voelen in je werk. En ook als er moeite is, blijkt vertrouwen in de leidinggevende, de HR-medewerker, de bedrijfsarts of de vertrouwenspersoon essentieel voor herstel.

Het uitgebreide verslag van deze kennisbijeenkomst kun je hier downloaden: Terugblik kennisbijeenkomst Vertrouwen in de arbeidsrelatie 11 april 2023

Voorafgaand aan de kennisbijeenkomst heeft psycholoog-mediator Mark Spaargaren een aantal blogs geschreven over Vertrouwen in de arbeidsrelatie: De basis en het vervolg.

conflictvaardig op het werk

Nieuw aanbod rondom aanpak conflicten op de werkvloer

 

“Dit moet je zelf kunnen managen als leidinggevende.” “Ga eerst zelf het gesprek aan met die collega, jullie zijn beiden volwassen?” Misschien komt het je bekend voor, dit soort uitspraken. Toch is het voeren van lastige gesprekken, niet voor iedereen even eenvoudig. En het goede nieuws: daar kunnen wij je bij helpen.

Regelmatig zitten wij als mediators bij conflicten die misschien, als er eerder een goed gesprek had plaatsgevonden, niet zo ver hadden hoeven escaleren. We komen mensen tegen die lang geslikt hebben, zonder hun eigen grenzen te voelen en te bewaken, ook op de werkvloer. Of leidinggevenden die hoopten dat kwesties in hun team zich wel zouden oplossen met een heldere visie en missie.

Relaties, en het ontwarren van potentiële conflicten en voorkomen van gedoe tussen professionals is ons werk. De afgelopen 18 jaar hebben we daarin heel veel kennis en ervaring opgedaan. Die kennis delen we graag. Naast registermediators zijn we ook actief als als coach/trainer.

Een heel team conflictvaardiger

Bij het kennismaken als (nieuwe) collega’s gaat het vaak over waar je vandaan komt, welke werkervaring je hebt, waar de koffie te vinden is, en wat je gaat doen in de nieuwe functie. Maar praat je ook over je communicatiestijl? Of hoe je reageert op stress en spanningen?

In veel teams is het gesprek over samenwerken en persoonlijke verschillen lastig . We hebben het liever over ‘werk’. We vergaderen over efficiënte processen, deadlines en de KPI’s maar niet over hoe je prettig samenwerkt. Een training conflictvaardig samenwerken is een mooie investering voor zowel nieuwe teams als voor collega’s die al jaren samenwerken. Je kunt de focus leggen op hoe je omgaat met druk of zelfs agressie van buitenaf (‘lastige klanten’) of onderzoeken welke conflictstijlen er binnen jullie team zijn, en hoe je daarin elkaar beter kunt leren begrijpen. Of een beetje van allebei. Een training of workshop met ons, is een fijne combinatie van teambuilding, praktische kennis, zinnige theorie en lekker oefenen. Zo’n workshop kan trouwens ook gecombineerd worden met een diner/kookworkshop op een landelijke locatie net boven Amsterdam Noord.

Individuele coaching

Welke doelen wil je bereiken en waar is ruimte voor verbetering of compromis? Die vraag staat centraal bij een coaching-traject. Op basis van je eigen wens om je verder te ontwikkelen, of misschien op advies vanuit de werkgever.

We maken gebruik van diverse werkvormen, om in- en uit te zoomen naar wat er gebeurt in de interactie. Met als uitkomst: jouw positie in het conflict en wat je ermee te doen hebt wordt duidelijk. Je ontwikkelt een eigen strategie waarmee je verder kan, of hoe je een soortgelijke situatie in de toekomst kunt voorkomen. We kijken onder andere naar taal, jouw plek en rol in het team, jouw eigen conflict- en stressrespons. Coaching is altijd maatwerk! Starten met een kennismaking en daarna een coach-plan kan altijd binnen twee weken. Je hebt de keuze uit Mark Spaargaren en Tabitha van den Berg.

Aantrekkelijk aanbod tot en met 1 juli 2023:

Coaching:
Weet je nu al dat je met één van ons aan de slag wil? Dan hebben we een mooi aanbod.

Bij individuele gesprekken rekenen we een uurtarief van €150,- ex btw. Stap je voor 1 juli in een coachingstraject dan krijg je 3 sessies van 1,5 uur voor de pakketprijs van €495,- ex btw in plaats van €675,- ex btw. Bel gerust voor een (gratis) persoonlijke telefonische intake van 30 minuten.

Aan de slag binnen het team:
* Een training conflictvaardig communiceren voor een team, 2,5 uur (max 8 deelnemers): €500,- exclusief btw, inclusief voorbereiding.*

* Training conflictvaardig communiceren voor grotere teams / op maat, t/m 24 deelnemers/ 4 uur (2 trainers): €950,- ex btw.*

* Reis- en/of lokatiekosten indien buiten Amsterdam nader overeen te komen.

 

vertrouwen arbeidsrelatie

Kennisbijeenkomst: Vertrouwen in de arbeidsrelatie

Sinds 2019 organiseren we jaarlijks twee interdisciplinaire kennisbijeenkomsten rondom actuele thema’s op het terrein arbeidsrecht, (psychisch) verzuim en conflict. Op dinsdag 11 april organiseren we alweer de zevende bijeenkomst, rondom het thema “Vertrouwen in de arbeidsrelatie”. Vertrouwen is cruciaal in een goede werkrelatie, zeker als je in een lastige situatie zit rondom reorganisatie, functioneren of ziekte.

We nodigen je graag uit om deel te nemen aan ons kennisontbijt op dinsdag 11 april, 10.00-12.00 in de VerbroederIJ, een creatieve, sociale en duurzame hotspot aan het IJ in Amsterdam Noord.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, aanmelden wel noodzakelijk. Er zijn maximaal 30 plekken.

Achtergrond bij thema

Geschaad vertrouwen is een bekende voedingsbodem voor conflict. Vertrouwensbreuk is bijna altijd een element binnen onze arbeidsmediations.

In deze interdisciplinaire kennissessie voor professionals willen we weer vanuit verschillende invalshoeken het gesprek voeren. Vanuit HR, leidinggevende, verzuimbegeleiding, bedrijfsarts en de juridisch adviseur kijken we naar het begrip vertrouwen, vertrouwensbreuk en vooral ook mogelijkheden tot herstel.

Programma

We beginnen om 10 uur met ontbijt en terwijl u geniet van uw broodje een paneldiscussie, waarvoor we deze keer de volgende deskundige professionals hebben uitgenodigd:

  1. Jaap Dogger, senior bedrijfsarts, mede auteur van de NVAB Richtlijn Psychische Problemen en lid van het Regionaal Tucht College Gezondheidszorg Amsterdam
  2. Johan Voogel, arbo-coördinator bij het Leger des Heils Amsterdam
  3. En onze eigen Tabitha van den Berg, die behalve als mediator ook als docent en trainer veel ervaring heeft op het gebied van conflicten bij samenwerking.

Om 10.45 breken we op in kleinere groepjes, om met elkaar verder te brainstormen over eigen casuistiek en  ieders’ ervaringen met vertrouwen verliezen en herstellen in de arbeidsrelatie. Onze ervaring is dat juist daar de mooiste gesprekken ontstaan, omdat de meesten van niet zo vaak in de gelegenheid zijn om kennis en ervaringen te delen met andere professionals. Zoals verzuimbegeleiders, arbeidsrechtadvocaten, een bedrijfsarts, mediator of HR-deskundige.

Om 11.45 ronden we af met een rondje oogsten van inzichten en om 12.00 sluit de bijeenkomst.

Praktisch

We sturen c.a. 1 week voor de bijeenkomst een mail met bevestiging en aanvullende informatie naar iedereen die zich heeft aangemeld.

Aanmelden kan hier

Terugblik kennisbijeenkomsten uit 2022:

Ook leuk: luister onze podcast over verzuim/ arbeidsconflict en de rol van vertrouwen

Podcastserie de Casus

Mediation Amsterdam lanceert podcastserie – de Casus

Als één van de weinige gespecialiseerde kantoren in Nederland, zoeken we naar manieren om méér mensen in aanraking te laten komen met mediation als methode. Deze week lanceren we daarom ‘De CASUS’, een podcastserie over mediation, onder deskundige begeleiding van host Wilson Boldewijn, journalist en allround mediamaker.

Onbekend maakt (mogelijk) onbemind, en vaak, misschien ook wel heel menselijk, neigen mensen naar steeds meer escalatie bij conflict. Er komen adviseurs, advocaten, rechtszaken of zelfs politie bij aan te pas. Onze praktijk laat zien dat je in heel veel situaties, ook rondom ingewikkelde thema’s, ook in gesprek kunt gaan.

Denk dan aan hommeles in het familiebedrijf, grensoverschrijdend gedrag tussen collega’s, ziekte- én disfunctioneren op het werk of complexe processen met misschien wel 5 of meer partijen rondom een maatschappelijk probleem.

Eline van Tijn: ‘We voelen ons alle vier naast registermediator ook ambassadeur voor mediation. Met deze zesdelige podcastserie geven we als echte zendelingen het ‘woord’ en geven ook een kijkje in onze eigen keuken.  We hopen dat de luisteraar zo een idee krijgt over de mogelijkheden van mediation, en dat de podcast “de Casus” zo meer mensen helpt, om net zo enthousiast te worden over ons vak als wij zijn.”

In de praktijk

Kom je na een impasse toch weer in gesprek, dan blijken de meeste mensen prima in staat om het samen op te lossen. Dat is wat mediation is; een kans om met een beetje hulp van een deskundige, neutrale procesbegeleider, je eigen oplossingen vinden. Oplossingen die echt passen bij de situatie zoals jullie hem ervaren, en die ook op de langere termijn houdbaar blijken.

 

Aflevering 1: Het familiebedrijf

Nu te beluisteren op alle podcast platforms: Aflevering 1, de Casus: Het #familiebedrijf met een vraag uit het veld van registeraccountant Mohamed Azzin MSc RA Met muziek: componist Mark Tijn, productie: Max Schuiling, opname: Martijn Ruytinx. 

Luister deze aflevering op Spotify

Mark Spaargaren psycholoog mediator

Mark Spaargaren – een eigen blik

In april 2022 sloot Mark Spaargaren zich aan bij ons kantoor. Hoe is dat bevallen? Tijd voor een korte terug- en vooruitblik. Zaken, blogs, een artikel; Mark heeft niet stilgezeten.

Mark Spaargaren: “ik kende Tabitha, Eline en Roderic al een aantal jaren. We hadden al wat samengewerkt maar op 1 april maakten we onze samenwerking officieel. Inmiddels zijn we 6 maanden verder en kan ik zeggen dat dat enorm goed bevalt. Ik heb al een aantal zaken kunnen doen, zowel alleen als samen met de collega’s, in onze prachtige kantoorruimtes in Amsterdam Noord en Edam.

Voor mij was kiezen voor samenwerking heel logisch: ik heb er bewust voor gekozen om bij een groep aan te sluiten en dit werk niet als solist te willen doen. Ik vind het fijn om in een team te werken. Om ervaringen te kunnen uitwisselen maar ook om gebruik te maken van elkaars expertise. Én omdat ik gestimuleerd wordt om dingen te doen die die buiten mijn comfortzone liggen en ik waarschijnlijk niet snel had gedaan als ik alleen was geweest, zoals een artikel schrijven voor het Tijdschrift Conflicthantering, het schrijven van blogs of het opnemen van filmpjes.

Publicatie op het snijvlak van twee professionele liefdes

In het artikel dat ik heb geschreven voor Tijdschrift Conflicthantering komen twee onderwerpen samen waar ik veel van mijn werkzame leven aan heb besteed: dakloosheid en, meer, mediation. Zoveel mensen in de maatschappelijke opvang hebben verbroken relaties. Soms heeft dat geleid tot dakloosheid, maar vaker nog beperkt het de mogelijkheden om oplossingen voor de dakloosheid te vinden in het netwerk. Er is vaak veel gebeurd en mediation kan een mooie aanvulling zijn op het meer traditionele hulpverleningsaanbod.

Blogs waarin psychologie en conflicthantering samenkomen

De maandelijkse blogs die ik heb geschreven over Psychologie aan de Mediationtafel, zijn mijn manier om inzichten uit de psychologie (ik ben van huis uit opgeleid als psycholoog/gedragswetenschapper) te vertalen naar wat je (soms) ziet in mediation. Daar kreeg ik leuke reacties op, en zelfs een uitnodiging bij het mediationbureau van de Rechtbank in Rotterdam. Ik mag daar het één en ander over dit thema komen vertellen. En dan niet over stoornissen of diagnoses, maar over psychologische processen die voor iedereen herkenbaar zijn en ons gedrag, opvattingen en waarnemingen dagelijks beïnvloeden. Lees de blogserie.

Mediation is moedig.

Het maken van een filmpje was voor mij vér uit mijn comfortzone. Daar was wel wat moed voor nodig. Ik werk liever met mensen, en bij voorkeur uit het zicht. Maar, ik begrijp ook dat het niet zo makkelijk is om je over te geven aan een mediator, als je in een conflictsituatie zit. Een kennismakingsvideo kan dan helpen om te kiezen uit ons aanbod van mediators. De komende maanden hoop ik natuurlijk nog meer mensen te ondersteunen bij het voeren van lastige gesprekken om op die manier oplossingen te vinden voor het gedoe in de relaties. Ik vind het een voorrecht een bijdrage te mogen leveren in vaak ingewikkelde situaties. Mensen wachten lang met het voeren van dit soort gesprekken waardoor het conflict oploopt en de stap om erover in gesprek te gaan steeds groter wordt. Het getuigt dan ook van moed om dit toch te doen. Mensen hierin ondersteunen en bemoedigen, én een veilige setting creëren waarbinnen dit gesprek kan plaatsvinden – dat is wat mij betreft het mooiste aan dit vak!”