Tabitha op de radio

Conflictvaardig op de radio

Naar aanleiding van ons event ‘De Conflictvaardige Stad‘ kregen wij de uitnodiging om ook eens bij radio Dieperick in gesprek te gaan met de host, Thamon van Blokland, een oud-politieman en radiomaker met een grote interesse in menselijk gedrag.

Onze mediator Tabitha van den Berg reisde afgelopen vrijdag af naar zijn studio, in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Samen voerden ze een mooi gesprek over verwijzingen van mediation door de rechter, buurtbemiddeling en de impact van stress. Als toetje kwam ook ter sprake wat een ieder zelf kan doen om ook binnen de familie of tussen vrienden conflicten te reduceren. Zo kunnen we allemaal een steentje bijdragen aan minder stress, gedoe en conflicten, in onze eigen omgeving. Geen overbodige luxe in een tijd waarin we weinig luisteren naar elkaar, en vooral veel praten en vinden!

Terugluisteren kan: Radio Dieperick, 3 juni

kennisontbijt complex verzuim

Complex en langdurig verzuim – kennisbijeenkomst

Op 19 april kwamen wij vanuit Mediation Amsterdam samen met een veertigtal experts uit verschillende disciplines, met één gezamenlijke interesse: van elkaar leren hoe wij op een betere manier kunnen omgaan met complex, langdurig verzuim.

Als mediator, HR-professional, verzuimcoach, bedrijfsarts, advocaat of leidinggevende heb je ieder een andere rol. Vaak zijn we wel allemaal vanuit een andere hoek betrokken bij een complexe casus.

Stellingen en advies

Wat heeft een medewerker die langdurig uitvalt of kampt met restklachten nodig van een leidinggevende? Kim Hulscher, vanuit haar eigen kankerdiagnose en herstel nu werkzaam als ervaringsdeskundige binnen het Leger des Heils en stichting Olijf nam ons mee in de wereld van ziek zijn. En de complexiteit van terugkeren of uiteindelijk afscheid nemen op de werkvloer.

Kerstin Hopman, advocaat sociale zekeringsrecht en zielscoach deelde haar visie op langdurig verzuim én tips hoe wel en niet om te gaan met een WIA-aanvraag als werkgever en werknemer. Een traject bij het UWV dat je bij voorkeur gezamenlijk loopt.

Astrid Scheper, zelfstandig HR adviseur binnen het MKB ziet veel mogelijkheden om leidinggevende beter te begeleiden en coachen in de omgang met zieke werknemers. Daar is nog veel winst te halen.

Mark Spaargaren, nu mediator bij ons kantoor maar in het verleden manager/leidinggevende van grote teams in de zorg, pleitte vooral voor het actief en preventief investeren in de goede werkrelatie met iedere medewerker. Want: “Omdat als het ingewikkeld wordt, de werkrelatie toch vaak niet zo goed blijkt te zijn als gedacht en als nodig is. En omdat er (over en weer vaak) allerlei aannames worden gedaan vanuit beide kanten die niet of onvoldoende bij de ander worden getoetst waardoor
miscommunicatie en teleurstelling kan ontstaan.”

Kennis delen

Naast het luisteren naar een aantal deskundige sprekers, is er ook in kleinere groepen doorgepraat over de thema’s van de ochtend. Een mooie, rijke uitwisseling, die we ook komend jaar willen voortzetten.

Het meer uitgebreide verslag van deze kennissessie, inclusief tips voor leidinggevenden/werkgevers én werknemers kun je hier downloaden: Verslag kennissessie complex verzuim 19 april 2022.

conflictvaardige stad - event

De conflictvaardige stad – bijeenkomst 2 juni

Als mediators hebben wij een bovengemiddelde interesse in menselijke interactie. Hoewel we van conflict ons werk hebben gemaakt zijn we als mensen gemotiveerd om bij te dragen aan échte gesprekken, die leiden tot werkelijke oplossingen en minder botsingen. Veel van onze klanten zijn ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daar werken mensen die allemaal op hun eigen manier hard werken om de wereld een beetje mooier, slimmer, gezonder of zorgzamer te maken.

Toch schuurt en botst het wel eens. Burger versus overheid, burger versus maatschappelijke voorzieningen, ondernemers versus lokale politiek: ieder heeft zijn eigen belangen, behoeftes en overtuigingen wat goed is.

Dus hoe faciliteer je minder gedoe, botsingen en ronduit ruzie in de context van ‘de stad’? Een stad van burgers, maatschappelijke organisaties, maar ook de stad als politieke omgeving, en stad met bedrijven die zorgen voor het economisch klimaat en banen.

Hoe verenig je al die groepen en belangen? De komst van Mark Spaargaren is een goede gelegenheid om daar een kennisbijeenkomst met boeiende sprekers over te organiseren!

Boven de rook van Amsterdam

Afgelopen september kwamen we voor het eerst samen op de prachtige locatie van de Grote Kerk in Monnickendam. Toen rond het thema familiebedrijven, in 2022 zoeken we het maatschappelijke debat op: ons thema is de conflictvaardige stad. Wat is een conflictvaardige stad? Hoe kom je samen tot evenwichtige, werkbare compromissen? Wat doe je met mensen die niet (meer) mee te lijken komen, en wie betaalt de prijs voor de lokale impact van mondiale problemen? Thema’s die niet zo eenvoudig op te lossen lijken, en ons toch allemaal aangaan. Blijf je niet in gesprek, dan zijn botsingen, verharding en conflicten de prijs die we allemaal betalen. Als burgers, als professionals, als lokale politicus en als ondernemer.

Stevige materie, en daar hebben we dan ook stevige sprekers bij gevonden om ons te inspireren én een duwtje in de juiste richting te geven. De bijeenkomst wordt geopend door Marian van der Weele, burgemeester Gemeente Waterland. Daarna zijn er twee keynote speakers:

Verder op het programma

– vanaf 14.30 met elkaar het gesprek voortzetten: thematafels

Tafel 1:  de conflictvaardige stad | iedereen binnen boord houden. In gesprek over huisvesting van kwetsbare stadsbewoners versus belangen en zorgen van andere (buurt)bewoners met Mark Spaargaren.

Tafel 2:  de conflictvaardige stad | politiek, bedrijfsleven en botsende (burger)belangen. Macht en balans zoeken met o.a. Patricia Wouda, belangenbehartiger VEBAN en vertegenwoordigers van het lokale bestuur.

Tafel 3: de conflictvaardige stad | stadsmakers en vredestichters. In gesprek over verschillende initiatieven om verbroedering en verbondenheid in het complexe stadsleven te bevorderen met Bente London.

Tafel 4: de conflictvaardige stad | wie draagt de stad? Hoe ver gaat maatschappelijke verantwoordelijkheid? Hoe verdelen we de lokale impact van mondiale uitdagingen met Ombudsman Munish Ramlal.

Kortom: meer dan genoeg gesprekstof! We kijken uit naar een inspirerende live ontmoeting inclusief gezellige borrel! Want we willen deze gelegenheid ook graag aangrijpen om Mark hartelijk te verwelkomen in onze praktijk!

Praktische informatie

Het event vindt plaats in de monumentale Grote Kerk in het historische Monnickendam (10 auto-minuten ten noorden van Amsterdam) op donderdagmiddag 2 juni as. van 13:00 – 16:00
met aansluitend een borrel tot 17:30 om te proosten op Marks’ succes binnen ons kantoor.

Meld je hier gratis aan voor 2 juni 2022, 13:00 uur

Over onze sprekers

Munish Ramlal (1982) is ombudsman voor de metropool Amsterdam. Na zijn studie aan de Erasmus School of Law promoveerde hij in de rechtssociologie. Daarna werkte hij achtereenvolgens als adviseur van de Nationale ombudsman (expert op burger-overheidsvraagstukken), organisatieadviseur voor de publieke sector en hoofd Systeemtoezicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast is Munish Ramlal actief in de Haagse en Rotterdamse kunst- en cultuursector als toezichthouder.

Bente London is al 15 jaar directeur BeterBuren, een organisatie die buurtbemiddeling verzorgd in 11 gemeentes rondom Amsterdam met 12 medewerkers en 250 vrijwillige buurtbemiddelaars. Jaarlijks worden zo’n 2500 aanmeldingen opgepakt. Buurtbemiddeling is de lichtste vorm en eerste stap binnen herstelrecht-voorzieningen. Naast BeterBuren maakt Bente zich ook hard voor landelijke bekendheid buurtbemiddeling, zodat bewoners en verwijzers deze eerste stap naar samen oplossen burenproblemen op tijd inzetten.

Bonusmateriaal

We maakten zelf ook nog een video van 1,5 minuut over waarom we dit event organiseren…

Mark Spaargaren bij Mediation Amsterdam

Mark Spaargaren sluit zich aan bij Mediation Amsterdam

Een laagje dieper: uitbreiding met een psycholoog-mediator

Per 1 april sluit psycholoog-mediator Mark Spaargaren (1972) zich aan bij Mediation Amsterdam, een gespecialiseerd kantoor in arbeids- en zakelijke mediation, coaching en andere vormen van procesbegeleiding tussen professionals.

Mark Spaargaren: ‘Eerlijke gesprekken op tijd voeren, ook over moeilijkere onderwerpen, leidt tot meer werkvreugde. Daarmee houd je mensen binnenboord. Na ruim 15 jaar leidinggeven weet ik dat daar veel winst te behalen valt. Mijn interesse in mediation ontstond doordat ik helemaal niet van conflicten houd. Ik kwam ze wel overal tegen. Ik ontdekte hoe ik zelf comfortabeler kon reageren bij onenigheid. Ik heb geleerd dat conflicten door de eigen belangen en die van anderen te onderzoeken, een stuk minder spannend worden. Daardoor ontstaat enorme ruimte voor herstel, of op zijn minst duidelijkheid, in de relatie. Zoveel blijft onuitgesproken – uit angst, omdat het teveel kost, uit wrok, schaamte of boosheid, of omdat men simpelweg niet weet hoe. Overal om ons heen zien we de resultaten van misgelopen communicatie, standpunten die mijlenver uiteenlopen, en onuitgesproken gevoelens. Daar voel ik een opdracht.

Ik werk het liefst samen in een team met verschillende mensen en ieder zijn of haar eigen expertise. Dus toen de keuze was om of alleen aan de slag te gaan of met anderen, was de keuze snel gemaakt. Met de collega’s van Mediation Amsterdam had ik al langer contact en er is een klik. Daarnaast denk ik dat ik pas bij de manier waarop zij willen werken: klantgericht, professioneel, én toegankelijk. Ons team brengt een mooie mix aan persoonlijkheden en expertise samen, waar ik goed tussen pas.’

Tabitha van den Berg, partner: ‘Wij zijn alle drie erg blij met deze aanvulling. Met Mark aan boord krijgen we niet alleen meer capaciteit om in de groeiende vraag naar mediation te voorzien. Zijn komst brengt ons als collectief ook verdieping; een psycholoog-mediator brengt weer andere kennis en ervaring binnen dan een jurist-mediator of ondernemer-mediator. Daar profiteren wij onderling van, maar het is ook een mooie uitbreiding van ons aanbod aan onze cliënten.’

Over Mediation Amsterdam
Wij zijn een kantoor van vier geaccrediteerde MfN mediators. De MfN (de Mediatorsfederatie Nederland) staat voor kwaliteit en zorgvuldigheid. Als mediators hebben wij een pragmatische en empathische aanpak. Steeds zoeken we naar de balans tussen de emotionele impact van het conflict en de praktische, zakelijke kant van de kwestie. Onze missie: open, respectvolle dialogen met resultaat tot stand brengen. Samen op zoek naar een goede en vooral duurzame oplossing voor gedoe en conflict.

Naast mediation bieden we ook coaching en procesbegeleiding aan: verschillende vormen om mensen weer succesvol in dialoog te brengen. Met respect voor autonomie en verschillen. Elke keer maatwerk, met de focus op kwaliteit én een fijne werkrelatie. Tussen werkgever en werknemers, binnen organisaties en tussen eigenaren en vennoten.

Mediation Amsterdam bestaat sinds 2004 en heeft sindsdien meer dan 500 conflicten tot een goed einde gebracht.

We geloven ook in maatschappelijke betrokkenheid, juist als ondernemers. Daar waar wij een steentje kunnen bijdragen, doen we dat dan ook. Op ons kantoor kun je dus regelmatig co-mediators en stagiairs tegenkomen. Daarnaast zijn we regelmatig actief als gastdocent, spreker of als buurtbemiddelaars om zo een bijdrage te leveren aan een conflictvaardige samenleving.

Wil je kennismaken met Mark, of meer weten over onze inzet voor een conflictvaardige samenleving? Op 2 juni organiseren we een bijeenkomst in de Grote Kerk in Monnickendam over dit thema. Stuur ons een mailtje als je daarvoor uitgenodigd wilt worden.

Meer over Mark Spaargaren, bekijk zijn profiel of kijk deze video waarin Eline en Roderic onze nieuwe kantoorgenoot verwelkomen.

 

jubileum mediation

Feest! Jubileum

Buiten is het grauw en stormachtig. In China viert men de start van het jaar van de Tijger én wij vieren binnen een klein feestje; op 1 februari 2005 werd Mediation Amsterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Door de toenmalig oprichter, Barbara Hoogenboom die zelf in 2016 een andere carrièrepad omarmde maar die we nog altijd een warm hart toedragen. We zijn haar dankbaar voor onze naam en de basis die zij legde voor ons kantoor anno 2022.

Zeventien jaar Mediation Amsterdam betekent dat we al heel lang, in heel veel verschillende zaken, een bijdrage hebben mogen leveren aan het begeleiden van conflictvaardige mensen. In mediation, in coaching en andere vormen van gespreksbegeleiding.

Dat men conflictvaardig is, en zelf in staat is om, met een beetje hulp, duurzame, passende oplossingen te vinden, is een vertrouwen dat wij, Tabitha, Eline en Roderic, als conflictprofessionals eigenlijk altijd hebben. Deelnemers aan een traject bij aanvang vaak niet.

Toch blijven wij geloven dat niemand graag blijvend in een uitzichtloze situatie wil bivakkeren. Want dat is wat conflict kenmerkt; het is het vastgelopen gesprek, een verbroken contact, of de enorme woede over en weer. Dat kost bakken met energie, en met een beetje pech leidt een conflict ook tot stress, ziekte en extra financiële problemen. Omdat je elkaar niet (meer) echt kunt zien en horen, ervaar je geen ruimte om samen tot redelijke en billijke antwoorden te komen voor dat waarover je het oneens was.

In mediation, coaching of dialoogbegeleiding lukt dat vaak alsnog.

Wij kijken er naar uit om, samen met onze cliënten, verwijzers en collega’s, nog vele jaren samen naar oplossingen te zoeken.

Op naar ons volgende jubileum!

 

 

covid en samenwerken

Het nieuwe normaal een blijvende verandering?

Nieuwe vormen van samenwerken en conflict in tijden van pandemie

Op 9 december organiseren wij opnieuw een interdisciplinaire kennissessie rondom psychisch verzuim, spanningen en conflict op de werkvloer. Na de sessie van 9 maart, met ervaringsdeskundigen met autisme, chronische depressie en niet aangeboren hersenletsel, en die van 16 september over de dynamiek in familiebedrijven, willen we dit maal in gesprek over de impact het ‘nieuwe normaal’ op de werkvloer.

COVID in de praktijk

In onze mediations de afgelopen maanden merken we dat er nieuwe misverstanden en strubbelingen kunnen ontstaan. Als gevolg van restklachten na corona, maar ook bijvoorbeeld omdat het thuiswerken voor de één een zegen is, en een ander niet kan wachten totdat de kantoortuin weer lekker vol zit.

Managers worstelen met ‘in verbinding blijven’, signalen rondom dreigend verzuim lijken minder goed opgepikt te worden en hoe houd je vergaderingen een beetje leuk via beeldbellen? Ook lijken ‘moeilijke’ gesprekken, over functioneren, houding en gedrag via Teams of Zoom (nog) minder goed uit te pakken dan live.

Kortom; wij zien genoeg gespreksstof om met elkaar van gedachten te wisselen, te sparren over lastige kwesties en best practices te delen. We hebben zin om – juist nu – dit rare jaar in gezamenlijkheid af te sluiten.

Praat je mee? Er is plek voor max 20 professionals. Meld je aan voor deze (online) bijeenkomst op donderdag 9 december, 10.00-12.00 (via Zoom). Heb je een bijzonder vraagstuk wat je wilt inbrengen, laat het ons dan vooraf ook even weten, dan zorgen we dat er ruimte voor is!

Wij horen heel graag!

business mediation

Zit een goede business mediator altijd aan het stuur?

Onlangs nam Eline van Tijn deel aan het symposium van het Platform Business Mediators met het interessante thema: Wat onderscheidt business mediation? Over dit thema voerden zes panelleden het gesprek als ervaringsdeskundigen en mediation-gebruikers met veel inbreng uit de zaal vol business mediators.

Eline: ‘Een eigenschap die de panelleden meermaals noemden was dat een goede business mediator ‘sturend’ moet zijn. Wat betekent dat eigenlijk? Sturend? Moet de mediator dan laten doorschemeren wat hij/zij ervan vindt? Nee dat niet direct. Hoewel het een enkele keer voor komt dat men bij aanvang expliciet afspreekt dat de mediator een bindend advies zal geven als deelnemers er zelf niet uitkomen. Dan moet die mediator een professional zijn met vakinhoudelijke kennis van de kwestie. Bijvoorbeeld met kennis en ervaring in de bouwwereld in geval van een conflict over de uitvoering van een bouwproject. Maar over het algemeen heeft men de mediator er niet bij gehaald om een oordeel te vellen.’

Wat bedoelden de panelleden dan met een ‘sturende mediator’?
Het gaat in elk geval om sturend op het proces. Dus niet alleen maar het gesprek faciliteren, achterover leunen, van links naar rechts samenvatten, nog eens koffie schenken en afwachten of men er zelf uit gaat komen. Een goede business mediator houdt de voortgang nauwlettend in de gaten!

Hij of zij zal regelmatig kritisch en met verstand van zaken doorvragen. Dit kan met name gebeuren in de zogenaamde caucus gesprekken, dat is zonder de tegenpartij. Daarbij checkt de mediator of de deelnemers hun eigen situatie goed kunnen inschatten. Als ze ergens wel of juist niet mee akkoord willen gaan zou dat moeten zijn op basis van ‘informed consent’.

Reality testing

Bovendien moet de business mediator vroeg in het proces met de deelnemers bespreken welke alternatieve scenario’s er zijn als de mediation niet zou slagen. Dan kan door bijvoorbeeld een kritische vraag te stellen: wat is je plan B als je in deze mediation niet jouw gewenste resultaat bereikt? Ok, dus jouw advocaat zegt dat je een geweldig sterke zaak hebt; heeft hij/zij ook garantie gegeven dat je gaat winnen? Wat zou de advocaat van de ander gezegd hebben denk je? Of: Ok, je verwacht een bedrag van 200 K te krijgen voor jouw aandelen; hoe heb je dat precies berekend?

Bij geschillen tussen aandeelhouders is het belangrijk dat de mediator de basics kent van hoe men komt tot de waardering van aandelen. Overigens kwam uit de zaal gelijk ook de opmerking kwam dat die waarderingen eigenlijk altijd subjectief zijn!

In het algemeen werd tijdens het symposium gesteld dat vanuit de markt én verwijzende partijen wel verwacht dat een business mediator ruime ervaring heeft in het bedrijfsleven.

Bij ons op kantoor zijn Roderic van Voorst tot Voorst en Eline van Tijn ervaren zakelijke MfN register-mediators met die ervaring in het bedrijfsleven. We werken ook op verwijzing door Rechtbank, Hof of Ondernemingskamer en hebben een slagingspercentage van 85%. We beginnen ieder mediationtraject met persoonlijke en vertrouwelijke intake gesprekken. Nadat we als mediator het vertrouwen hebben gekregen van de deelnemers, kunnen we die kritische vragen stellen, en doorpakken als het proces lijkt te stagneren. Ook stellen we altijd aan de start de vraag die we nooit moeten vergeten: wat verwacht je eigenlijk van mij als mediator?

Wilt u meer weten over mediation in een zakelijke context? Bezoek onze webpagina over zakelijke mediation of neem gelijk contact met ons op!

publication mediation

Nieuwe publicaties van onze mediators

Vanuit onze expertise en de wens om kennis te delen, publiceren we regelmatig. Niet op LinkedIn, maar ook in vakbladen. Zo dragen we allemaal geanonimiseerd bij aan casuïstiekblad “Nederlandse Mediation” en schrijven we over actuele thema’s voor het Kluwervakblad ‘Tijdschrift voor Conflicthantering

Vorig jaar publiceerden wij onze eigen jubileum-mediationglossy. Dit jaar publiceerden we vooral extern. Eerder dit jaar verschenen een tweetal interviews, twee artikelen en een opiniestuk door Tabitha van den Berg in het Tijdschrift voor Conflicthantering, of ‘TC” zoals het blad in de wandelgangen genoemd wordt.

Schrijven is een mooie manier om zelf dieper in een onderwerp te duiken, iemand beter te leren kennen, of – met mate – een mening te delen over ontwikkelingen in ons vakgebied. We lichten graag enkele artikelen uit.

Diversiteit en inclusie

Een mening delen over de toekomst van ons vak. Dat gebeurde zeker in het artikel “Diversiteit en inclusie in mediationsector“, samen met Casper Schouten. Een stuk geschreven uit zorg en volle overtuiging voor TC 2021 – 4. Wil mediation de potentie die het in zich heeft waarmaken, dan zal onze sector actief aan de slag moeten om te zorgen dat “the profession reflects the community it serves”, zoals the CEDR Foundation in het Verenigd Koninkrijk betoogt.

Meer inzichten over dit thema en de mogelijkheden die wij kwam dankzij het interview met Susanne Schuler. Zij is hoofd trainingen én één van de trekkers van het Diversity & Inclusion project binnen CEDR, het Centre for Effective Dispute Resolution in Londen. Lees het volledige interview: The commercial mediator profession should reflect the community that it serves (Engelstalig).

Luisteren!

Ook inspirerend is het werk van filmmaker Juliana Tafur en Obama Foundation Fellow, die een radicale variant van luisteren promoot via de documentaire “Listen Courageously” en een bijbehorende workshop die zij op universiteiten en bij grote internationale bedrijven geeft. Lees dit inspirerende gesprek Healing the divide: how to have courageous conversations – interview Juliana Tafur.

Mediation en (psychische) kwetsbaarheid

Kun je mediation inzetten als er sterke aanwijzingen of concrete feiten zijn dat er sprake is van psychische kwetsbaarheid? Die vraag probeerde Tabitha te beantwoorden door in gesprek te gaan met verschillende deskundigen uit de forensische psychiatrie, daklozenopvang en een autisme- en traumadeskundig in het artikel Mediation bij DSM-5- diagnoses: wanneer wel en wanneer (liever) niet? in TC 2021 – 2

Online mediation / COVID-perikelen 

Samen met Sanne Scheurs schreef Tabitha ook Online mediaten: meer dan een korte flirt in crisistijd? voor TC 2020 – 6. Samen reflecteerden zij op de opkomst van nieuwe technologie in het mediationproces. In hoeverre gaan online videoplatforms ook post-pandemie meer ingezet worden? Daarbij ook de vraag; welke voor-, nadelen en risico’s zijn er aan deze innovatie verbonden, en in hoeverre zijn er voldoende heldere kaders vanuit de kwaliteitsregisters om deze ontwikkelingen op een veilige manier te integreren in ons werk?

mediation en trauma

Mediators en trauma – webinar

Conflict en trauma: ze gaan soms hand in hand. Omdat een conflict op het werk of in het gezin traumatisch kan zijn.  Maar soms gebeurt er ook nog iets anders. Een ‘nieuwe’ stressvolle situatie kan oude pijn – trauma – oprakelen. Soms is een cliënt zich daarvan bewust, en open over de eerdere ervaringen. Niet altijd. Soms besef je dat er een extra dimensie is en dat de reacties die je waarneemt niet lijken te passen bij de situatie in het hier en nu.

Als mediators zijn we geen therapeut, maar we werken wel met mensen in een vaak kwetsbare fase in hun leven.

Hoe gaan wij om met trauma aan tafel én hoe bewust zijn we van dat wat we zelf meebrengen aan tafel?

In de week van de mediation 2021, van 1 – 5 november, gaan wij, Tabitha van den Berg en Marjon Kuipers graag met elkaar en met andere mediators in gesprek over het thema trauma binnen ons mediatorschap. Een avond met een combinatie van wetenschap, praktijk en gezamenlijk verkennen van deze thema’s.

Schuif je aan?

Datum: woensdag 3 november, 19.30 – 21.00
Locatie: via Zoom
Aanmelden: graag o.v.v. trauma webinar (geen kosten aan deelname verbonden)

Ps: op donderdag 4 november ook een publieksactiviteit; een wandeling door het W.H. Vliegenbos  in Amsterdam Noord met zenleraar Mathilde de Vriese en mediators van Mediation Amsterdam.

meditatie versus mediation

Mediation of meditatie – uitnodiging

UITNODIGING donderdag 4 november
Beweeg en onderzoek met ons mee: Mediation versus  én meditatie!

De Week van de Mediation 2021 van 1 tot en met 5 november heeft als thema van binnen naar buiten. Een uitnodiging om de verbinding te zoeken met maatschappelijke doelen en andere sectoren. Daar doen wij graag aan mee! Maar – zoals u dat van ons gewend bent – net een beetje anders. Want wij denken dat van buiten naar binnen eigenlijk ook heel effectief kan zijn!

Wij nodigen u daarom graag uit voor een bespiegelings- en beweegmoment in het W.H. Vliegenbos op donderdag 4 november. Een moment om samen met andere ondernemers en buurtbewoners te leren in- én uitzoomen in uw eigen relatie met conflict, ruzie en spanningen binnen- en buitenshuis. Met een aantal hele specifieke oefeningen waardoor u uw luistervaardigheid kunt vergroten en de eigen conflictrespons beter leert kennen.

Want koste wat koste de lieve vrede bewaren kost heel veel energie! Dat kan ook anders. Daarom gaan wij als mediators samen met beeldend kunstenaar en zenleraar Mathilde de Vriese van Meditatiecentrum de Zamenhof aan de slag.

Buurtgenoten en andere overeenkomsten

Al jaren zijn Mathilde en wij buren in het Hamerstraatgebied in Amsterdam Noord, en komen we elkaar tegen. Voor deze editie van de Week van de Mediation hebben we elkaar actief opgezocht. Want hoe vaak wordt mediation niet met meditatie verward? Of denkt men dat mediation iets zweverigs therapeutisch is! In plaats van heel hard ontkennen dat het niets met elkaar te maken heeft, gaan we op 4 november eens onderzoeken wat meditatie aan mediation kan toevoegen en hoe het ondergaan en doorstaan van conflict kan toevoegen aan uw levenslust.

Bent u er bij?

Praktische info

Het programma duurt een uur en we starten om 11.00 en om 16.30.

Verzamelen bij de bogen bij de ingang van het W.H. Vliegenbos (aan de kant van de Meeuwenlaan)

Aanmelden kan hier. NB: Zet er a.u.b bij voor welke van de twee tijdstippen u uzelf wilt opgeven. Kosten: geen!