Zit een goede business mediator altijd aan het stuur?

Onlangs nam Eline van Tijn deel aan het symposium van het Platform Business Mediators met het interessante thema: Wat onderscheidt business mediation? Over dit thema voerden zes panelleden het gesprek als ervaringsdeskundigen en mediation-gebruikers met veel inbreng uit de zaal vol business mediators.

Eline: ‘Een eigenschap die de panelleden meermaals noemden was dat een goede business mediator ‘sturend’ moet zijn. Wat betekent dat eigenlijk? Sturend? Moet de mediator dan laten doorschemeren wat hij/zij ervan vindt? Nee dat niet direct. Hoewel het een enkele keer voor komt dat men bij aanvang expliciet afspreekt dat de mediator een bindend advies zal geven als deelnemers er zelf niet uitkomen. Dan moet die mediator een professional zijn met vakinhoudelijke kennis van de kwestie. Bijvoorbeeld met kennis en ervaring in de bouwwereld in geval van een conflict over de uitvoering van een bouwproject. Maar over het algemeen heeft men de mediator er niet bij gehaald om een oordeel te vellen.’

Wat bedoelden de panelleden dan met een ‘sturende mediator’?
Het gaat in elk geval om sturend op het proces. Dus niet alleen maar het gesprek faciliteren, achterover leunen, van links naar rechts samenvatten, nog eens koffie schenken en afwachten of men er zelf uit gaat komen. Een goede business mediator houdt de voortgang nauwlettend in de gaten!

Hij of zij zal regelmatig kritisch en met verstand van zaken doorvragen. Dit kan met name gebeuren in de zogenaamde caucus gesprekken, dat is zonder de tegenpartij. Daarbij checkt de mediator of de deelnemers hun eigen situatie goed kunnen inschatten. Als ze ergens wel of juist niet mee akkoord willen gaan zou dat moeten zijn op basis van ‘informed consent’.

Reality testing

Bovendien moet de business mediator vroeg in het proces met de deelnemers bespreken welke alternatieve scenario’s er zijn als de mediation niet zou slagen. Dan kan door bijvoorbeeld een kritische vraag te stellen: wat is je plan B als je in deze mediation niet jouw gewenste resultaat bereikt? Ok, dus jouw advocaat zegt dat je een geweldig sterke zaak hebt; heeft hij/zij ook garantie gegeven dat je gaat winnen? Wat zou de advocaat van de ander gezegd hebben denk je? Of: Ok, je verwacht een bedrag van 200 K te krijgen voor jouw aandelen; hoe heb je dat precies berekend?

Bij geschillen tussen aandeelhouders is het belangrijk dat de mediator de basics kent van hoe men komt tot de waardering van aandelen. Overigens kwam uit de zaal gelijk ook de opmerking kwam dat die waarderingen eigenlijk altijd subjectief zijn!

In het algemeen werd tijdens het symposium gesteld dat vanuit de markt én verwijzende partijen wel verwacht dat een business mediator ruime ervaring heeft in het bedrijfsleven.

Bij ons op kantoor zijn Roderic van Voorst tot Voorst en Eline van Tijn ervaren zakelijke MfN register-mediators met die ervaring in het bedrijfsleven. We werken ook op verwijzing door Rechtbank, Hof of Ondernemingskamer en hebben een slagingspercentage van 85%. We beginnen ieder mediationtraject met persoonlijke en vertrouwelijke intake gesprekken. Nadat we als mediator het vertrouwen hebben gekregen van de deelnemers, kunnen we die kritische vragen stellen, en doorpakken als het proces lijkt te stagneren. Ook stellen we altijd aan de start de vraag die we nooit moeten vergeten: wat verwacht je eigenlijk van mij als mediator?

Wilt u meer weten over mediation in een zakelijke context? Bezoek onze webpagina over zakelijke mediation of neem gelijk contact met ons op!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *